ขั้นที่ 4. เลือกพื้นที่สำรองข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2564

ID 93345

ในขั้นตอนนี้ ให้เลือกพื้นที่สำรองข้อมูล:

  • การจัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ เลือกตัวเลือกนี้ในกรณีที่คุณต้องการเก็บสำเนาสำรองในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ของ Dropbox พื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์จะต้องถูกเปิดใช้งาน ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ เมื่อคุณสำรองข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ Kaspersky Security Cloud จะไม่สร้างสำเนาสำรองข้อมูลของข้อมูลประเภทที่ถูกจำกัดการใช้โดยกฎการใช้ของ Dropbox
  • ไดรฟ์ภายในเครื่อง ถ้าคุณต้องการเก็บสำเนาสำรองข้อมูลบนไดรฟ์ภายในเครื่อง ให้เลือกไดรฟ์ภายในเครื่องที่เกี่ยวข้องจากรายการ
  • ไดรฟ์เครือข่าย ถ้าคุณต้องการเก็บสำเนาสำรองข้อมูลบนไดรฟ์เครือข่าย ให้เลือกไดรฟ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากรายการ

  • ไดรฟ์แบบถอดได้ ถ้าคุณต้องการเก็บสำเนาสำรองข้อมูลบนไดรฟ์แบบถอดได้ ให้เลือกไดรฟ์แบบถอดได้ที่เกี่ยวข้องจากรายการ

ถ้าต้องการความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ขอแนะนำให้คุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ หรือสร้างพื้นที่สำรองข้อมูลบนไดรฟ์แบบถอดได้

วิธีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย

วิธีการเพิ่มไดรฟ์แบบถอดได้เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้การตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขั้นสูง เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เช่น จำนวนเวอร์ชันของสำเนาสำรองของไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ และระยะเวลาของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของสำเนาสำรอง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง