Przeglądanie informacji o korzystaniu z usług chmury

17 maja 2024

ID 123382

Możesz wyświetlić widżet Cloud Discovery, który pokazuje informacje o próbach uzyskania dostępu do usług w chmurze. Widżet wyświetla również poziom ryzyka każdej usługi w chmurze. Kaspersky Endpoint Security Cloud uzyskuje informacje o korzystaniu z usług w chmurze ze wszystkich zarządzanych urządzeń, które są chronione tylko przez te profile zabezpieczeń, które posiadają włączoną funkcję.

W celu przejrzenia widżeta Cloud Discovery:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie.
 3. W lewej części widżetu Informacje o Cloud Discovery, wybierz kategorię usług w chmurze.

  Tabela w prawej części widżetu wyświetla do pięciu usług z wybranej kategorii, do których użytkownicy najczęściej próbują uzyskać dostęp. Liczone są zarówno udane, jak i zablokowane próby.

 4. W prawej części widżetu wybierz określoną usługę.

  Poniższa tabela wyświetla do dziesięciu użytkowników, którzy najczęściej próbują uzyskać dostęp do usługi.

Widżet wyświetla żądane informacje.

Z poziomu wyświetlonego widżetu możesz wykonać następujące czynności:

 • Przejdź do sekcji Panel informacyjnyRaporty, aby wyświetlić raporty Cloud Discovery.
 • Przejdź do ustawień profilu zabezpieczeń przypisanego do użytkownika.
 • Zablokuj lub zezwól na dostęp do wybranej usługi w chmurze w ustawieniach profilu zabezpieczeń przypisanego do użytkownika.
 • Jeśli wybrana usługa w chmurze została zablokowana tylko w niektórych profilach zabezpieczeń, wyświetl listę profili, w których usługa jest zablokowana i gdzie jest dozwolona.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.