Tworzenie dostarczania raportu

17 maja 2024

ID 134581

Możesz utworzyć maksymalnie 10 dostarczeń raportu na jeden obszar roboczy.

W celu skonfigurowania regularnego dostarczania raportów za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Panel informacyjny.
 3. Wybierz zakładkę Raporty.
 4. Kliknij odnośnik Dostarczanie raportów.

  Zostanie otwarte okno Dostarczanie raportów przez e-mail. Okno wyświetla listę skonfigurowanego dostarczania raportów.

 5. Kliknij przycisk Dodaj regułę dostarczania.

  Zostanie otwarte okno Nowa reguła dostarczania raportu.

 6. Jeśli tworzysz pierwsze dostarczanie raportu w swoim obszarze roboczym, w górnej części okna zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Uważnie przeczytaj wyświetloną informację i upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z wysyłaniem raportów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Jeśli chcesz wyłączyć dostarczanie raportu, przełącz przycisk przełącznika Reguła dostarczania jest wyłączona. W tym przypadku raporty nie zostaną wysłane zgodnie z ustawieniami dostarczania. Później będziesz mógł włączyć dostarczanie raportu.

  Domyślnie dostarczanie raportu jest włączone.

 8. W polu Nazwa reguły dostarczania określ nazwę nowego dostarczania raportu.

  Domyślnie, pierwsze dostarczanie raportu nosi nazwę "Reguła dostarczania"; a wszystkie pozostałe dostarczania raportów noszą nazwę "Reguła dostarczania (N)", gdzie N oznacza kolejną liczbę.

  Możesz wprowadzić maksymalnie 100 znaków.

 9. Jeśli chcesz, zmień domyślne wartości w polach Od i Temat.

  W tych polach możesz wpisać maksymalnie 100 znaków, wśród których znajdować będą się duże i małe litery, cyfry oraz spacje.

 10. Określ raporty, które chcesz wysłać:
  1. Kliknij odnośnik Ustawienia pod sekcją Brak raportów.

   Zostanie otwarte okno Raporty do wysłania.

  2. Na liście Format wybierz format, w jakim chcesz wysłać raporty: CSV lub PDF, bądź oba.
  3. Z listy rozwijalnej Język wybierz język, w jakim chcesz wysłać raporty.

   Domyślnie, zostanie wybrany Twój bieżący język Konsoli zarządzającej.

  4. Pod sekcją Lista raportów zaznacz pola obok wymaganych raportów.

   W jednym dostarczaniu raportu możesz mieć maksymalnie 20 załączników. Liczba załączników to liczba raportów pomnożona przez liczbę formatów. Oznacza to, że jeśli wybrałeś oba formaty, nie możesz wybrać więcej niż dziesięciu raportów.

  5. Kliknij OK, aby zamknąć okno Raporty do wysłania.
 11. Określ odbiorców, do których chcesz wysłać wybrane raporty:
  1. Kliknij odnośnik Ustawienia pod sekcją Brak odbiorców.

   Zostanie otwarte okno Odbiorcy. To okno wyświetla listę wszystkich kont użytkowników, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  2. Pod sekcją Lista odbiorców wybierz konta wymaganych użytkowników.

   W jednym dostarczaniu raportu można wybrać maksymalnie 24 odbiorców.

  3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Odbiorcy.
 12. Określ terminarz wysyłania raportów:
  1. Kliknij odnośnik Ustawienia pod sekcją Terminarz.

   Zostanie otwarte okno Terminarz.

  2. Z listy rozwijalnej Terminarz wybierz terminarz: Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  3. Jeśli wybrany terminarz to Co tydzień, z listy rozwijalnej Dzień tygodnia wybierz wymaganą wartość.

   Jeśli wybrany terminarz to Co miesiąc, z listy rozwijalnej Dzień miesiąca wybierz żądaną wartość.

  4. W polach Czas i Strefa czasowa określ żądane wartości.

   Domyślnie zostanie wybrana strefa czasowa Twojego bieżącego urządzenia.

  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Terminarz.
 13. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać dostarczanie raportu.

  Nie możesz dodać tego samego raportu do kilku dostarczeń, jeśli czas uruchomienia w tych dostarczeniach różni się mniej niż jedną godziną. Jeśli Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetla odpowiednią wiadomość, proszę zmienić czas uruchomienia lub skonfigurować raporty.

Nowe dostarczanie raportu zostanie wyświetlone na liście w oknie Dostarczanie raportów przez e-mail. Teraz możesz włączyć lub wyłączyć nowe dostarczenie, zmodyfikować jego ustawienia lub usunąć dostarczenie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.