Importowanie profilu zabezpieczeń z pliku

17 maja 2024

ID 226161

Profil zabezpieczeń można wyeksportować do pliku, a następnie zaimportować go do innego obszaru roboczego za pomocą kilku kliknięć.

W celu zaimportowania profilu zabezpieczeń z pliku:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Nad listą profili zabezpieczeń kliknij przycisk DodajImportuj.

  Przycisk nie jest dostępny, jeśli obszar roboczy zawiera już 20 profili zabezpieczeń.

 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz plik z ustawieniami profilu, które wyeksportowałeś wcześniej.
 5. Jeśli podczas eksportowania zabezpieczyłeś plik hasłem, pojawi się pole do wpisania hasła. Określ hasło, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 6. Kaspersky Endpoint Security Cloud analizuje plik i określa, czy plik jest prawidłowy oraz czy można z niego zaimportować ustawienia profilu. Dalsze działania zależą od wyników analizy:
  • Nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach ani ważne notatki.

   Profil można importować. Kliknij przycisk Importuj, aby rozpocząć importowanie.

  • Pojawia się jedna lub kilka ważnych notatek (na przykład, w tym obszarze roboczym istnieje profil zabezpieczeń o takiej samej nazwie, jak określona w pliku).

   Profil można importować. Jeśli zgadzasz się z rozwiązaniami opisanymi w uwagach (na przykład, nazwa importowanego profilu zostanie automatycznie zmieniona), kliknij przycisk Importuj, aby rozpocząć importowanie.

  • Wystąpił problem z wybranym plikiem lub ogólnie z importowaniem (na przykład, plik został ręcznie edytowany lub podano nieprawidłowe hasło).

   Nie można zaimportować profilu. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kaspersky Endpoint Security Cloud (na przykład, wybierz inny plik lub ponownie wpisz hasło).

Profil zabezpieczeń jest importowany do obszaru roboczego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.