Przeglądanie informacji o wykryciach Data Discovery

17 maja 2024

ID 208596

Informacje o wykryciach Data Discovery można wyświetlić w widżecie i tabeli. Widżet pokazuje do 10 wykrytych plików, a tabela pokazuje do 1000 wykryć.

Widżet Data Discovery

W celu przejrzenia widżeta Data Discovery:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie.
 3. Jeśli moduł Data Discovery jest wyłączony, rozpocznij korzystanie z tej funkcji.

  Widżet Data Discovery wyświetla do 10 wykrytych plików.

 4. Wybierz lub wyczyść pole Prywatny, Firmowy lub Publiczny, aby wyświetlić do 10 wykrytych plików udostępnionych wybranym odbiorcom (prywatnie, w firmie lub poza firmą).
 5. Kliknij odnośnik w kolumnie Kategorie danych lub Nazwa pliku, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wykrytym pliku.

Widżet wyświetla żądane informacje.

Z poziomu widżetu możesz przejść do tabeli z wykryciami Data Discovery.

Tabela Data Discovery

Aby wyświetlić tabelę z wykryciami Data Discovery:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie, a następnie kliknij odnośnik Przejdź do listy wykryć w widżecie Data Discovery.
  • Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąData Discovery.
 3. Jeśli moduł Data Discovery jest wyłączony, rozpocznij korzystanie z tej funkcji.

  Tabela wyświetla do 1000 wykrytych plików.

 4. Filtruj wyświetlane rekordy:
  1. Domyślnie wyświetlany jest szybki filtr. Wyświetlane rekordy można filtrować według usługi Office 365, która przechowuje wykryte pliki.
  2. Kliknij Rozszerzony filtr, aby używać rozszerzonego filtrowania.
  3. Wybierz wymagane wartości z rozwijanych list:
   • Data ostatniej edycji— Okres, w którym pliki zostały wykryte.
   • Kategorie danych—Kategorie krytycznych informacji wykrytych w plikach.
   • Typ dostępu— odbiorcy, którym udostępniono pliki (prywatnie, w firmie lub poza firmą).
   • Ostatnio edytowane przez—Jeśli wybierzesz Niestandardowy, zostanie otwarte okno Ostatnio edytowane przez. Określ tam fragment tekstu, aby znaleźć konta użytkowników, którzy jako ostatni edytowali wykryte pliki.
   • Nazwa usługi— usługa Office 365 przechowująca wykryte pliki.
  4. Kliknij Szybki filtr, aby wrócić do szybkiego filtrowania.
 5. Kliknij odnośnik Nazwa pliku lub kolumnę Kategorie danych, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wykrytym pliku.

Tabela wyświetla żądane informacje.

Z wyświetlonej tabeli można wyeksportować informacje o wszystkich bieżących wykryciach do pliku CSV.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.