Zmiana wyjątków w regułach Adaptacyjnej kontroli anomalii

17 maja 2024

ID 231584

Możesz dodawać, modyfikować i usuwać wykluczenia z reguł Adaptacyjnej kontroli anomalii.

Dodawanie wykluczeń

Wykluczenia można dodawać na jeden z następujących sposobów:

Aby dodać wykluczenie do reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii:

 1. Przejdź do strony ustawień Adaptacyjnej kontroli anomalii.
 2. Zaznacz pole wyboru obok wymaganej reguły.
 3. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Wykluczenia z reguły <nazwa reguły>.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

  Otworzy się okno Dodaj wykluczenie.

 5. Zdefiniuj ustawienia wykluczeń:
  • Proces źródłowy i Obiekt źródłowy

   Obiekt, który wykonał wykryte akcje (na przykład, plik, który otworzył użytkownik).

  • Proces docelowy i Obiekt docelowy

   Obiekt, na którym zostały wykonane wykryte akcje (na przykład, przeglądarka korzystająca z biblioteki, która jest ładowana do pamięci komputera w wyniku otwarcia pliku).

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Dodaj wykluczenie.

Dodany rekord pojawi się na liście wykluczeń w oknie Wykluczenia z reguły <nazwa reguły>.

Modyfikowanie wykluczeń

Aby zmodyfikować wykluczenie reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii:

 1. Przejdź do strony ustawień Adaptacyjnej kontroli anomalii.
 2. Zaznacz pole wyboru obok wymaganej reguły.
 3. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Wykluczenia z reguły <nazwa reguły>.

 4. Zaznacz pole wyboru obok wymaganego wykluczenia.
 5. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Otworzy się okno Dodaj wykluczenie. Zawiera szczegóły wybranego wykluczenia.

 6. Wprowadź niezbędne zmiany.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Dodaj wykluczenie.

Zmodyfikowany rekord jest wyświetlany na liście wykluczeń w oknie Wykluczenia z reguły <nazwa reguły>.

Usuwanie wykluczeń

Możesz chcieć usunąć wykluczenie z reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii, jeśli na przykład dodałeś je przez pomyłkę.

W celu usunięcia wykluczeń z reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii:

 1. Przejdź do strony ustawień Adaptacyjnej kontroli anomalii.
 2. Zaznacz pole wyboru obok wymaganej reguły.
 3. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Wykluczenia z reguły <nazwa reguły>.

 4. Zaznacz pola obok żądanych wyjątków
 5. Kliknij Usuń.

Usunięte wykluczenia znikną z listy wykluczeń w oknie Wykluczenia z reguły <nazwa reguły>.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.