Konfigurowanie serwera proxy dla urządzeń Windows

17 maja 2024

ID 116219

W aktualnych wersjach Kaspersky Endpoint Security Cloud

Możesz zdefiniować ustawienia serwera proxy dla urządzeń z systemem Windows tylko w ustawieniach pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W celu określenia ustawień serwera proxy dla urządzeń Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Pakiety dystrybucyjne.

  Sekcja Pakiety dystrybucyjne zawiera pakiety dystrybucyjne aplikacji zabezpieczających dla urządzeń Windows i Mac.

 3. W bloku pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Windows kliknij odnośnik Serwer proxy.

  Odnośnik jest dostępny tylko wtedy, gdy został przygotowany najnowszy pakiet dystrybucyjny aplikacji zabezpieczającej.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia serwera proxy dla urządzeń Windows.

 4. Zdefiniuj ustawienia serwera proxy.
 5. Kliknij przycisk Dalej.

Kaspersky Endpoint Security Cloud rozpoczyna przygotowywanie nowej wersji pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Windows. Po przygotowaniu pakietu dystrybucyjnego możesz go pobrać lub skopiować odnośnik do niego.

We wcześniejszych wersjach Kaspersky Endpoint Security Cloud

Procedura opisana w tej sekcji jest stosowana tylko wtedy, gdy utworzyłeś swój obszar roboczy wcześniej niż Update 6 programu Kaspersky Endpoint Security Cloud i jeśli nie przygotowałeś pakietu dystrybucyjnego programu Kaspersky Endpoint Security 11.1 for Windows. Dodatkowo, jeśli używasz Kaspersky Endpoint Security 11.0 for Windows, ustawienia serwera proxy, które zostały opisane w tej sekcji, będą używane tylko przez Kaspersky Endpoint Security 11.0 for Windows. Agent sieciowy będzie używał ustawień serwera proxy, które zdefiniowałeś podczas pobierania pakietu dystrybucyjnego.
W przeciwnym razie możesz skonfigurować serwer proxy tylko podczas pobierania pakietu dystrybucyjnego.

Możesz określić ustawienia serwera proxy dla urządzeń Windows, które będą używane do łączenia tych urządzeń z internetem.

W celu określenia ustawień serwera proxy dla urządzeń Windows:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować serwer proxy.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję ZaawansowaneSieć.

  W obszarze nawigacyjnym zostaną wyświetlone ustawienia sieci.

 6. Zmień przełącznik na Użyj serwera proxy.
 7. Aby włączyć automatyczne wykrywanie adresu serwera proxy, wybierz Automatycznie wykryj ustawienia serwera proxy.
 8. Aby ręcznie określić adres i port serwera proxy, wybierz opcję Użyj zdefiniowanych ustawień serwera proxy, a następnie zdefiniuj ustawienia serwera proxy, klikając Ustawienia:
  1. Określ adres i port serwera proxy.
  2. Włącz lub wyłącz użycie serwera proxy dla adresów lokalnych. Domyślnie użycie serwera proxy jest włączone dla lokalnych adresów.
  3. Włącz lub wyłącz uwierzytelnianie użytkownika na serwerze proxy, a następnie określ nazwę użytkownika i hasło. Domyślnie uwierzytelnianie użytkownika jest włączone na serwerze proxy.
  4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i zamknąć okno Ustawienia serwera proxy.
 9. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w oknie Sieć.

Po zastosowaniu profilu zabezpieczeń, podczas nawiązywania połączenia z internetem urządzenia z systemem Windows będą używać określonych ustawień serwera proxy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.