Informacje o strefie zaufanej

17 maja 2024

ID 134578

Strefa zaufana zawiera pliki, foldery i obiekty, które uważasz za bezpieczne. Kaspersky Endpoint Security Cloud nie skanuje ani nie monitoruje elementów z tej strefy. Innymi słowy, strefa zaufana jest zestawem wykluczeń ze skanowania.

Wykluczenia ze skanowania umożliwiają bezpieczne korzystanie z legalnych aplikacji, które przestęcy mogą wykorzystać do naruszenia bezpieczeństwa urządzeń lub danych osobowych użytkowników, chociaż takie aplikacje nie mają żadnych szkodliwych funkcji. Może być również konieczne dodanie elementu do strefy zaufanej, jeśli Kaspersky Endpoint Security Cloud blokuje dostęp do aplikacji, nawet jeśli masz absolutną pewność, że ta aplikacja jest nieszkodliwa.

Po dodaniu aplikacji do strefy zaufanej, jej aktywność plikowa i sieciowa nie są monitorowane nawet wtedy, gdy taka aktywność może wzbudzać podejrzenia. Jednakże Kaspersky Endpoint Security Cloud wciąż skanuje plik wykonywalny i proces zaufanej aplikacji.

Możesz dodawać elementy do strefy zaufanej, korzystając z następujących metod:

 • Określ ścieżkę do pliku lub folderu (na przykład C:\Program Files\Radmin Viewer 3\RAdmin.exe).

  Korzystając z tej metody, można używać zmiennych środowiskowych (na przykład, %ProgramFiles%). Możesz także użyć masek:

  • Znak * (gwiazdka) zastępuje dowolny zestaw znaków za wyjątkiem znaków: \ i / (separatory nazw plików i folderów w ścieżkach dostępu do plików i folderów).

   Na przykład, maska C:\*\*.txt będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików z rozszerzeniem TXT, znajdujących się w folderach pierwszego poziomu na dysku C:, ale nie w podfolderach.

  • Dwa występujące po sobie znaki * zastępują dowolny zestaw znaków (w tym pusty zestaw) w nazwie pliku lub folderu, w tym znaki: \ i / (separatory nazw plików i folderów w ścieżkach dostępu do plików i folderów).

   Na przykład, maska C:\Folder\**\*.txt będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików z rozszerzeniem TXT, które znajdują się w folderze o nazwie Folder i we wszystkich jego podfolderach. Maska musi zawierać co najmniej jeden poziom zagnieżdżenia. The mask C:\**\*.txt nie jest prawidłową maską.

  • Znak ? (znak zapytania) zastępuje dowolny pojedynczy znak, z wyjątkiem znaków: \ i / (separatory nazw plików i folderów w ścieżkach dostępu do plików i folderów).

   Na przykład maska C:\Folder\???.txt będzie zawierała ścieżki do wszystkich plików znajdujących się w folderze o nazwie Folder, które mają rozszerzenie TXT i nazwę składającą się z trzech znaków.

 • Wprowadź nazwę obiektu zgodnie z klasyfikacją Kaspersky IT Encyclopedia (na przykład, Email-Worm, Rootkit, or RemoteAdmin).

  Korzystając z tej metody, możesz używać masek:

  • Znak * (gwiazdka) zastępuje dowolny zestaw znaków.

   Na przykład maska *RemoteAdmin.* będzie zawierać wszelkiego rodzaju oprogramowanie do zdalnej administracji.

  • Znak ? (znak zapytania) zastępuje miejsce dowolnego pojedynczego znaku.

Możesz użyć dowolnej metody lub obu też obu metod w każdym wykluczeniu. Obowiązują następujące zasady:

 • Jeśli określisz tylko plik lub folder w wykluczeniu, Kaspersky Endpoint Security Cloud nie skanuje tego pliku lub folderu.
 • Jeśli określisz tylko obiekt w wykluczeniu, Kaspersky Endpoint Security Cloud nie wykryje tego obiektu podczas skanowania jakichkolwiek plików w dowolonych folderach.
 • Jeśli określisz plik lub folder i obiekt jednocześnie w wykluczeniu, Kaspersky Endpoint Security Cloud nie wykryje tego obiektu, ale nadal wykryje każdy inny obiekt podczas skanowania tego pliku lub folderu.

Zobacz również:

Konfigurowanie strefy zaufanej na urządzeniach Windows

Konfigurowanie strefy zaufanej na urządzeniach Mac

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.