Konfigurowanie funkcji Skanowanie połączeń szyfrowanych

24 maja 2023

ID 137999

Funkcja Skanowanie połączeń szyfrowanych umożliwia funkcjom Ochrona WWW Kontrola sieci i Cloud Discovery kontrolowanie i przetwarzanie połączeń szyfrowanych (połączenia przez protokół HTTPS).

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Skanowanie połączeń szyfrowanych. Możesz także skonfigurować listę zaufanych domen. Połączenia szyfrowane nawiązywane podczas odwiedzania tych domen nie są kontrolowane i przetwarzane.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 11.1 lub nowszej.

W celu włączenia lub wyłączenia skanowania połączeń szyfrowanych:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować Skanowanie połączeń szyfrowanych.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Zaawansowane.
 6. Kliknij odnośnik Ustawienia pod sekcją Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

  Zostanie otwarte okno Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby włączyć Skanowanie połączeń szyfrowanych, przełącz przycisk przełącznika na Skanowanie połączeń szyfrowanych jest włączone. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

   Funkcja jest włączona.

  • Aby wyłączyć Skanowanie połączeń szyfrowanych, przełącz przycisk przełącznika na Skanowanie połączeń szyfrowanych jest wyłączone. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

   Ta funkcja jest wyłączona.

W celu skonfigurowania listy zaufanych domen:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować listę zaufanych domen.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Windows wybierz sekcję Zaawansowane.
 6. Kliknij odnośnik Ustawienia pod sekcją Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

  Zostanie otwarte okno Wykrywanie zagrożeń oraz wyłączenia.

 7. Kliknij odnośnik Ustawienia pod przyciskiem Skanowanie połączeń szyfrowanych jest włączone.

  Zostanie otwarta strona Skanowanie połączeń szyfrowanych.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W celu dodania zaufanej domeny:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.
   2. W oknie Nowy wpis, które zostanie otwarte, podaj wymaganą nazwę domeny. Możesz użyć gwiazdki (*) jako maski (na przykład: *.mojafirma.com).
   3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Nowy wpis.
  • W celu edytowania dodanej zaufanej domeny:
   1. Zaznacz pole wyboru obok żądanej domeny.
   2. Kliknij przycisk Modyfikuj.
   3. W oknie Nowy wpis, które zostanie otwarte, edytuj nazwę domeny zgodnie z wymaganiami.
   4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Nowy wpis.
  • W celu usunięcia zaufanej domeny, która została dodana:
   1. Zaznacz pole wyboru obok żądanej domeny.
   2. Kliknij przycisk Usuń.
 9. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Lista zaufanych domen została zaktualizowana.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.