Przeglądanie listy aktualizacji

24 maja 2023

ID 240899

Sekcja Zarządzanie poprawkami w konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud Console wyświetla listę aktualizacji aplikacji zainstalowanych na urządzeniach użytkowników z systemem Windows, w tym poprawek, które naprawiają luki w oprogramowaniu wykryte na urządzeniach.

Aby wyświetlić sekcję Zarządzanie poprawkami:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąOcena luk i Zarządzanie poprawkami.
 3. W obszarze Poprawki i aktualizacje kliknij przycisk Podgląd.
 4. W obszarze Poprawki i aktualizacje kliknij przycisk Podgląd.

Sekcja Zarządzanie poprawkami podzielona jest na dwie karty:

 • Niezainstalowane

  Aktualizacje, które nie zostały jeszcze zainstalowane na urządzeniach lub są instalowane.

 • Zainstalowane

  Aktualizacje, które zostały już zainstalowane na wszystkich urządzeniach, których dotyczy problem.

Lista na każdej karcie zawiera kolumny z następującymi informacjami o aktualizacjach:

 • Stan instalacji

  Wyświetlany tylko na karcie Niezainstalowane. Informacje o instalacji aktualizacji na urządzeniach, których dotyczy problem, są następujące:

  • Wyłączono

   Instalacja aktualizacji jest wyłączona. Aby zainstalować aktualizacje, musisz zdefiniować harmonogram instalacji aktualizacji.

  • Oczekująca Umowa licencyjna

   Instalacja aktualizacji jest włączona. Aby zainstalować tę aktualizację, musisz zaakceptować powiązane umowy licencyjne.

  • Oczekująca akceptacja

   Instalacja aktualizacji jest włączona. Aby zainstalować tę aktualizację, musisz ją zatwierdzić.

  • Planowane

   Instalacja aktualizacji jest włączona. Instalacja tej aktualizacji na urządzeniach jest planowana zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami, ale jeszcze się nie rozpoczęła.

  • W toku

   Instalacja aktualizacji jest włączona. Instalacja tej aktualizacji została rozpoczęta na co najmniej jednym urządzeniu.

 • Zainstalowano na

  Wyświetlane tylko na karcie Zainstalowane. Data i godzina ostatniej instalacji aktualizacji na urządzeniu.

 • Aktualizacja

  Nazwa i typ aktualizacji: Poprawka bezpieczeństwa (jeśli aktualizacja usuwa lukę) lub Aktualizacja oprogramowania (jeśli nie ma luk, które aktualizacja naprawia).

  Po kliknięciu łącza w tej kolumnie konsola wyświetla bardziej szczegółowe informacje o aktualizacji.

 • Ważność

  Poziom istotności aktualizacji: Krytyczny, Wysoki lub Średni w przypadku poprawek naprawiających luki w oprogramowaniu; Niski dla innych aktualizacji.

 • Zainstalowano na urządzeniach

  Na karcie Niezainstalowane: liczba urządzeń, na których zainstalowano już tę aktualizację, oraz łączna liczba urządzeń, których dotyczy problem.
  Na karcie Zainstalowane: łączna liczba urządzeń, na których zainstalowano tę aktualizację.

  Po kliknięciu łącza w tej kolumnie konsola wyświetla listę urządzeń, których dotyczy problem. Lista ta zawiera szczegółowy stan instalacji aktualizacji na każdym z urządzeń oraz zalecenia, jeśli aktualizacji nie można zainstalować na żadnym z nich. Możesz filtrować listę urządzeń według stanu instalacji aktualizacji.

Możesz filtrować listę aktualizacji według następujących parametrów:

 • Stan instalacji (tylko na karcie Niezainstalowane)
 • Istotność
 • Typ aplikacji (producent aplikacji, dla której opublikowano poprawkę: Microsoft, producenci innych firm lub wszyscy producenci)

Listę aktualizacji można sortować według kolumny: Stan instalacji (na karcie Niezainstalowane) lub Zainstalowano na (na karcie Zainstalowane).

W celu posortowania listy:

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

Pole Szukaj znajduje się nad listą. W przypadku długiej listy możesz użyć tego pola do szybkiego wyszukania i przełączenia na obiekt.

Możesz także skonfigurować instalację aktualizacji, klikając przycisk Ustawienia nad listą aktualizacji, a następnie wybierając następujące parametry:

 • Zgodnie z terminarzem

  Wybierz ten parametr i skonfiguruj ustawienia zaplanowanej instalacji aktualizacji.

 • Niezaplanowane

  Instalacja aktualizacji rozpocznie się w optymalnym czasie oszacowanym przez aplikację zabezpieczającą.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.