Nowości

17 maja 2024

ID 147133

Ta sekcja zawiera informacje o nowych funkcjach i udoskonaleniach w każdej wersji Kaspersky Endpoint Security Cloud i Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.8.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.8

 • Poprawiony wygląd i sposób dodawania użytkowników

  Przeprojektowaliśmy procedurę dodawania użytkowników , czyniąc ją bardziej kreatorową i łatwą w użyciu.

 • Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Windows jest teraz obsługiwana

  Możesz zaktualizować Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach swoich użytkowników do wersji 12.5 z poziomu Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 • Bądź świadomy, kiedy nadszedł czas na odnowienie certyfikatu APNs

  Możesz teraz otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy certyfikat APNs w Twoim obszarze roboczym wkrótce wygaśnie lub wygaśnie. W takim przypadku możesz odnowić certyfikat przed jego wygaśnięciem, aby nadal zarządzać urządzeniami z systemem iOS i iPadOS.

 • Aktualizacja w raporcie stanu ochrony

  Dla każdego urządzenia raport pokazuje teraz grupę jego właściciela. Jest to szczególnie przydatne, jeśli jesteś dostawcą usług zarządzanych, który korzysta z grup w celu wyróżnienia klientów w ramach jednego obszaru roboczego.

Aktualizacja 24.7.1

 • Zaktualizowaliśmy tekst Umowy Kaspersky Endpoint Security Cloud .
 • Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.7

 • Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Windows jest teraz obsługiwana

  Możesz zaktualizować Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach swoich użytkowników do wersji 12.4 z poziomu Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 • Nie jesteś zadowolony z działania edytowanego profilu bezpieczeństwa? Napraw to z łatwością

  Zresetuj profil bezpieczeństwa do ustawień zalecanych przez Kaspersky jednym kliknięciem.

 • Nowa obsługa języków

  Interfejs użytkownika Kaspersky Endpoint Security Cloud jest teraz dostępny w tradycyjnym języku chińskim.

Aktualizacja 24.6.2

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.6.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.6

 • Zainstaluj poprawki i aktualizacje na określonych urządzeniach

  Możesz teraz wybrać urządzenia, na których chcesz zainstalować poprawki i aktualizacje.

  Pomoże Ci to przetestować instalację aktualizacji na niewielkiej liczbie urządzeń lub wykluczyć niektóre urządzenia z zakresu instalacji.

 • Obsługiwana jest obecnie nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Mac

  Możesz przygotować pakiet dystrybucyjny wersji 12.0 z Kaspersky Endpoint Security Cloud, a następnie pobrać i dostarczyć ten pakiet użytkownikom systemu macOS. Następnie użytkownicy muszą zainstalować nową wersję Kaspersky Endpoint Security for Mac na swoich urządzeniach.

 • Wykryj więcej rodzajów poufnych danych za pomocą funkcji Data Discovery

  Możesz wykrywać udostępnianie krytycznych lub osobistych danych obywateli Chile.

Aktualizacja 24.5.1

 • Usunięto obsługę wielu starszych wersji przeglądarek (Firefox ESR w wersji wcześniejszej niż 102).
 • Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.5

 • Obsługiwane są teraz nowe wersje aplikacji zabezpieczających

  Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows i Kaspersky Endpoint Security 11.3 patch C for Mac.

  Możesz zaktualizować aplikację zabezpieczającą na urządzeniach użytkowników z systemem Windows do nowej wersji z Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Mac umożliwia zarządzanie urządzeniami użytkowników z systemem macOS Sonoma 14. Możesz przygotować pakiet dystrybucyjny nowej wersji z Kaspersky Endpoint Security Cloud, a następnie pobrać i dostarczyć ten pakiet użytkownikom systemu macOS. Następnie użytkownicy muszą zainstalować nową wersję Kaspersky Endpoint Security for Mac na swoich urządzeniach.

 • Łatwe odzyskiwanie zaszyfrowanego urządzenia z systemem macOS

  Możesz teraz wyświetlić klucze odzyskiwania zaszyfrowanych urządzeń z systemem macOS bezpośrednio w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud we właściwościach urządzenia. Ułatwi to udzielenie pomocy użytkownikowi, który zapomniał hasła, tak aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do urządzenia zaszyfrowanego przez funkcję FileVault.

 • Aktualizacja w raporcie stanu ochrony

  Dla każdego z urządzeń z systemem Windows i macOS raport pokazuje teraz alias i adres e-mail jego właściciela. Pomoże to łatwo znaleźć osobę, z którą należy się skontaktować w przypadku problemów z urządzeniem.

 • Rozszerzone wykluczenia ze skanowania złośliwego oprogramowania

  Możesz teraz wykluczyć wszystkie składniki ochrony podczas konfigurowania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na urządzeniach użytkowników z systemem Windows.

 • Lepsza komunikacja z użytkownikami

  Kaspersky Endpoint Security Cloud umożliwia edycję szablonu komunikatu, który zostanie wyświetlony na urządzeniu z systemem Windows, gdy właściciel urządzenia spróbuje uzyskać dostęp do zablokowanej strony internetowej.

Aktualizacja 24.4.2

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.4.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.4

 • Przeprowadź skan pod kątem obecności złośliwego oprogramowania na pojedynczym urządzeniu

  Z poziomu właściwości urządzenia możesz przeprowadzić skan pod kątem obecności złośliwego oprogramowania tego konkretnego urządzenia. Status skanowania jest widoczny także we właściwościach urządzenia.

 • Obsługiwane są teraz nowe wersje mobilnych systemów operacyjnych

  Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz systemy Android 14, iOS 17 i iPadOS 17.

 • Wykryj więcej rodzajów poufnych danych za pomocą funkcji Data Discovery

  Możesz wykrywać udostępnianie krytycznych lub osobistych danych obywateli Kolumbii i Meksyku.

 • Usuń konta użytkowników, nawet jeśli przypisano do nich urządzenia

  Jeśli usuniesz konta użytkowników, którzy mają własne urządzenia z systemem Windows i macOS, takie urządzenia zostaną nieprzypisane.

  Dodatkowo możesz teraz usuwać grupy, które obejmują konta użytkowników, przy czym konta użytkownika zostaną skasowane lub przeniesione do innej grupy.

Aktualizacja 24.3.2

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.3.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.3

 • Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Windows jest teraz obsługiwana

  Możesz zaktualizować Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach swoich użytkowników do wersji 12.2 z poziomu Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 • Wykryj więcej rodzajów poufnych danych za pomocą funkcji Data Discovery

  Możesz wykrywać udostępnianie krytycznych lub osobistych danych obywateli Brazylii i Portugalii.

 • Monitoruj wykorzystanie ponad 3100 usług w chmurze za pomocą Cloud Discovery

  Nowo obsługiwane usługi w chmurze zawierają popularne narzędzia generacyjnej AI i systemy płatności.

 • Z łatwością dziel się pakietami dystrybucyjnymi Kaspersky Endpoint Security for Windows i Kaspersky Endpoint Security for Mac z użytkownikami

  Możesz teraz skopiować odnośnik do pobierania pakietów dystrybucyjnych z Kaspersky Endpoint Security Cloud i wysłać go swoim użytkownikom w dogodny sposób.

 • Nowa aktualizacja w zakresie Oceny luk i Zarządzania poprawkami

  Łatwiejszy dostęp do raportu o lukach. Możesz go teraz otworzyć bezpośrednio w sekcji VA&PM.

Aktualizacja 24.2.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.2

 • Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Windows jest teraz obsługiwana

  Możesz zaktualizować Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach swoich użytkowników do wersji 12.1 z poziomu Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 • Odświeżanie na żądanie informacji o licencji na subskrypcję

  Przeglądając informacje o używanej licencji na subskrypcję w obszarze roboczym, możesz odświeżyć wyświetlane dane. Jest to szczególnie przydatne, jeśli jesteś dostawcą usług zarządzanych.

 • Ulepszenia w ustawieniach odinstalowywania aplikacji bezpieczeństwa

  Jeżeli usunięcie Kaspersky Endpoint Security for Windows i Agenta sieciowego jest chronione odmiennymi hasłami, teraz możesz ustalić je oba podczas konfiguracji dezinstalacji.

Aktualizacja 24.1.2

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.1.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 24.1

Obsługiwana jest obecnie nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Mac

Możesz przygotować pakiet dystrybucyjny wersji 11.3 z Kaspersky Endpoint Security Cloud, a następnie pobrać i dostarczyć ten pakiet użytkownikom systemu macOS. Następnie użytkownicy muszą zainstalować nową wersję Kaspersky Endpoint Security for Mac na swoich urządzeniach.

Aktualizacja 24.0.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 24.0

 • Monitoruj wykorzystanie ponad 2700 usług w chmurze za pomocą Cloud Discovery

  Możesz teraz monitorować ponad 2700 usług w chmurze.
  Poprawiliśmy również kalkulację poziomów ryzyka usług w chmurze. Obecnie bierze ono pod uwagę nowe czynniki, np. zdolność do przechowywania informacji na temat płatności. Z tego powodu poziom ryzyka dla niektórych usług może ulec zmianie.

 • Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Windows jest teraz obsługiwana

  Możesz zaktualizować Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach swoich użytkowników do wersji 12.0 z poziomu Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Aktualizacja 23.2

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 23.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 23.0

 • Nowe aktualizacje w zakresie oceny luk i zarządzania poprawkami

  Zyskaj wgląd w ocenę luk i zarządzanie poprawkami w nowej sekcji. W jednym miejscu możesz zobaczyć luki w oprogramowaniu, poprawki, które pozwalają je naprawić, oraz aktualizacje dla zainstalowanych aplikacji.
  Możesz również uruchomić instalację wszystkich zaplanowanych aktualizacji poza harmonogramem.

 • Nie masz czasu na konfigurację konsoli zarządzającej po modernizacji? Nie ma problemu

  Możesz sprawdzić najnowsze wiadomości na temat ostatniej modernizacji i określić wymaganą konfigurację w dowolnym momencie.

 • Konfiguruj strefę zaufaną firmy w bardziej elastyczny sposób

  Wyłączaj ruch sieciowy zainicjowany przez aplikację poprzez określone adresy IP i porty.

 • Wykryj więcej rodzajów poufnych danych za pomocą funkcji Data Discovery

  Możesz wykrywać udostępnianie krytycznych lub osobistych danych obywateli Hiszpanii.

Aktualizacja 22.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 22.0

 • Wypróbuj nowe wersje funkcji Ocena luk i Zarządzanie poprawkami

  Teraz możesz zarządzać aktualizacjami w aplikacjach zainstalowanych na urządzeniach użytkowników oraz wprowadzać poprawki, które pozwolą naprawić luki wykryte w urządzeniach. Dodatkowo konsola zarządzająca pokazuje teraz postępy w instalacji aktualizacji i naprawie luk.

 • Poprawiliśmy zarządzanie użytkownikami oraz urządzeniami

  Z łatwością możesz naprawiać problemy za pomocą ochrony użytkowników i urządzeń, postępując zgodnie z zaleceniami od ekspertów Kaspersky. Zalecenia te znajdziesz w szczegółach urządzenia i użytkownika.
  Został również zwiększony limit użytkowników oraz grup. Teraz możesz utworzyć 50 grup użytkowników i przypisać profil zabezpieczeń do 50 użytkowników lub grup.

 • Zapobiegaj obniżeniu poziomu ochrony w urządzeniach użytkowników

  Możesz ustawić ochronę hasła Agenta sieciowego, aby uniknąć jego przypadkowego usunięcia z urządzeń.

 • Wykryj więcej rodzajów poufnych danych za pomocą funkcji Data Discovery

  Możesz teraz wykrywać krytyczne lub osobiste dane obywateli Wielkiej Brytanii.

 • Obsługiwana jest obecnie nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Mac

  Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz poprawkę Kaspersky Endpoint Security 11.2 D for Mac. W rezultacie można zarządzać urządzeniami z systemem macOS Ventura 13.

 • Obsługiwane są teraz nowe wersje systemu Android

  Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz system Android 12L i 13.

Aktualizacja 21.3

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 21.2

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 21.1

Udoskonalono działanie i stabilność Kaspersky Endpoint Security Cloud.

AKTUALIZACJA 21.0

 • Monitoruj wykorzystanie ponad 2400 usług w chmurze za pomocą Cloud Discovery

  Możesz teraz monitorować ponad 2400 usług w chmurze. Przeprojektowaliśmy również stronę Cloud Discovery w konsoli, aby zapewnić szybkie i płynne korzystanie z tej ogromnej liczby usług.

 • Usprawniliśmy zarządzanie dostępem użytkowników do usług w chmurze

  Możesz teraz zezwolić na dostęp do usługi w chmurze, która należy do zablokowanej kategorii.

 • Wykryj więcej rodzajów poufnych danych za pomocą funkcji Data Discovery

  Możesz teraz wykrywać krytyczne lub osobiste dane obywateli Francji.

 • Poprawiliśmy Zarządzanie poprawkami

  Możesz teraz zezwalać na instalację lub akceptację umów licencyjnych dla grupy poprawek za pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć oraz określić strefę czasową w ramach harmonogramu instalacji poprawki. Wprowadzono także szereg ulepszeń w zakresie interfejsu użytkownika.

  Wypróbuj zaktualizowaną funkcję na licencji Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus lub Pro.

 • Nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Windows jest teraz obsługiwana

  Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 11.10 for Windows.

Aktualizacja 20.4

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 20.3

Uaktualniliśmy teksty Umowy i Umowy dotyczących przetwarzania danych przez Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Aktualizacja 20.2

 • Łatwe sprawdzanie lokalizacji zdarzenia

  Powiadomienie e-mail o zdarzeniach na urządzeniu użytkownika zawiera nazwę obszaru roboczego i łącze do niego, a także pseudonim i adres e-mail właściciela urządzenia.

 • Obsługiwana jest obecnie nowa wersja Kaspersky Endpoint Security for Mac

  Można zarządzać urządzeniami użytkowników, na których pracuje system macOS Monterey 12.3 i Kaspersky Endpoint Security 11.2 for Mac, poprawka C.

 • Ulepszyliśmy funkcję Endpoint Detection and Response

  Teraz można sprawdzić zdalne adresy IP i adresy URL w Kaspersky Threat Intelligence Portal. Wprowadzono także szereg ulepszeń w zakresie interfejsu użytkownika.

Aktualizacja 20.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 20.0

Aktualizacja 19.2

 • Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 11.8 for Windows.

Aktualizacja 18.1

 • Monitoruj wykorzystanie ponad 1000 usług w chmurze za pomocą Cloud Discovery

  Możesz teraz monitorować ponad 1000 usług w chmurze. Przeprojektowaliśmy również stronę Cloud Discovery w konsoli, aby zapewnić szybkie i płynne korzystanie z tej ogromnej liczby usług.

 • Wykryj więcej rodzajów poufnych danych za pomocą funkcji Data Discovery

  Możesz teraz wykrywać krytyczne lub osobiste dane obywateli Włoch i USA. Wrażliwe informacje są teraz wykrywane nie tylko w dokumentach, ale także w obrazach.

 • Zarządzaj profilami zabezpieczeń pomiędzy obszarami roboczymi

  Możesz teraz przenosić ustawienia zabezpieczeń między obszarami roboczymi, eksportując profil zabezpieczeń do pliku, a następnie importując go do innego obszaru roboczego za pomocą kilku kliknięć.

 • Śledź zaawansowane ataki na urządzeniach użytkowników

  Przedłużyliśmy okres próbny funkcji Endpoint Detection and Response Preview do 1 kwietnia 2022 r.

AKTUALIZACJA 18.0

 • Kontynuuj monitorowanie poufnych danych dzięki funkcji Data Discovery w ramach licencji Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus

  Testy beta Data Discovery dobiegają końca. Jeśli chcesz kontynuować monitorowanie dokumentów zawierających krytyczne lub osobiste informacje, które znajdują się w magazynach chmurowych Office 365, aktywuj Kaspersky Endpoint Security Cloud na podstawie licencji Plus po dacie zakończenia testów beta (15 listopada 2021 r.).

 • Obsługiwane są teraz nowe wersje aplikacji zabezpieczających

  Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 11.7 for Windows i Kaspersky Endpoint Security 11.2 for Mac.
  Chroń swoje urządzenie Mac na chipie Apple M1, korzystając z nowej wersji Kaspersky Endpoint Security for Mac.

 • Sprawdź poziom ryzyka usług w chmurze wykorzystywanych w Twojej firmie

  W widżecie Cloud Discovery dodaliśmy poziom ryzyka do każdej usługi w chmurze. Możesz zablokować te, które nie spełniają Twoich wymagań bezpieczeństwa bezpośrednio z poziomu widżetu, jeśli posiadasz licencję Plus.

 • Obsługiwane są teraz nowe wersje mobilnych systemów operacyjnych

  Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz systemy Android 12, iOS 15 i iPadOS 15.

Aktualizacja 17.2

 • Możesz teraz pobrać raport licencyjny z Kaspersky Business Hub. Ten raport zawiera informacje o wszystkich licencjach używanych przez firmy zarejestrowane na Twoim koncie.

Aktualizacja 17.1

 • Wygodniejsze i nowocześniejsze reCAPTCHA jest teraz wyświetlane w scenariuszach zarządzania kontem zamiast captcha Kaspersky.

AKTUALIZACJA 17.0

 • Dla każdej usługi w chmurze widżet Cloud Discovery umożliwia teraz sprawdzenie, czy usługa jest dozwolona, czy też zablokowana w profilach zabezpieczeń. Możesz także zezwolić na zablokowaną usługę.
 • Poprawiliśmy i uprościliśmy następujące funkcje:

  Mamy nadzieję, że spodoba Ci się ich nowy wygląd.

 • Wkrótce przestaniemy wspierać wersje 10.x Kaspersky Endpoint Security for Windows w Kaspersky Endpoint Security Cloud. Jeśli nadal korzystasz z tych wersji, zdecydowanie zalecamy aktualizację Kaspersky Endpoint Security for Windows do najnowszej wersji.

Aktualizacja 16.2

Aktualizacja 16.1

 • Trwają testy wersji beta funkcji Data Discovery.

  Cieszymy się, że podoba Ci się ta funkcja. Z tego powodu przedłużyliśmy okres testowania wersji beta do 30 września 2021 r.

 • Ulepszenia Endpoint Detection and Response Preview:

  Widżet Endpoint Detection and Response Preview pokazuje wykrycia, dla których nie zbadano jeszcze łańcucha rozprzestrzenia się zagrożeń.
  Dodaliśmy również oddzielną sekcję, w której można wyświetlić wszystkie najnowsze wykrycia z wykresem łańcucha rozprzestrzeniania się zagrożeń.
  W szczególności w tej nowej sekcji można wyeksportować informacje o wszystkich bieżących wykrytych przypadkach do pliku CSV, aby przygotować raport dla swojego kierownictwa.

 • Ulepszenia Data Discovery:

  Okno z informacjami o wykryciu zawiera teraz pełną ścieżkę do wykrytego pliku, co pomoże Ci rozwiązać problemy z udostępnianiem poufnych danych osobowych. Możesz udostępnić odnośnik do pliku właścicielowi pliku i poprosić go o usunięcie pliku lub zmianę odbiorców, którym plik jest udostępniany.
  Ponadto możesz teraz wyeksportować informacje o wszystkich poufnych danych znajdujących się obecnie w magazynach w chmurze usługi Office 365 do pliku CSV, aby przygotować raport dla swojego kierownictwa.

AKTUALIZACJA 16.0

 • Wprowadziliśmy nową funkcję - Endpoint Detection and Response Preview. Ta funkcja umożliwia wykrywanie i eliminowanie zaawansowanych ataków, przeprowadzanie Root-Cause Analysis za pomocą wizualizowanego wykresu łańcucha rozprzestrzeniania się zagrożeń oraz przechodzenie do szczegółów w celu dalszej analizy.
 • Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 11.6 for Windows.

Aktualizacja 15.2

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 15.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Endpoint Security Cloud i Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 15.0

 • Wprowadziliśmy wersję beta nowej funkcji - Data Discovery. Ta funkcja wykrywa krytyczne informacje w plikach, które znajdują się w magazynach w chmurze Office 365. Możesz wyświetlić informacje o każdym wykrytym pliku - jego nazwie, typie udostępniania (prywatny, w firmie lub poza firmą) oraz o tym, kto ostatnio go edytował.
 • Możesz teraz skonfigurować wykluczenia w celu ochrony urządzeń z systemem Windows:
  • Adresy IP, które mają być wykluczone z zakresu działania modułu Ochrona sieci.
  • Możesz wykluczyć dyski sieciowe ze skanowania modułu Ochrona plików.
  • Porty sieciowe, które chcesz, aby nie były monitorowane przez składniki: Kontrola sieci, Ochrona poczty i Ochrona WWW.
 • Zaktualizowaliśmy Politykę prywatności produktów i usług Kaspersky Lab.

AKTUALIZACJA 14.0

 • Możesz teraz wyświetlić klucze odzyskiwania zaszyfrowanych urządzeń z systemem Windows bezpośrednio w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud we właściwościach urządzenia. Ułatwi to udzielenie pomocy użytkownikowi, który zapomniał hasła, tak aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do urządzenia zaszyfrowanego przez funkcję BitLocker.
 • Interfejs użytkownika Kaspersky Business Hub i Kaspersky Endpoint Security Cloud jest teraz dostępny w języku japońskim.
 • Możesz teraz zarządzać listą wykluczeń dla modułu Ochrona WWW na urządzeniach z systemem Windows.
 • Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 11.5 for Windows oraz Kaspersky Endpoint Security 11.1 for Mac.

Aktualizacja 13.1

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 13.0

 • Teraz możesz wziąć udział w Szkoleniu dotyczącym szkodliwego oprogramowania w trybie beta.

  Szkolenie dotyczące szkodliwego oprogramowania rozpoczyna się od teorii, a następnie zostajesz przeniesiony do interaktywnych zadań w symulowanym środowisku systemu Windows, aby dowiedzieć się o możliwościach szybkiej reakcji na incydenty. Możesz rozpocząć uczenie z poziomu nowej, przeznaczonej do tego celu zakładki na stronie Kaspersky Business Hub w dowolnym momencie.

 • Teraz możesz sprawdzić siłę swojego profilu zabezpieczeń i zrobić to jednym kliknięciem. Poziom ochrony pokazuje, jak dobrze profil chroni urządzenia użytkowników.
 • Dodaliśmy możliwość tworzenia terminarza dostarczania raportów za pośrednictwem poczty e-mail. Dzięki temu możesz regularnie otrzymywać powiadomienia o ochronie urządzeń użytkowników.
 • Koniec problemów z rozróżnianiem urządzeń o identycznych nazwach. Możesz zmienić nazwę urządzeń dodanych do Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 • Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 11.4 for Windows.
 • Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Android 11.
 • Możesz teraz obejrzeć instrukcje wideo w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud. Mogą pomóc Ci one w rozpoczęciu pracy z produktem.
 • Uprościliśmy konfigurację ochrony hasłem urządzeń z systemem Windows.
 • Poprawiliśmy połączenie urządzeń mobilnych z Kaspersky Endpoint Security Cloud. Jeśli podczas wstępnej konfiguracji Kaspersky Endpoint Security for Android urządzenie użytkownika nie nawiąże połączenia z Kaspersky Endpoint Security Cloud, użytkownik będzie mógł skopiować odnośnik do pobrania z wiadomości e-mail zawierającej instrukcje, a następnie wkleić go do Kaspersky Endpoint Security for Android.
 • Dodaliśmy możliwość ukrywania powiadomień i wyskakujących okienek z Kaspersky Endpoint Security for Android, gdy aplikacja działa w tle. Zrób to, jeśli nie chcesz, aby aplikacja rozpraszała użytkowników urządzeń mobilnych.

Aktualizacja 12.3

 • Wprowadziliśmy weryfikację dwuetapową, aby pomóc Ci zwiększyć bezpieczeństwo Twojego konta w Kaspersky Business Hub.
 • Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych ulepszeń w Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 12.2

Zaktualizowaliśmy wyświetlanie widżetów i banerów, które zapewniają zagregowane statystyki ochrony we wszystkich obszarach roboczych.

AKTUALIZACJA 12.0

 • Wydłużyliśmy okres testów beta Cloud Discovery do 31 marca 2020 r. Po uaktualnieniu Kaspersky Endpoint Security Cloud usługa Cloud Discovery jest dostępna tylko w ramach licencji zakupionych po kwietniu 2019 r.

  Cloud Discovery pozwala monitorować korzystanie z usług w chmurze na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows i blokować dostęp do niechcianych usług w chmurze. Możliwość blokowania jest dostępna tylko w ramach licencji Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus.

 • Jeśli zakupiłeś licencję Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, możesz teraz aktywować Kaspersky Security for Microsoft Office 365 przy użyciu tej samej licencji.

  Kaspersky Security for Microsoft Office 365 chroni firmową pocztę elektroniczną Office, usługi udostępniania plików, komunikacji i współpracy przed szkodliwym oprogramowaniem, phishingiem, spamem i innymi zagrożeniami.

  Aby chronić Office 365, utwórz obszar roboczy dla Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Po utworzeniu obszaru roboczego będziesz mógł wprowadzić kod aktywacyjny dla licencji Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus. Kod aktywacyjny można znaleźć w wiadomości e-mail otrzymanej po zakupie licencji.

 • Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 11.3 for Windows.
 • Korzystając ze specjalnych widżetów i banerów w Kaspersky Business Hub, administratorzy zarządzanego dostawcy usług (MSP) mają teraz ogólne spojrzenie na główne wskaźniki zdrowia we wszystkich obszarach roboczych.

Aktualizacja 11.2

Ponieważ ludzie na całym świecie przechodzą do pracy zdalnej i nauki na odległość, oferujemy przedłużoną 180-dniową bezpłatną wersję testową Kaspersky Security for Microsoft Office 365 w celu ochrony aplikacji Microsoft Teams oraz innych aplikacji usługi Office 365.

Aktualizacja 11.1

Poprawiliśmy stabilność i dostępność Kaspersky Business Hub.

AKTUALIZACJA 11.0

 • Trwają testy wersji beta funkcji Cloud Discovery. Cieszymy się, że podoba Ci się ta funkcja. Dlatego przedłużyliśmy okres testowania wersji beta do 31 marca 2020.
 • Funkcja Cloud Discovery umożliwia teraz blokowanie dostępu do usług w chmurze, które uważasz za niechciane.

  Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wersja Kaspersky Endpoint Security for Windows to 11.2 lub nowsza. Jeśli Twój obszar roboczy ma wcześniejszą wersję Kaspersky Endpoint Security for Windows, zalecamy przygotowanie pakietu dystrybucyjnego w wersji 11.2. Po przygotowaniu pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Windows zostanie automatycznie zaktualizowany na zarządzanych urządzeniach.

 • Teraz możesz skonfigurować funkcję Skanowanie połączeń szyfrowanych.

  Ta funkcja poprawia działanie funkcji Cloud Discovery, Ochrona WWW i Kontrola sieci, poprawiając odpowiednio ich kontrolę dostępu do usług w chmurze, wykrywanie zagrożeń sieciowych i kontrolę dostępu do stron internetowych.

 • Możesz teraz zdalnie odinstalowywać aplikacje zabezpieczające z zarządzanych urządzeń z systemem Windows i macOS.

  Ta funkcja umożliwia zwolnienie licencji na aplikacje zabezpieczające używane przez urządzenia, jeśli nie chcesz już zarządzać tymi urządzeniami. Później możesz używać tych licencji na innych urządzeniach.

 • Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz Kaspersky Endpoint Security 11.2 for Windows.
 • Zaktualizowaliśmy listę danych, które Kaspersky Endpoint Security Cloud może otrzymywać, przechowywać i przetwarzać.

Aktualizacja 10.3

W oparciu o opinie klientów dostosowaliśmy wewnętrzne reguły usuwania nieaktywnych urządzeń z Kaspersky Endpoint Security Cloud. Teraz nawet po 60 dniach bezczynności urządzenia będą nadal widoczne, dopóki ich nie usuniesz.

Aktualizacja 10.1

Kaspersky Business Hub zapewnie teraz ochronę SharePoint Online dzięki Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

AKTUALIZACJA 10.0

 • Kaspersky Endpoint Security Cloud obsługuje teraz iOS 13, iPadOS 13 i macOS 10.15.

  Kaspersky Endpoint Security 10 for Mac nie obsługuje systemu macOS 10.15 Catalina.
  Po aktualizacji systemu macOS do wyżej wymienionej wersji ochrona urządzeń Twoich użytkowników przez Kaspersky Endpoint Security 10 for Mac zostanie zakończona.
  Aby wznowić ochronę urządzeń, musisz pobrać pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security 11 for Mac, a następnie dostarczyć go użytkownikom systemu macOS. Następnie użytkownicy muszą zainstalować nową wersję Kaspersky Endpoint Security for Mac na swoich urządzeniach. Jak pobierać pakiety dystrybucyjne?

 • Nazwę Kaspersky Lab w interfejsie Kaspersky Endpoint Security Cloud zastąpiono nazwą Kaspersky, co jest spowodowane zmianami w firmie.

Aktualizacja 9.3

 • Nazwę Kaspersky Lab w interfejsie Kaspersky Business Hub zastąpiono nazwą Kaspersky, co jest spowodowane zmianami w firmie.
 • Zadania konserwacji są teraz wykonywane poza Twoimi godzinami pracy.
 • Wprowadzono kilka wewnętrznych udoskonaleń dla Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

Aktualizacja 9.2

 • Teraz możesz utworzyć kopię Domyślnego profilu zabezpieczeń.
 • Teraz możesz wyeksportować raporty do plików CSV.
 • Sekcja Urządzenia oferuje teraz odnośniki do filtrowania urządzeń według stanu.
 • Właściwości urządzenia Windows bez właściciela dostarczają teraz informacje o ostatniej osobie, która zalogowała się na tym urządzeniu.
 • Dodano obsługę systemu Android Q.

Aktualizacja 9.1

 • Zaktualizowano Politykę prywatności dla produktów i usług Kaspersky Lab.
 • Wprowadzono kilka wewnętrznych udoskonaleń.

AKTUALIZACJA 9.0

 • Opublikowano wersję beta Cloud Discovery.
 • Informacje statystyczne i dotyczące monitorowania są przedstawione w postaci widżetów.

Aktualizacja 8.5

 • Dodano nowe logo Kaspersky.
 • Udoskonalono działanie i stabilność Kaspersky Business Hub.

Aktualizacja 8.4

 • Informacje o wersjach Kaspersky Endpoint Security for Windows i Kaspersky Endpoint Security for Mac zostały lepiej zorganizowane i wyszczególnione w ustawieniach Kaspersky Security Network.
 • Zmieniono wyświetlanie wersji Kaspersky Endpoint Security Cloud w Konsoli zarządzającej.
 • Udoskonalono działanie i stabilność Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Aktualizacja 8.3

 • Zmieniono wygląd zakładki Firmy.
 • Na zakładce Firmy dostępne jest teraz sortowanie listy firm.
 • Poprawiono tekst na stronie startowej Kaspersky Business Hub.
 • W językach z uwzględnieniem znaków diakrytycznych znaki są teraz poprawnie wyświetlane na zakładce Opinia.

Aktualizacja 8.2

 • Podczas zmiany licencji możesz teraz zobaczyć szczegółowe informacje o funkcjach dostępnych w Kaspersky Endpoint Security Cloud. Dostępne funkcje różnią się w zależności od typu licencji.
 • Dodano odnośnik do społeczności internetowej Kaspersky Lab. Społeczność to portal, na którym klienci mogą zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące aplikacji Kaspersky Lab.
 • Wprowadzono inne udoskonalenia dla lepszej jakości i stabilności Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Aktualizacja 8.1

 • Na stronie startowej Kaspersky Business Hub teraz opisane są nowo opublikowane edycje Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 • Wprowadzono dodatkowy zestaw wewnętrznych udoskonaleń dla bardziej efektywnego monitorowania wydajności.

AKTUALIZACJA 8.0

Zmiany w Kaspersky Endpoint Security Cloud:

Zmiany w Kaspersky Business Hub:

 • Udoskonalono interfejs Kaspersky Business Hub:
  • Zmieniono wygląd zakładek Firmy i Licencje.
  • Usunięto obsługę wielu starszych wersji przeglądarek (Chrome w wersji wcześniejszej niż 65.0, Firefox w wersji wcześniejszej niż 45).
 • Wprowadzono dodatkowe udoskonalenia dla nieprzerwanego działania Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

Aktualizacja 7.5

 • Udoskonalono sprawdzanie słabych haseł podczas rejestracji użytkownika. Jeśli podczas rejestracji użytkownik wprowadzi słabe hasło, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
 • Zaimplementowano kilka wewnętrznych udoskonaleń.

Aktualizacja 7.4

Problem dotyczący zapisywania reguł Kontroli sieci został rozwiązany.

Aktualizacja 7.3

 • Poprawiono układ strony logowania.
 • Użytkownicy z Brazylii, Danii, Norwegii i Szwecji mogą teraz korzystać z Kaspersky Business Hub do zakupu licencji na Kaspersky Endpoint Security Cloud i Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Jak dokonać zakupu licencji?
 • Zaimplementowano kilka wewnętrznych udoskonaleń w celu zwiększenia działania i stabilności oprogramowania.

Aktualizacja 7.2

 • Jeśli uprawnienia administratora są przydzielane użytkownikom w Kaspersky Security for Microsoft Office 365, ci użytkownicy stają się administratorami Kaspersky Endpoint Security Cloud—nawet wtedy, gdy nie posiadają kont na stronie Kaspersky Business Hub. Istniejący użytkownicy Kaspersky Endpoint Security Cloud stają się administratorami. Po utworzeniu kont na stronie Kaspersky Business Hub, nowi administratorzy natychmiast uzyskują dostęp do obszarów roboczych Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 • Jeśli uprawnienia administratora zostają cofnięte użytkownikom w Kaspersky Security for Microsoft Office 365, ci administratorzy zostają zdegradowani do zwykłych użytkowników w Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 • Sekcja Informacje i opinie staje się szybciej widoczna na ekranie.
 • Zaimplementowano kilka wewnętrznych udoskonaleń.

Aktualizacja 7.1

Wprowadzono nową sekcję Informacje i opinie. Teraz możliwe jest przejrzenie danych historycznych pokazujących, jak Kaspersky Endpoint Security Cloud był aktualizowany oraz możesz przesłać opinię do działu odpowiedzialnego za tworzenie aplikacji.

AKTUALIZACJA 7

 • Dodano sekcję Raporty. Teraz można uruchamiać raporty o stanie ochrony urządzenia, wersjach aplikacji i wielu innych aspektach rozwiązania.
 • Pełna zmiana konsoli—z większą przestrzenią na ekranie do zarządzania użytkownikami, urządzeniami i ustawieniami zabezpieczeń.
 • Nowy układ profilu zabezpieczeń pozwala na szybszą nawigację do dedykowanej sekcji w profilu.

Aktualizacja 6.7

Zaimplementowano kilka wewnętrznych udoskonaleń.

Aktualizacja 6.6

 • Nowy wygląd formularzy: autoryzacyjnego i rejestracji konta.
 • Kolejne wewnętrzne udoskonalenia techniczne dla Kaspersky Security Integrations for MSP.

Aktualizacja 6.5

 • Zoptymalizowano środowisko użytkownika poprzez usunięcie dodatkowych okien podczas pierwszego uruchomienia aplikacji.
 • Dokładna data wygaśnięcia jest teraz wyświetlana dla wszystkich typów licencji na liście firm i liście licencji.

Aktualizacja 6.4

Dalsza wewnętrzna optymalizacja programów Kaspersky Security for Microsoft Office 365 i Kaspersky Security Integrations for MSP. Ta wewnętrzna zmiana nie ma wpływu na aktywność użytkownika.

Aktualizacja 6.3

Zaktualizowano Umowę dotyczącą przetwarzania danych przez Kaspersky Security for Microsoft Office 365; naprawiono błędy.

Aktualizacja 6.2

 • Zaktualizowano zestaw wiadomości e-mail wysyłanych do administratora w celu obsługi funkcjonalności portalu. Teraz wiadomość e-mail zawiera dokładniejsze wskazówki oraz informacje dotyczące oprogramowania dostępnego na stronie Kaspersky Business Hub.
 • Określono dane dostarczone przez użytkownika zgodnie z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych.

Aktualizacja 6.1

Uwzględniono udoskonalenia jakości rozwiązania programowego.

AKTUALIZACJA 6

 • Dostępna jest nowa wersja Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows. Aktualizacja do nowej wersji Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows może zostać automatycznie zainstalowana zdalnie przy użyciu zadania aktualizacji.
 • Komponenty Wykrywanie zachowań, Silnik korygujący i Ochrona przed exploitami są teraz dostępne dla serwerowych systemów operacyjnych. Ta funkcjonalność chroni systemy przed ransomware.
 • W sekcji Urządzenia administrator może zobaczyć grupę, do której należy właściciel urządzenia. Wprowadzono kilka udoskonaleń w celu zapewnienia zgodności rozwiązania z wymaganiami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Aktualizacja 5.2

 • Na stronie Kaspersky Business Hub dodano opcję usuwania obszaru roboczego. Domyślnie, obszar roboczy zostaje przeniesiony do stanu „oczekiwanie na usunięcie” i ostatecznie zostanie usunięty w ciągu siedmiu dni. Możliwe jest także wymuszenie usunięcia obszaru roboczego w tym samym momencie, w którym obszar roboczy został oznaczony do usunięcia.
 • Wprowadzono kilka udoskonaleń w celu zapewnienia zgodności rozwiązania z wymaganiami RODO.

Aktualizacja 5.1

 • W oknie zawierającym listę obszarów roboczych dodano zakładkę Licencje. Jeśli licencja jest używana w kilku obszarach roboczych, możesz sprawdzić całkowite użycie licencji na zakładce Licencje.
 • Dodano więcej lokalizacji Warunków korzystania dla Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

AKTUALIZACJA 5

 • Wprowadzono Kaspersky Business Hub: portal, na którym administrator może tworzyć i zarządzać obszarami roboczymi dla programów Kaspersky Endpoint Security Cloud i Kaspersky Security for Microsoft Office 365.
 • Dla subskrypcji dodano datę i godzinę jej wygaśnięcia.
 • Aby zapewnić przejście z wersji beta do wersji testowej lub komercyjnej, dodano kilka powiadomień e-mail dla Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

Aktualizacja 4.1

 • Dla nowych użytkowników zaktualizowano Warunki korzystania dla Kaspersky Security for Microsoft Office 365.
 • Na portalu Kaspersky Endpoint Security Cloud zaktualizowano mechanizm zliczania zarządzanych urządzeń.

AKTUALIZACJA 4

 • Teraz dostępna jest wersja beta Kaspersky Security for Microsoft Office 365.
 • Wprowadzono sporą aktualizację w nawigacji: dodano Szukaj w sekcjach Użytkownicy i Urządzenia.
 • Uproszczono proces uzyskiwania certyfikatu APNs: podpisany certyfikat może być natychmiast pobierany z konsoli Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 • W Kaspersky Endpoint Security for Windows dodano nowe kategorie kontroli sieci („Oprogramowanie, audio i wideo”, „Sklepy internetowe, banki, systemy płatności” oraz „Komunikacja przez internet”).
 • Zaimplementowano kilka zmian w urządzeniach z systemem Android: Jeśli polecenie Zlokalizuj zostanie wykonane, urządzenie nie jest więcej blokowane. Teraz możliwe jest także blokowanie usuwania Kaspersky Endpoint Security for Android z urządzenia mobilnego.
 • Teraz możesz kopiować profile w obrębie jednego obszaru roboczego.

Aktualizacja 3.1

 • Podczas konserwacji, dla administratora wyświetlana jest data i godzina planowanych prac konserwacyjnych.
 • Zaimplementowano kilka wewnętrznych udoskonaleń.

AKTUALIZACJA 3

 • Dodano Kaspersky Endpoint Security 10 for Mac z następującymi funkcjami: Ochrona plików, Ochrona WWW i Blokowanie ataków sieciowych.
 • Dla Kaspersky Endpoint Security for Windows, Kontrola uprawnień aplikacji jest teraz włączona w nowych obszarach roboczych.
 • Dodano polecenie uruchamiające zadania skanowania i aktualizacji z poziomu zakładki Zadania.

Aktualizacja 2.2

 • Zaktualizowano przepływ wersji testowych: teraz zapewniamy każdemu klientowi unikatową licencję testową.
 • Wprowadzono dalsze udoskonalenia oprogramowania.

Aktualizacja 2.1

Rozwiązano kilka problemów, w tym zmiany dotyczące niezgodności językowych w konsoli Kaspersky Endpoint Security Cloud i na portalu Kaspersky Endpoint Security Cloud.

AKTUALIZACJA 2

 • Zaimplementowano kilka udoskonaleń dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.
 • Dodano Kontrolę uprawnień aplikacji dla dodatkowej ochrony punktów końcowych, dodatkową możliwość konfigurowania reguł kontroli sieci dla określonego adresu, zmieniając nazwę sekcji Kopia zapasowa na Kwarantanna. Do sekcji Zapora sieciowa dodano konfigurację typu ICMPV6 w regułach dla pakietów.
 • Dla urządzeń iOS możliwe jest teraz ustawienie konfiguracji dla CalDav, kalendarza i poczty e-mail.
 • Dodano nowy wygląd i funkcjonalność listy obszarów roboczych: szczegółowe informacje o obszarze roboczym oraz edytowanie nazwy i obszaru roboczego.

Aktualizacja 1.5

Rozwiązano problem—gdy użyte zostało zbyt słabe hasło i nie został wyświetlony komunikat wyjaśniający powód, z jakiego nie można utworzyć konta z tym hasłem.

Aktualizacja 1.4

 • Dodano obsługę nowych języków: portugalskiego dla Brazylii i hiszpańskiego dla Ameryki Łacińskiej.
 • Dodano powiadomienia o wygaśnięciu nowej licencji.

Aktualizacja 1.3

Zaktualizowano dokument Warunki korzystania; naprawiono błędy.

Aktualizacja 1.2

Zaktualizowano drobne teksty.

Aktualizacja 1.1

Dodano drobniejsze aktualizacje strony docelowej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

WERSJA 1

Kaspersky Endpoint Security Cloud to rozwiązanie programowe zaprojektowane do scentralizowanego zarządzania określonymi aplikacjami z poziomu konsoli opartej na chmurze.

Kaspersky Endpoint Security Cloud umożliwia: instalowanie i aktualizowanie aplikacji firmy Kaspersky Lab w sposób scentralizowany na komputerach, serwerach i urządzeniach mobilnych zarządzanych z poziomu Kaspersky Endpoint Security Cloud; zarządzanie ustawieniami urządzeń i ustawieniami ochrony za pośrednictwem profili zabezpieczeń; oraz zarządzanie i edytowanie właściwości użytkownika, tworzenie grup użytkowników i zapewnianie użytkownikom różnych praw.

Kaspersky Endpoint Security Cloud jest zainstalowany po stronie Kaspersky Lab. Aby możliwe było korzystanie z Kaspersky Endpoint Security Cloud, potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu i zainstalowaną obsługiwaną przeglądarką.

Kluczowe funkcje dla urządzeń opartych o systemy Windows: Ochrona plików, Ochrona WWW, Ochrona poczty, Blokowanie ataków sieciowych, Kontrola systemu, Zapora sieciowa, Kontrola urządzeń i Kontrola sieci.

Kluczowe funkcje dla urządzeń mobilnych: Ochrona WWW, Konfigurowalne hasło; Ochrona plików, SIM Watch, Filtr Połączeń/SMS oraz Kontrola aplikacji i Kontrola zgodności dla systemu Android; Konfigurowalne połączenie z siecią Wi-Fi i Zarządzanie osadzonymi funkcjami iOS.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.