Przeglądanie wyników skanowania IoC

17 maja 2024

ID 231873

Dla każdego alertu wykrytego przez funkcję Endpoint Detection and Response przy użyciu technologii skanowania wskaźników włamania (skanowanie IoC) i wyświetlanego w widżecie lub w tabeli można wyświetlić informacje o obiektach wykrytych za pomocą IoC i podjęte automatyczne działania.

Analizując wyniki skanowania IoC, możesz chcieć ręcznie wykonać działania lub dostosować funkcję Endpoint Detection and Response.

W celu wyświetlenia wyników skanowania IoC:

  1. Przejdź do tabeli lub widżetu Endpoint Detection and Response.
  2. W wymaganym wierszu, w którym wartość kolumny Technologia to IoC, kliknij opcję Sprawdź.

Zostanie otwarte okno Wyniki skanowania IoC. Okno zawiera szczegółowe informacje o znalezionych IoC i automatycznych środkach reagowania, które zostały podjęte.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.