Rozpoczęcie korzystania z Cloud Discovery

24 maja 2023

ID 138009

Możesz rozpocząć korzystanie z funkcji Cloud Discovery przy pierwszym uruchomieniu Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud lub po zaktualizowaniu Kaspersky Endpoint Security Cloud do nowej wersji. Jeśli nie zacząłeś korzystać z Cloud Discovery podczas wstępnej lub dodatkowej konfiguracji Kaspersky Endpoint Security Cloud, możesz rozpocząć korzystanie w sposób opisany w tej sekcji.

W celu rozpoczęcia korzystania z Cloud Discovery:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W sekcji Panel informacyjny wybierz zakładkę Rozpoczęcie pracy, a następnie kliknij Włącz Cloud Discovery.
  • W sekcji Panel informacyjny wybierz zakładkę Monitorowanie, a następnie kliknij Włącz Cloud Discovery w profilach zabezpieczeń.

  Zostanie otwarte okno Włącz Cloud Discovery w profilach zabezpieczeń.

 3. Zaznacz pola obok profili zabezpieczeń, dla których chcesz włączyć Cloud Discovery. Aby wybrać wszystkie profile zabezpieczeń, zaznacz pole w nagłówku tabeli.

  Kaspersky Endpoint Security Cloud uzyskuje informacje o korzystaniu z usług w chmurze ze wszystkich zarządzanych urządzeń, które są chronione tylko przez te profile zabezpieczeń, które posiadają włączoną funkcję. Później będziesz mógł włączyć i wyłączyć funkcję oddzielnie w każdym profilu zabezpieczeń.

 4. Kliknij przycisk Włącz Cloud Discovery.

  Jeśli klikniesz przycisk Później, funkcja Cloud Discovery nie zostanie włączona w żadnym z profili zabezpieczeń.

Funkcja Cloud Discovery jest włączona w wybranych profilach zabezpieczeń.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.