Wstępna konfiguracja Kaspersky Endpoint Security Cloud

17 maja 2024

ID 177939

Po utworzeniu obszaru roboczego firmy, musisz przeprowadzić wstępną konfigurację Kaspersky Endpoint Security Cloud. Wstępna konfiguracja rozpoczyna się automatycznie, gdy po raz pierwszy uruchamiasz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud. Wyświetlone zostanie okno Witamy w Kaspersky Endpoint Security Cloud . W tej sekcji przeprowadzaj wstępną konfigurację w opisany sposób.

Sporadycznie obszar roboczy może być niedostępny ze względu na prace konserwacyjne. W takiej sytuacji nie będziesz mógł przejść do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud. Jeśli spróbujesz otworzyć obszar roboczy Kaspersky Endpoint Security Cloud, zostanie wyświetlona wiadomość informująca o trwaniu prac konserwacyjnych serwera. Wiadomość będzie zawierać datę i godzinę odświeżenia stanu serwera. Zaloguj się do obszaru roboczego po upływie wskazanego czasu.

W celu przeprowadzenia wstępnej konfiguracji Kaspersky Endpoint Security Cloud:

 1. W oknie Witamy w Kaspersky Endpoint Security Cloud kliknij przycisk Rozpocznij korzystanie .

  Zostanie otwarte okno Umowy dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  To okno wyświetla teksty Umowy licencyjnej użytkownika końcowego dla Kaspersky Endpoint Security for Windows, Umowy licencyjnej użytkownika końcowego dla Agenta sieciowego Kaspersky Security Center, Klauzul uzupełniających dotyczących przetwarzania danych dla Kaspersky Endpoint Security for Windows i Agenta sieciowego oraz odnośnik do Polityki prywatności dla produktów i usług firmy Kaspersky Lab.

 2. Uważnie przeczytaj treść każdego dokumentu.

  Jeśli wyrażasz zgodę na warunki i postanowienia umów i jeśli jesteś świadomy i wyrażasz zgodę, że Twoje dane będą zarządzane i przesyłane (w tym do innych krajów) w sposób opisany w Polityce prywatności, a także potwierdzasz, że w pełni przeczytałeś i zrozumiałeś Politykę prywatności, zaznacz pola obok wymienionych dokumentów, a następnie kliknij przycisk Akceptuję warunki.

  Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki i postanowienia, nie korzystaj z aplikacji zabezpieczających. Jeśli zaznaczone są tylko niektóre pola, nie będziesz mógł zarządzać urządzeniami Windows w Kaspersky Endpoint Security Cloud. Okno Umowy dla Kaspersky Endpoint Security for Windows zostanie zamknięte.

  Możesz zaakceptować warunki umów później w sekcji Pakiety dystrybucyjne podczas przygotowywania pakietu dystrybucyjnego programu Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  Zostanie otwarte okno Umowy dla Kaspersky Endpoint Security for Mac.

  W tym oknie wyświetlane są teksty Umowy licencyjnej użytkownika końcowego dla Kaspersky Endpoint Security for Mac, Umowy licencyjnej użytkownika końcowego dla Agenta sieciowego Kaspersky Security Center oraz odnośnik do Polityki prywatności produktów i usług Kaspersky Lab.

 3. Uważnie przeczytaj treść każdego dokumentu.

  Jeśli wyrażasz zgodę na warunki i postanowienia umów i jeśli jesteś świadomy i wyrażasz zgodę, że Twoje dane będą zarządzane i przesyłane (w tym do innych krajów) w sposób opisany w Polityce prywatności, a także potwierdzasz, że w pełni przeczytałeś i zrozumiałeś Politykę prywatności, zaznacz pola obok wymienionych dokumentów, a następnie kliknij przycisk Akceptuję warunki.

  Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki i postanowienia, nie korzystaj z aplikacji zabezpieczających. Jeśli zaznaczone są tylko niektóre pola, nie będziesz mógł zarządzać urządzeniami Mac w Kaspersky Endpoint Security Cloud. Okno Umowy dla Kaspersky Endpoint Security for Mac zostanie zamknięte.

  Możesz zaakceptować warunki umów później w sekcji Pakiety dystrybucyjne podczas przygotowywania pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Endpoint Security for Mac.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia serwera proxy.

 4. W razie potrzeby zdefiniuj ustawienia serwera proxy, a następnie kliknij Dalej.

  Zostanie otwarte okno Korzystanie z Kaspersky Security Network.

 5. Uważnie przeczytaj Oświadczenie Kaspersky Security Network, a następnie kliknij przycisk Akceptuję warunki, jeśli zgadzasz się z nimi.

  Jeśli klikniesz przycisk Nie akceptuję, korzystanie z Kaspersky Security Network zostanie wyłączone. Nie będzie to miało wpływu na pozostałe funkcje Kaspersky Endpoint Security Cloud. W razie potrzeby możesz w każdej chwili włączyć korzystanie z Kaspersky Security Network w Konsoli zarządzającej.

  Zostanie otwarte okno Wykorzystaj w pełni Kaspersky Endpoint Security Cloud. Okno zawiera listy funkcji, o których korzystanie eksperci z Kaspersky pytają.

 6. Jeśli chcesz skonfigurować te funkcje, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij OK. Jeśli konfigurowanie funkcji wymaga podjęcia dodatkowych kroków, zostanie otwarte odpowiednie okno. Postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

  Jeśli klikniesz przycisk Później, będziesz mógł skonfigurować te funkcje w późniejszym czasie.

Wstępna konfiguracja Kaspersky Endpoint Security Cloud dla Twojej firmy została zakończona. Konsola zarządzająca Kaspersky Endpoint Security Cloud jest gotowa do użycia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.