Eksportowanie informacji o alertach Endpoint Detection and Response

17 maja 2024

ID 231768

Z tabeli z alertami Endpoint Detection and Response można wyeksportować informacje o wszystkich bieżących alertach do pliku CSV. Na przykład, możesz użyć pliku z alertami, aby przygotować raport dla swojego kierownictwa.

W celu wyeksportowania informacji o alertach Endpoint Detection and Response:

  1. Przejdź do tabeli z alertami Endpoint Detection and Response.
  2. Kliknij przycisk Eksportuj alerty.

    Zostanie otwarte okno Eksportuj alerty funkcji Endpoint Detection and Response.

  3. Kliknij Eksportuj, aby potwierdzić eksport.

Plik z alertami Endpoint Detection and Response jest tworzony i automatycznie pobierany. Plik zawiera te same kolumny, co tabela z alertami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.