Konfigurowanie zapobiegania wykonywaniu

17 maja 2024

ID 231822

Możesz zdefiniować ustawienia, zgodnie z którymi Kaspersky Endpoint Security for Windows blokuje wykonywanie pewnych obiektów (plików wykonywalnych i skryptów) lub otwieranie dokumentów Microsoft Office na urządzeniach użytkowników.

Następnie, analizując alerty Endpoint Detection and Response, możesz dodać wykryty obiekt do listy reguł ochrony przed wykonywaniem, aby zapobiec jego wykonaniu w przyszłości na tym samym i innych urządzeniach.

Zapobieganie wykonaniu ma następujące ograniczenia:

 • Reguły zapobiegania nie obejmują plików na dyskach CD, DVD ani w obrazach ISO. Kaspersky Endpoint Security for Windows nie blokuje wykonywania ani otwierania tych plików.
 • Nie można zablokować uruchamiania obiektu krytycznego dla systemu (SCO). SCO to pliki wymagane do uruchomienia przez system operacyjny i Kaspersky Endpoint Security for Windows.
 • Możesz dodać maksymalnie 1000 reguł ochrony przed wykonywaniem.

W celu skonfigurowania ochrony przed wykonywaniem:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąEndpoint Detection and Response.
 3. Kliknij Ustawienia odpowiedziOchrona przed wykonywaniem.
 4. Zmień przycisk przełącznika na Ochrona przed wykonywaniem jest włączona.
 5. W obszarze Akcja wybierz akcję, która zostanie wykonana, gdy użytkownik spróbuje wykonać lub otworzyć jeden z określonych niechcianych obiektów:
  • Zablokuj i dodaj do dziennika zdarzeń (domyślnie)

   Informacja o wykryciu jest dodawana do Dziennika zdarzeń. Wykonanie lub otwarcie obiektu jest zablokowane.

  • Tylko dodaj do dziennika zdarzeń

   Informacja o wykryciu jest dodawana do Dziennika zdarzeń. Żadne inne działania nie są podejmowane.

 6. W obszarze Reguły ochrony przed wykonywaniem określ listę obiektów kontrolowanych przez funkcję Ochrona przed wykonywaniem.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W celu dodania reguły ochrony przed wykonywaniem:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.
   2. W otwartym oknie Dodaj regułę ochrony przed wykonywaniem zdefiniuj ustawienia reguły zgodnie z opisem w dalszej części tej sekcji.
   3. Kliknij Zapisz, aby zamknąć okno Dodaj regułę ochrony przed wykonywaniem.
  • W celu włączenia lub wyłączenia reguły ochrony przed wykonywaniem, przesuń przełącznik obok reguły na pożądany stan:
   • Jeśli przełącznik jest zielony, reguła jest włączona. Wykryto wykonanie lub otwarcie obiektu określonego w ustawieniach reguły.

    Domyślnie nowo dodana reguła jest włączona.

   • Jeśli przełącznik jest szary, reguła jest wyłączona. Zignorowano wykonanie lub otwarcie obiektu określonego w ustawieniach reguły.
  • W celu edytowania dodanej reguły zapobiegania wykonywaniu:
   1. Zaznacz pole wyboru obok wymaganego wpisu.
   2. Kliknij przycisk Modyfikuj.
   3. W otwartym oknie Edytuj regułę ochrony przed wykonywaniem zdefiniuj nowe ustawienia reguły w sposób opisany w dalszej części tej sekcji.
   4. Kliknij Zapisz, aby zamknąć okno Edytuj regułę ochrony przed wykonywaniem.
  • W celu usunięcia dodanej reguły ochrony przed wykonywaniem:
   1. Zaznacz pole wyboru obok wymaganych reguł.
   2. Kliknij przycisk Usuń.
 7. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Zaktualizowano listę reguł ochrony przed wykonywaniem.

W celu zdefiniowania ustawień reguły ochrony przed wykonywaniem:

 1. Zacznij dodawać lub edytować regułę, jak opisano wcześniej w tej sekcji.
 2. W polu Nazwa reguły wprowadź nazwę reguły.
 3. Wybierz kryteria, według których chcesz określić wymagany obiekt.

  Możesz określić dowolne z następujących kryteriów:

  • Ścieżka do obiektu

   Jeśli chcesz określić obiekt według jego ścieżki, wybierz z listy opcję Używaj, a następnie wprowadź wartość.

  • Suma kontrolna obiektu

   Jeśli chcesz określić obiekt za pomocą sumy kontrolnej MD5 lub SHA256, wybierz żądaną wartość z listy, a następnie wprowadź wartość sumy kontrolnej.

  Jeśli określisz oba kryteria, reguła zostanie zastosowana do obiektów, które spełniają oba kryteria jednocześnie.

 4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Zdefiniowane ustawienia zostaną zapisane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.