Usuwanie grup użytkowników

17 maja 2024

ID 140905

W celu usunięcia grup użytkowników z listy użytkowników:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Użytkownicy.

  Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników i grup użytkowników, którzy zostali dodani do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Zaznacz pola obok nazw grup użytkowników, które chcesz usunąć.

  Nie można usuwać kont użytkowników i grup użytkowników w jednej operacji.

 4. Kliknij przycisk Usuń, znajdujący się nad listą użytkowników.

  W zależności od liczby grup wybranych do usunięcia otwiera się okno Usuń grupę „<nazwa grupy>” lub Usuń grupy (<liczba grup>) .

 5. Jeśli co najmniej jedna z wybranych grup zawiera co najmniej jedno konto użytkownika, wybierz, co zrobić z tymi kontami użytkowników:
  • Zachowaj użytkowników i przenieś do innej grupy

   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować konta użytkowników z usuwanych grup.

   W obszarze Przenieś użytkowników do grupy wybierz miejsce przeniesienia tych kont użytkowników: do innej istniejącej grupy lub ogólnej listy użytkowników.

  • Usuń użytkowników z grupą

   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz usunąć konta użytkowników wraz z usuwanymi grupami.

 6. Kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić usunięcie grupy.

Jeśli wybrano przeniesienie kont użytkowników, grupy użytkowników zostaną usunięte.

Jeśli wybrano usuwanie użytkowników wraz z grupami, Kaspersky Endpoint Security Cloud wykona te same działania i będzie w ten sam sposób ograniczony, co w przypadku usuwania kont użytkowników . Grupy, które nie zawierały żadnych użytkowników lub zawierały tylko użytkowników, których można było usunąć, zostaną usunięte. Pozostałe grupy zostaną zachowane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.