Przeglądanie właściwości urządzenia

17 maja 2024

ID 138145

Możesz wyświetlić właściwości dowolnego zarządzanego urządzenia, w tym urządzenia oznaczonego do usunięcia.

W celu przejrzenia właściwości urządzenia:

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W sekcji Urządzenia lub w sekcji UrządzeniaOznaczone do usunięcia kliknij odnośnik z nazwą urządzenia.
 • Dla urządzenia, które działa pod kontrolą systemu Windows i które nie jest już przypisane do właściciela: w sekcji Urządzenia lub w sekcji UrządzeniaOznaczone do usunięcia kliknij odnośnik Pokaż ostatnie zalogowanie.

Zostanie otwarte okno właściwości urządzenia. W zależności od systemu operacyjnego urządzenia to okno może zawierać następujące szczegóły:

 • Stan urządzenia

  Stan ochrony urządzenia. Te stany są takie same jak te na liście urządzeń.

  Jeśli stan jest określany jako Krytyczny lub Ostrzeżenie, Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetla informacje o problemach z urządzeniem oraz, jeśli są dostępne, zalecenia ekspertów Kaspersky dotyczące sposobu rozwiązania problemów.

 • Stan odinstalowania aplikacji zabezpieczającej i szczegółowe informacje (tylko dla urządzeń oznaczonych do usunięcia). Stany dezinstalacji są takie same jak te na liście urządzeń oznaczonych do usunięcia.
 • Typ urządzenia

  Typ urządzenia: Serwer lub Stacja robocza.

 • Właściciel urządzenia

  Nazwa i adres e-mail właściciela urządzenia.

  Jeśli do urządzenia nie przypisano żadnego właściciela, zamiast tego wyświetlany jest stan Nieprzypisane. Możesz przypisać właściciela do urządzenia.

  Jeśli urządzenie bez właściciela działa pod kontrolą systemu Windows, Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetli alias użytkownika ostatniej osoby, która zalogowała się na tym urządzeniu. Możesz użyć tych informacji podczas wybierania użytkownika, którego chcesz przypisać jako właściciela urządzenia.

 • Profil zabezpieczeń

  Nazwa profilu zabezpieczeń zastosowanego do urządzenia.

 • Całkowita liczba wykrytych zagrożeń

  Całkowita liczba zagrożeń wykrytych na urządzeniu od zainstalowania aplikacji zabezpieczającej (pierwsze skanowanie).

 • Stan baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem

  Informacje na temat aktualności baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.

 • Ostatnia aktualizacja baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem

  Data i godzina ostatniej aktualizacji antywirusowych baz danych rozwiązania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. Jeśli na urządzeniu działa system Windows, to pole uwzględnia również aktualizacje elementów Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 • Ostatnie połączenie z serwerem

  Data i godzina ostatniego połączenia Agenta sieciowego, zainstalowanego na urządzeniu, z Serwerem administracyjnym.

 • System operacyjny (dla urządzeń z systemem Windows lub macOS) lub Model i system operacyjny urządzenia (dla urządzeń z systemem Android iOS lub iPadOS)
 • IMEI

  Międzynarodowa identyfikacja urządzeń mobilnych, unikalny numer identyfikujący urządzenia mobilne.

 • Kod odblokowujący

  Kod do odblokowania urządzenia mobilnego (jeśli jest obsługiwane).

 • Wersja Kaspersky Endpoint Security for Windows lub Wersja Kaspersky Endpoint Security for Mac
 • Wersja agenta sieciowego
 • Klucz odzyskiwania do szyfrowania

  Informacje o kluczu odzyskiwania (dla zaszyfrowanych urządzeń z systemem Windows lub macOS). Te dane pozwolą udzielić Ci pomocy użytkownikowi, który zapomniał hasła szyfrowania.

 • Adres IP urządzenia

  Adres IP urządzenia.

 • Adres IP połączenia

  Adres IP urządzenia sieciowego (na przykład routera), który urządzenie używa do łączenia się z serwerem. Jeśli urządzenie sieciowe nie jest używane, to pole nie jest wyświetlane.

 • Dziennik zdarzeń

  Lista ostatnich zdarzeń, które miały miejsce na urządzeniu.

Z poziomu okna właściwości urządzenia możesz wykonać następujące czynności:

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.