Wprowadzanie kodu aktywacyjnego

17 maja 2024

ID 137454

W Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud możesz wprowadzić kod aktywacyjny, który odpowiada nowej licencji, jeśli bieżąca licencja wkrótce utraci ważność lub jeśli chcesz zmienić zestaw dostępnych funkcji.

W celu wprowadzenia kodu aktywacyjnego:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Panel informacyjny.
 3. Wybierz zakładkę Licencja.

  Na zakładce Licencja są wyświetlane następujące informacje:

 4. Kliknij przycisk Wprowadź kod aktywacyjny.

  Zostanie otwarte okno Wymiana licencji.

 5. W polu do wprowadzania danych wprowadź kod aktywacyjny Kaspersky Endpoint Security Cloud, który otrzymałeś od przedstawiciela Kaspersky.

  Kod aktywacyjny składa się z czterech sekcji, każda po pięć znaków.

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

  Kod aktywacyjny zostanie wysłany na serwery aktywacji Kaspersky w celu weryfikacji. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy kod, w oknie Wymiana licencji zostanie wyświetlony komunikat informujący o wprowadzeniu nieprawidłowego kodu. Spróbuj ponownie wprowadzić kod aktywacyjny.

 7. Jeśli wprowadzony kod jest poprawny, okno Sprawdź szczegóły nowej licencji będzie wyświetlało informacje na temat aktualnie używanej licencji oraz informacje o licencji odpowiadającej wprowadzonemu kodowi aktywacyjnemu.

  Okno informuje, czy zaktualizujesz Kaspersky Endpoint Security Cloud (oraz wyświetla listę nowych funkcji, które uzyskasz), czy przejdziesz do starszej wersji (oraz listę funkcji, do których nie będziesz mieć już dostępu) lub czy po prostu odnowisz licencję (i zachowasz niezmieniony zestaw funkcji).

  Pozostałe sekcje okna wyświetlają wartości dla bieżącej licencji oraz, obok strzałki, wartości dla nowej licencji—lub jedną wartość, jeśli jest taka sama dla obu licencji. Zapoznaj się z sekcjami okna: Nazwa licencji, Model licencjonowania, Limit licencji oraz Data wygaśnięcia licencji.

 8. Kliknij przycisk Zastosuj, aby potwierdzić zastąpienie licencji.
 9. Jeśli aktualizujesz aplikację Kaspersky Endpoint Security Cloud do wersji z większą liczbą funkcji, wyświetlone okno Wypróbuj dodatkowe funkcje umożliwia skonfigurowanie niektórych z nowych funkcji. Zdefiniuj ustawienia zgodnie z wymaganiami, a następnie kliknij przycisk OK. Lub kliknij przycisk Później, jeśli chcesz skonfigurować funkcje w późniejszym czasie.

ID licencji i wszystkie związane z nią informacje zostaną zmienione. Zmodyfikowane dane są wyświetlane w oknie szczegółów licencji.

Po zastąpieniu licencji, licencje na zarządzanych urządzeniach działających pod kontrolą systemów Windows, Android i iOS zostaną zastąpione automatycznie. Na zarządzanym urządzeniu działającym pod kontrolą systemu macOS, nowa licencja zostanie zarejestrowana. Jeśli poprzednia licencja jest wciąż aktualna, nowa będzie obowiązywać tylko po wygaśnięciu poprzedniej. Jeśli chcesz wcześniej aktywować aplikację za pomocą nowej licencji, musisz zrobić to ręcznie na urządzeniu.

Zobacz również:

Zarządzanie listą licencji na stronie Kaspersky Business Hub

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.