Wyświetlanie informacji o Root-Cause Analysis

17 maja 2024

ID 212607

Informacje o wykryciach Root-Cause Analysis można znaleźć w widżecie i tabeli. Widżet pokazuje do 10 wykryć, a tabela pokazuje do 1000 wykryć.

Widżet Root-Cause Analysis

W celu wyświetlenia widżetu Root-Cause Analysis:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie.
 3. Jeśli moduł Root-Cause Analysis jest wyłączony, rozpocznij korzystanie z tej funkcji.

Widżet wyświetla żądane informacje.

Z poziomu wyświetlonego widżetu możesz przejść do następujących elementów:

Tabela Root-Cause Analysis

W celu wyświetlenia tabeli z wykryciami Root-Cause Analysis:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Otwórz okno Wykrycia funkcji Root-Cause Analysis na dowolny z następujących sposobów:
  • W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie, a następnie kliknij odnośnik Przejdź do listy wykryć w widżecie Root-Cause Analysis.
  • Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąRoot-Cause Analysis.
 3. Jeśli moduł Root-Cause Analysis jest wyłączony, rozpocznij korzystanie z tej funkcji.

  Tabela wyświetla żądane informacje.

 4. Przefiltruj wyświetlane rekordy, wybierając wymagane wartości z list rozwijanych:
  • Data wykrycia

   Okres, w którym miały miejsce wykrycia.

  • Stan

   Czy wykryte obiekty zostały wyleczone, czy nie (usunięte).

Z poziomu wyświetlanej tabeli możesz przejść do następujących elementów:

Można także wyeksportować informacje o wszystkich bieżących wykrytych przypadkach do pliku CSV.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.