Kaspersky Endpoint Security 12 voor Windows

Regels van programmacontrole beheren

14 februari 2024

ID 130535

Kaspersky Endpoint Security gebruikt regels om de start van programma's door gebruikers te controleren. Een regel van programmacontrole bevat de activeringsvoorwaarden en de actie die door programmacontrole wordt uitgevoerd wanneer de regel wordt geactiveerd (de start van het programma door gebruikers wordt toegestaan of geblokkeerd).

Voorwaarden voor activering van regel

Een regel-activerende voorwaarde heeft de volgende correlatie: "voorwaarde type - criterium - waarde". Op basis van de voorwaarden voor de activering van de regel past Kaspersky Endpoint Security (al dan niet) een regel op een programma toe.

In regels worden de volgende soorten voorwaarden gebruikt:

 • Uitvoeringsvoorwaarden. Kaspersky Endpoint Security past de regel op het programma toe als het programma aan minstens één van de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.
 • Uitzonderingsvoorwaarden. Kaspersky Endpoint Security past de regel niet op het programma toe als het programma aan minstens één van de uitzonderingsvoorwaarden voldoet en niet aan de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.

De voorwaarden voor de activering van de regel worden met criteria gemaakt. De volgende criteria worden gebruikt om regels in Kaspersky Endpoint Security aan te maken:

 • Pad naar de map met het uitvoerbare bestand van het programma of het pad naar het uitvoerbare bestand van het programma.
 • Metagegevens: naam van uitvoerbaar bestand van programma, versie van uitvoerbaar bestand van programma, naam van programma, versie van programma, leverancier van programma.
 • Hash van het uitvoerbare bestand van het programma.
 • Certificaat: verlener, houder, vingerafdruk.
 • Opname van het programma in een KL-categorie.
 • Locatie van het uitvoerbare bestand van het programma op een verwisselbare schijf.

De waarde van het criterium moet voor elk gebruikt criterium in de voorwaarde worden opgegeven. Als de parameters van het gestarte programma overeenkomen met de opgegeven criteriawaarden in de uitvoeringsvoorwaarde, wordt de regel geactiveerd. In dit geval voert Programmacontrole de opgegeven actie in de regel uit. Als de parameters van het programma overeenkomen met de opgegeven criteriawaarden in de uitzonderingsvoorwaarde, wordt de start van het programma niet gecontroleerd door Programmacontrole.

Als u een certificaat hebt geselecteerd als een regel-triggerende voorwaarde, moet u ervoor zorgen dat dit certificaat wordt toegevoegd aan de vertrouwde systeemopslag op de computer, en controleer de vertrouwde systeemopslaggebruiksinstellingen in het programma.

Beslissingen van het onderdeel Programmacontrole bij de activering van een regel

Wanneer een regel wordt geactiveerd, worden gebruikers (of groepen gebruikers) door Programmacontrole toegestaan om programma's te starten of wordt de start van die programma's geblokkeerd volgens de regel. U kunt individuele gebruikers of groepen gebruikers selecteren die al dan niet programma's mogen starten die een regel activeren.

Als in een regel niet is opgegeven welke gebruikers programma's mogen starten die aan de regel voldoen, wordt deze regel een Blokkeren-regel genoemd.

Als voor een regel geen gebruikers zijn opgegeven die geen programma's mogen starten die aan de regel voldoen, wordt deze regel een Toestaan-regel genoemd.

De prioriteit van een Blokkeren-regel is hoger dan die van een Toestaan-regel. Als bijvoorbeeld een Toestaan-regel van Programmacontrole is toegewezen aan een gebruikersgroep terwijl een Blokkeren-regel van Programmacontrole is toegewezen aan één gebruiker in deze gebruikersgroep, kan deze gebruiker het programma niet starten.

Status van werking van regel

Regels voor programmacontrole kunnen de volgende status hebben:

 • Ingeschakeld. Deze status geeft aan dat de regel wordt gebruikt als het onderdeel Programmacontrole actief is.
 • Uitgeschakeld. Deze status geeft aan dat de regel wordt genegeerd als het onderdeel Programmacontrole actief is.
 • Testmodus. Deze status geeft aan dat Kaspersky Endpoint Security de opstart van programma's toestaat waarop de regels van toepassing zijn maar informatie over de opstart van zulke programma's in het rapport registreert.

In deze sectie

Een activeringsvoorwaarde voor een regel van Programmacontrole toevoegen

Uitvoerbare bestanden uit de map Uitvoerbare bestanden toevoegen aan de programmacategorie

Uitvoerbare bestanden die zijn gerelateerd aan gebeurtenissen toevoegen aan de programmacategorie

Een regel van programmacontrole toevoegen

De status van een regel van Programmacontrole wijzigen via Kaspersky Security Center

Regels voor programmabeheer exporteren en importeren

Gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de werking van het onderdeel Programmacontrole weergeven

Een rapport over geblokkeerde programma's weergeven

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.