"Лаборатория Касперского" дерекқорларын, бағдарламалық модульдерін және бағдарламаларын жаңарту туралы

2024 ж. 29 наурыз

ID 46875_1

Басқару серверлері мен басқарылатын құрылғыларды қорғау жаңартылған күйде екеніне көз жеткізу үшін келесі жаңартуларды уақтылы ұсыну керек:

 • "Лаборатория Касперского" дерекқорлары мен бағдарламалық модульдері;

Kaspersky Security Center бағдарламасы "Лаборатория Касперского" дерекқорлары мен бағдарламалық модульдерін жүктемес бұрын "Лаборатория Касперского" серверлерінің қолжетімділігін тексереді. Жүйелік DNS арқылы серверлерге қатынасу мүмкін болмаса, бағдарлама жалпыға ортақ DNS серверлерін пайдаланады. Бұл антивирустық дерекқорларды жаңарту және басқарылатын құрылғылардың қауіпсіздік деңгейін сақтау үшін қажет.

 • Kaspersky Security Center құрамдастары мен қауіпсіздік бағдарламаларын қоса алғанда, "Лаборатория Касперского" орнатылған бағдарламалары.

Желіңіздің конфигурациясына байланысты сіз келесі жүктеу схемаларын қолдана аласыз және басқарылатын құрылғыларға қажетті жаңартуларды тарата аласыз:

 • Бір тапсырмамен: Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу
 • Екі тапсырманың көмегімен:
  • Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмалары.
  • Жаңартуларды тарату орындарының қоймаларына жүктеп алу тапсырмалары.
 • Жергілікті қалта, ортақ қатынасы бар қалта немесе FTP сервері арқылы қолмен
 • Басқарылатын құрылғылардағы Kaspersky Endpoint Security үшін "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерінен тікелей
 • Басқару сервері интернетке қатынаса алмаса, жергілікті немесе желілік қалта арқылы

Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасын пайдалану

Бұл схемада Kaspersky Security Center жаңартуларды Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасы арқылы жүктейді. Желінің бір сегментінде 300-ден аз басқарылатын құрылғы немесе әр сегментте оннан аз басқарылатын құрылғы бар шағын желілерде, жаңартулар басқарылатын құрылғыларға тікелей Басқару серверінің қоймасынан таралады (төмендегі суретті қараңыз).

Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасын қолдану арқылы және тарату нүктелерінсіз жаңарту

Әдепкі бойынша, Басқару сервері "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерімен өзара әрекеттеседі және HTTPS жаңартуларын жүктейді. Басқару серверін HTTPS орнына HTTP протоколын пайдалану үшін конфигурациялауға болады.

Егер сіздің желіңізде бір желі сегментінде 300-ден астам басқарылатын құрылғы болса немесе сіздің желіңізде тоғыздан астам басқарылатын құрылғысы бар бірнеше сегмент болса, жаңартуларды басқарылатын құрылғыларға тарату үшін тарату нүктелерін пайдалануды ұсынамыз (төмендегі суретті қараңыз). Тарату нүктелері Басқару серверіне түсетін жүктемені азайтады және Басқару сервері мен басқарылатын құрылғылар арасындағы трафикті оңтайландырады. Тарату нүктелерінің санын және олардың желіңізге қажетті конфигурациясын есептеуіңізге болады.

Бұл схемада жаңартулар Басқару сервері қоймасынан тарату нүктесінің қоймаларына автоматты түрде жүктеледі. Тарату нүктесінің ауқымына кіретін басқарылатын құрылғылар Басқару серверінің қоймасы орнына жаңартуларды тарату нүктелерінің қоймаларынан жүктеп алады.

Тарату нүктелері бар Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасын қолдану арқылы жаңарту

Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасы аяқталғаннан кейін, келесі жаңартулар Басқару серверінің қоймасына жүктеледі:

 • Kaspersky Security Center үшін "Лаборатория Касперского" дерекқорлары мен бағдарламалық модульдері.

  Бұл жаңартулар автоматты түрде орнатылады.

 • Басқарылатын құрылғылардағы қауіпсіздік бағдарламаларына арналған "Лаборатория Касперского" дерекқорлары мен бағдарламалық модульдері.

  Бұл жаңартулар Kaspersky Endpoint Security for Windows жаңарту тапсырмасы арқылы орнатылады.

 • Басқару серверіне арналған жаңартулар.

  Бұл жаңартулар автоматты түрде орнатылмайды. Әкімші жаңартуларды нақты мақұлдап, жаңартуларды орнатуды іске қосуы керек.

  Басқару серверіне патчтарды орнату үшін жергілікті әкімші құқықтары қажет.

 • Kaspersky Security Center құрамдастарына арналған жаңартулар.

  Әдепкі бойынша, бұл жаңартулар автоматты түрде орнатылады. Сіз Желілік агент саясатының параметрлерін өзгерте аласыз.

 • Қауіпсіздік бағдарламаларына арналған жаңартулар.

  Әдепкі бойынша, Kaspersky Endpoint Security for Windows бағдарламасы сіз мақұлдаған жаңартуларды ғана орнатады. (Сіз Басқару консолі немесе Kaspersky Security Center Web Console арқылы жаңартуларды мақұлдай аласыз). Жаңартулар Жаңарту тапсырмасы арқылы орнатылады және сол тапсырманың сипаттарында конфигурациялануы мүмкін.

Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасы жүктеп алу тапсырмасы виртуалды Басқару серверлерінде қолжетімді емес. Виртуалды сервердің қоймасы негізгі Басқару серверіне жүктелген жаңартуларды көрсетеді.

Алынған жаңартуларды жұмысқа жарамдылық тұрғысынан және сынақ құрылғыларының жиынтығында қателердің болуы тұрғысынан тексеруге конфигурациялауға болады. Егер тексеру сәтті болса, жаңартулар басқа басқарылатын құрылғыларға таралады.

Әрбір басқарылатын "Лаборатория Касперского" бағдарламасы Басқару серверінен қажетті жаңартуларды сұрайды. Басқару сервері осы сұрауларды біріктіреді және тек бағдарламалар сұрайтын жаңартуларды жүктейді. Осылайша, тек қажетті жаңартулар және тек бір рет қана жүктелетіні қамтамасыз етіледі. Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасын орындау кезінде "Лаборатория Касперского" дерекқорлары мен бағдарламалық модульдерінің қажетті нұсқаларының жүктелуін қамтамасыз ету үшін "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлеріне автоматты түрде Басқару сервері мынадай ақпаратты жібереді:

 • бағдарламаның идентификаторы және нұсқасы;
 • бағдарламаны орнату идентификаторы;
 • белсенді кілт идентификаторы;
 • Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасын іске қосу идентификаторы.

Берілетін ақпарат дербес деректерді және басқа да құпия деректерді қамтымайды. "Лаборатория Касперского" АҚ алынған ақпаратты заңда белгіленген талаптарға сәйкес қорғайды.

Екі тапсырманы пайдалану: Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу және Жаңартуларды тарату орындарының қоймаларына жүктеп алу

Тарату нүктелерінің қоймаларына жаңартуларды Басқару сервері қоймасының орнына тікелей "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерінен жүктеп алуға болады, содан кейін жаңартуларды басқарылатын құрылғыларға таратуға болады (төмендегі суретті қараңыз). Басқару сервері мен тарату нүктелері арасындағы трафик "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлері мен тарату нүктелері арасындағы трафиктен қымбатырақ болса немесе Басқару серверіңізде интернетке қатынасу мүмкіндігі болмаса, жаңартулары тарату нүктелерінің қоймаларынан жүктеп алу артық көрінеді.

Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу және Жаңартуларды тарату орындарының қоймаларына жүктеп алу тапсырмалары көмегімен жаңарту

Әдепкі бойынша, Басқару сервері мен тарату нүктелері "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерімен өзара әрекеттеседі және HTTPS жаңартуларын жүктейді. Басқару серверін және/немесе тарату нүктелерін HTTPS орнына HTTP протоколын пайдалану үшін конфигурациялауға болады.

Бұл схеманы іске асыру үшін Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасына қосымша ретінде Жаңартуларды тарату орындарының қоймаларына жүктеп алу тапсырмасын жасаңыз. Осыдан кейін, тарату нүктелері жаңартуларды Басқару серверінің қоймасынан емес, "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерінен жүктейді.

macOS басқаруындағы тарату нүктелері "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерінен жаңартуларды жүктеп ала алмайды.

macOS операциялық жүйесі бар құрылғылар Жаңартуларды тарату орындарының қоймаларына жүктеп алу тапсырмасының әрекет ету ауқымында болса, онда тапсырма Windows операциялық жүйесі бар құрылғылардың барлығында сәтті аяқталса да, Сәтсіз аяқталды мәртебесімен аяқталады.

Бұл схема үшін де Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасы керек, себебі бұл тапсырма Kaspersky Security Center үшін "Лаборатория Касперского" дерекқорлары мен бағдарламалық модульдерін жүктеу үшін қолданылады.

Жергілікті қалта, ортақ қатынасы бар қалта немесе FTP сервері арқылы қолмен

Егер клиент құрылғылары Басқару серверіне қосылмаған болса, сіз жергілікті қалтаны немесе ортақ ресурсты "Лаборатория Касперского" дерекқорларын, бағдарламалық модульдерін және бағдарламаларын жаңарту көзі ретінде пайдалана аласыз. Бұл схемада қажетті жаңартуларды Басқару сервері қоймасынан алынбалы дискіге көшіру керек, содан кейін жаңартуларды жергілікті қалтаға немесе Kaspersky Endpoint Security параметрлерінде жаңарту көзі ретінде көрсетілген ортақ ресурсқа көшіру керек (төмендегі суретті қараңыз).

Жергілікті қалта, ортақ қатынасы бар қалта немесе FTP сервері арқылы жаңарту

Kaspersky Endpoint Security бағдарламасындағы жаңарту көздері туралы қосымша ақпарат алу үшін келесі анықтамаларды қараңыз:

Басқарылатын құрылғылардағы Kaspersky Endpoint Security үшін "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерінен тікелей

Басқарылатын құрылғыларда сіз Kaspersky Endpoint Security бағдарламасын "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерінен тікелей жаңартуларды алу үшін конфигурациялай аласыз (төмендегі суретті қараңыз).

Қауіпсіздік бағдарламаларын тікелей "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерінен жаңарту

Бұл схемада қауіпсіздік бағдарламалары Kaspersky Security Center ұсынған қоймаларды пайдаланбайды. Жаңартуларды тікелей "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерінен алу үшін қауіпсіздік бағдарламасының интерфейсіндегі жаңарту көзі ретінде "Лаборатория Касперского" жаңарту серверлерін көрсетіңіз. Осы параметрлер туралы қосымша ақпарат алу үшін анықтаманың келесі бөлімдерін қараңыз:

Басқару сервері интернетке қатынаса алмаса, жергілікті немесе желілік қалта арқылы

Басқару серверінде интернет қосылымы болмаса, жергілікті немесе желілік қалтадан жаңартуларды жүктеу үшін Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасын конфигурациялауға болады. Бұл жағдайда, қажетті жаңарту файлдарын көрсетілген қалтаға мезгіл-мезгіл көшіріп тұру қажет. Мысалы, қажетті жаңарту файлдарын келесі көздердің бірінен көшіруге болады:

 • Интернетке кіру мүмкіндігі бар Басқару сервері (төмендегі суретті қараңыз).

  Басқару сервері тек қауіпсіздік бағдарламалары сұрайтын жаңартуларды жүктейтіндіктен, Басқару серверлері басқаратын қауіпсіздік бағдарламаларының жиынтығы (интернетке қосылған және қосылмаған) сәйкес келуі керек.

  Сіз жаңартуларды жүктеу үшін қолданатын Басқару серверінің нұсқасы 13.2 немесе одан да бұрынғы болса, Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасының сипаттарын ашып, Ескі схеманы пайдаланып, жаңартуларды жүктеп алу параметрін қосыңыз.

  Басқару сервері интернетке қатынаса алмаса, жергілікті немесе желілік қалта арқылы жаңарту

 • Kaspersky Update Utility

  Утилита жаңартуларды жүктеу үшін ескі схеманы қолданатындықтан, Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу тапсырмасының сипаттарын ашып, Ескі схеманы пайдаланып, жаңартуларды жүктеп алу параметрін қосыңыз.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: "Лаборатория Касперского" бағдарламалары мен дерекқорларын үнемі жаңартып тұру

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.