Клиент құрылғысын Басқару серверіне қолмен қосу. klmover утилитасы

2024 ж. 29 наурыз

ID 3911

Егер сізге клиент құрылғысын Басқару серверіне қолмен қосу қажет болса, сіз клиент құрылғысындағы klmover утилитасын пайдалана аласыз.

Желілік агент клиент құрылғысына орнатылған кезде, утилита автоматты түрде Желілік агент орнату қалтасына көшіріледі.

Клиент құрылғысын Басқару серверіне klmover утилитасы арқылы қолмен қосу үшін:

құрылғыда klmover утилитасын пәрмен жолынан іске қосыңыз.

Пәрмен жолынан іске қосылған кезде klmover утилитасы қолданылатын кілттерге байланысты келесі әрекеттерді орындайды:

 • Желілік агент көрсетілген параметрлермен Басқару серверіне қосылады;
 • операцияның нәтижелерін оқиғалар журналының файлына жазып алады немесе оларды экранға шығарады.

Утилитаның пәрмен жолының синтаксисі:

klmover [-logfile <файлдың атауы>] [-address <сервер мекенжайы>] [-pn <порт нөмірі>] [-ps <SSL порты нөмірі>] [-nossl] [-cert <сертификат файлына апаратын жол>] [-silent] [-dupfix] [-virtserv] [-cloningmode]

Утилитаны іске қосу үшін әкімші құқықтары қажет.

Кілттердің сипаттамалары:

 • -logfile <файл атауы> – утилитаны орындау нәтижелерін журнал файлына жазыңыз.

  Әдепкі бойынша, ақпарат стандартты шығару ағынында (stdout) сақталады. Егер кілт қолданылмаса, нәтижелер мен қате туралы хабарлар экранға шығады.

 • -address <сервер мекенжайы> – қосылу үшін Басқару сервері мекенжайы.

  Мекенжай ретінде құрылғының IP мекенжайын, NetBIOS- немесе DNS атауын көрсетуге болады.

 • -pn <порт нөмірі> – Басқару серверіне шифрланбаған қосылу орындалатын порт нөмірі.

  Әдепкі бойынша 14000-порт орнатылған.

 • -ps <SSL порты нөмірі> – SSL протоколын қолдана отырып, Басқару серверіне шифрланған қосылу жүзеге асырылатын SSL порты нөмірі.

  Әдепкі бойынша 13000-порт орнатылған.

 • -nossl – Басқару серверіне шифрланбаған қосылымды пайдалану.

  Егер кілт пайдаланылмаса, Желілік агент Серверге қорғалған SSL протоколы арқылы қосылады.

 • -cert <сертификат файлына апаратын жол> – Басқару серверіне қатынасудың түпнұсқалық растамасы үшін көрсетілген сертификат файлын пайдалану.

  Егер кілт қолданылмаса, Желілік агент Басқару серверіне алғаш рет қосылған кезде сертификат алады.

 • -silent – утилитаны интерактивті емес режимде іске қосу.

  Кілтті пайдалану пайдалы болуы мүмкін, мысалы, пайдаланушыны тіркеу кезінде кіру сценарийінен утилитаны іске қосу кезінде.

 • -dupfix – кілт Желілік агентті орнату дистрибуцияны қолдана отырып, дәстүрлі емес түрде орындалған жағдайда қолданылады, мысалы, диск кескінінен қалпына келтіру арқылы.
 • -virtserv – виртуалды Басқару серверінің атауы.
 • -cloningmode – Желілік агенттің дискісін клондау режимі.

  Дискіні клондау режимін конфигурациялау үшін келесі параметрлердің бірін пайдаланыңыз:

  • -cloningmode – дискіні клондау режимінің күйін сұрау.
  • -cloningmode 1 – дискіні клондау режимін қосу.
  • -cloningmode 0 – дискіні клондау режимін өшіру.

Мысалы, Желілік агентті Басқару серверіне қосу үшін келесі пәрменді орындаңыз:

klmover -address kscserver.mycompany.com -logfile klmover.log

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.