Қашықтан орнату шеберін пайдаланып бағдарламаларды орнату

2024 ж. 29 наурыз

ID 6390

Барлығын жаю | Барлығын жию

"Лаборатория Касперского" бағдарламаларын орнату үшін қашықтан орнату шеберін пайдалануға болады. Қашықтан орнату шебері, қалыптасқан орнату пакеттерін де, дистрибутивтерді де қолдана отырып, бағдарламаларды қашықтан орнатуға мүмкіндік береді.

Қашықтан орнату тапсырмасы Желілік агент орнатылмаған клиент құрылғысында дұрыс жұмыс істеуі үшін TCP 139 және 445, UDP 137 және 138 порттарын ашу қажет. Бұл порттар әдепкі бойынша доменге қосылған барлық құрылғыларда ашық. Олар Құрылғыларды орнатуға дайындау утилитасы көмегімен автоматты түрде ашылады.

Бағдарламаны таңдалған құрылғыларға қашықтан орнату шебері арқылы орнату үшін:

 1. Қашықтан орнату қалтасындағы консоль шежіресінен Орнату пакеттері салынған қалтасын таңдаңыз.
 2. Қалтаның жұмыс аймағында орнатылатын бағдарламаның орнату пакетін таңдаңыз.
 3. Орнату пакетінің мәнмәтіндік мәзірінде Бағдарламаны орнату тармағын таңдаңыз.

  Қашықтан орнату шебері іске қосылады.

 4. Орнату үшін құрылғыларды таңдау терезесінде бағдарлама орнатылатын құрылғылардың тізімін жасауға болады:
  • Басқарылатын құрылғылар тобына орнату
  • Орнату үшін құрылғыларды таңдау
 5. Қашықтан орнату тапсырмасының параметрлерін анықтау терезесінде бағдарламаны қашықтан орнату параметрлерін конфигурациялаңыз.

  Орнату пакетін мәжбүрлеп жүктеп алу параметрлер блогында бағдарламаны орнату үшін қажетті файлдарды клиент құрылғыларына жеткізу тәсілін таңдаңыз:

  • Желілік агенттің көмегімен
  • Басқару сервері арқылы операциялық жүйе ресурстарының көмегімен
  • Тарату нүктелері арқылы операциялық жүйе ресурстарының көмегімен
  • Орнату әрекеттерінің саны

  Басқа Басқару сервері басқаратын клиент құрылғыларымен қандай әрекетті орындау керектігін анықтаңыз:

  Қосымша параметрлерді конфигурациялаңыз:

 6. Лицензия кілтін таңдау терезесінде лицензиялық кілтті және оны қалай тарату керектігін таңдаңыз:

  Лицензия кілтін таңдау терезесі, орнату пакетінде лицензиялық кілт болмаса көрсетіледі.

  Егер орнату пакеті лицензиялық кілтті қамтыса, лицензиялық кілт туралы ақпараты бар Лицензиялық кілттің сипаттары терезесі көрсетіледі.

 7. Операциялық жүйені қайта іске қосу параметрін таңдау терезесінде бағдарламаларды орнату барысында операциялық жүйені қайта іске қосу қажет болса, құрылғыларды қайта іске қосуды анықтаңыз:
  • Құрылғыны қайта іске қоспау
  • Құрылғыны қайта іске қосу
  • Пайдаланушыдан әрекетті орындауды сұрау
  • Бұғатталған сеанстардағы бағдарламалардың мәжбүрлі жабылуы
 8. Құрылғыларға қатынасу үшін есептік жазбаларды таңдау терезесінде қашықтан орнату тапсырмасын іске қосу үшін пайдаланылатын есептік жазбаларды қосуға болады:
  • Есептік жазба қажет емес (Желілік агент орнатылды)
  • Есептік жазба қажет (Желілік агент пайдаланылмайды)
 9. Орнатуды бастау терезесінде, таңдалған құрылғыларда қашықтан орнату тапсырмасын жасау және іске қосу үшін Келесі түймесін басыңыз.

  Орнатуды бастау терезесінде Қашықтан орнату шеберінің жұмысы аяқталғаннан кейін тапсырманы іске қоспау параметрі таңдалған болса, қашықтан орнату тапсырмасы іске қосылмайды. Бұл тапсырманы кейінірек қолмен іске қосуға болады. Тапсырма атауы бағдарламаны орнатуға арналған орнату пакетінің атауына сай келеді: <Орнату пакетінің атауы> орнату.

Бағдарламаны басқару тобының құрылғыларына қашықтан орнату шебері арқылы орнату үшін:

 1. Қажетті басқару тобын басқаратын Басқару серверіне қосылыңыз.
 2. Консоль ағашында басқару топтарын таңдаңыз.
 3. Топтың жұмыс аймағында Әрекетті орындау түймесін басып, ашылмалы тізімнен Бағдарламаны орнату тармағын таңдаңыз.

  Нәтижесінде, қашықтан орнату шебері іске қосылады. Содан кейін, шебердің нұсқауларын орындаңыз.

 4. Шебердің соңғы қадамында, таңдалған құрылғыларда қашықтан орнату тапсырмасын жасау және іске қосу үшін Келесі түймесін басыңыз.

Қашықтан орнату шебері аяқталғаннан кейін, Kaspersky Security Center бағдарламасы келесі әрекеттерді орындайды:

 • Бағдарламаны орнату үшін орнату пакетін жасайды (егер ол бұрын жасалмаған болса). Орнату пакеті Қашықтан орнату қалтасында, бағдарламаның атауы мен нұсқасына сай келетін атауы бар Орнату пакеттері салынған қалтада орналастырылады. Бағдарламаны кейінірек орнату үшін осы орнату пакетін пайдалануға болады.
 • Құрылғылар жиынтығы немесе басқару тобы үшін қашықтан орнату тапсырмасын жасайды және іске қосады. Қалыптасқан қашықтан орнату тапсырмасы Тапсырмалар қалтасына орналастырылады немесе ол құрылған басқару тобының тапсырмаларына қосылады. Бұл тапсырманы кейінірек қолмен іске қосуға болады. Тапсырма атауы бағдарламаны орнатуға арналған орнату пакетінің атауына сай келеді: <Орнату пакетінің атауы> орнату.

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.