Тапсырмаларды басқару

2024 ж. 29 наурыз

ID 3772

Kaspersky Security Center түрлі тапсырмаларды құру және іске қосу арқылы құрылғыларда орнатылған бағдарламалардың жұмысын басқарады. Тапсырмалардың көмегімен бағдарламаларды орнату, іске қосу және тоқтату, файлдарды сканерлеу, бағдарламалардың дерекқорлары мен модульдерін жаңарту, бағдарламалармен басқа әрекеттер орындалады.

Тапсырмалар келесі түрлерге бөлінеді:

  • Топтық тапсырмалар. Таңдалған басқару тобының құрылғыларында орындалатын тапсырмалар.
  • Басқару серверінің тапсырмалары. Басқару серверінде орындалатын тапсырмалар.
  • Арнайы құрылғыларға арналған тапсырмалар. Глобалдық тапсырмалар – бұл басқару топтарына кіретіндігіне қарамастан, таңдалған құрылғыларда орындалатын тапсырмалар.
  • Жергілікті тапсырмалар. Жергілікті тапсырмалар – нақты құрылғыда орындалатын тапсырмалар.

Бағдарлама үшін тапсырмаларды құру, тек осы бағдарламаны басқару плагині әкімшінің жұмыс станциясына орнатылған жағдайда ғана мүмкін болады.

Тапсырма жасалатын құрылғылардың тізімін келесі тәсілдердің бірімен жасауға болады:

  • Басқару серверімен анықталған желілік құрылғыларды таңдау.
  • Құрылғылар тізімін қолмен белгілеу. Құрылғының мекенжайы ретінде сіз IP мекенжайын (немесе IP аралығын), NetBIOS немесе DNS атауын пайдалана аласыз.
  • Құрылғылар тізімін қосылатын құрылғылар мекенжайлары тізбесін қамтитын TXT пішіміндегі файлдан құрылғылар тізімін импорттау (әр мекенжай бөлек жолда орналасуы тиіс).

    Егер құрылғылар тізімі файлдан импортталса немесе қолмен қалыптастырылса, ал құрылғылар атауы бойынша анықталса, онда құрылғыларды қосу кезінде немесе құрылғыларды табу нәтижесінде тізімге ақпараты Басқару серверінің дерекқорына әлдеқашан қосылған құрылғылар ғана қосылуы мүмкін.

Әр бағдарлама үшін сіз топтық тапсырмалардың, арнайы құрылғыларға арналған тапсырмалардың және жергілікті тапсырмалардың кез келген санын жасай аласыз.

Құрылғыда орнатылған бағдарлама мен Kaspersky Security Center ақпараттық дерекқоры арасындағы тапсырмалар туралы ақпарат алмасу Желілік агент Басқару серверіне қосылған сәтте орын алады.

Тапсырма параметрлеріне өзгертулер енгізуге, тапсырмалардың орындалуын бақылауға, тапсырмаларды көшіруге, экспорттауға және импорттауға, сондай-ақ жоюға болады.

Құрылғыдағы тапсырмаларды іске қосу тек осы тапсырмалар жасалған бағдарлама іске қосылған жағдайда ғана орындалады. Бағдарлама тоқтаған кезде барлық іске қосылған тапсырмалардың орындалуы тоқтатылады.

Тапсырмаларды орындау нәтижелері Microsoft Windows оқиғалар журналдарында және Kaspersky Security Center орталықтандырылған Басқару серверінде де, әр құрылғыда да сақталады.

Тапсырмалар параметрлерінде құпия деректерді пайдаланбаңыз. Мысалы, домен әкімшісінің құпиясөзін көрсетпеуге тырысыңыз.

Көптиістілікті қолдайтын бағдарламалар үшін тапсырмаларды басқару

Көптиістілікті бағдарламаларға арналған топтық тапсырма Басқару серверлері мен клиент құрылғыларының иерархиясына байланысты бағдарламаларға қолданылады. Тапсырма жасалған виртуалды Басқару сервері бағдарлама орнатылған клиент құрылғысымен немесе төменгі деңгейдегі топпен бірдей Басқару тобында болуы керек.

Тапсырманы орындау нәтижелеріне сәйкес келетін оқиғаларда провайдердің әкімшісі тапсырма орындалған құрылғы туралы ақпаратты көрсетеді. Өз кезегінде, клиент әкімшісіне Көп пайдаланушылық түйін көрсетіледі.

Бұл бөлімде:

Тапсырманы жасау

Басқару серверінің тапсырмасын жасау

Арнайы құрылғыларға арналған тапсырмалар жасау

Жергілікті тапсырма жасау

Салынған топтың жұмыс аймағында иеленген топтық тапсырманы көрсету

Тапсырманы іске қоспас бұрын құрылғыларды автоматты түрде қосу

Тапсырманы орындағаннан кейін құрылғыны автоматты түрде өшіру

Тапсырманы орындау уақытын шектеу

Тапсырманы экспорттау

Тапсырманы импорттау

Тапсырмаларды түрлендіру

Тапсырманы қолмен іске қосу және тоқтату

Тапсырманы қолмен тоқтата тұру және жалғастыру

Тапсырманы орындау барысын бақылау

Басқару серверінде сақталатын тапсырмаларды орындау нәтижелерін қарап шығу

Тапсырманы орындау нәтижелері туралы ақпарат сүзгісін конфигурациялау

Тапсырманы өзгерту. Өзгерістерді шегіндіру

Тапсырмаларды салыстыру

Тапсырмаларды іске қосуға арналған есептік жазбалар

Тапсырмалардың құпиясөзін өзгерту шебері

Сондай-ақ, қараңыз:

Бірнеше қатысушысы бар бағдарламалар туралы

Сценарий: желі қорғанысын конфигурациялау

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.