Сценарий: Үшінші тарап бағдарламаларын жаңарту

2024 ж. 29 наурыз

ID 183968_1

Бұл бөлімде клиент құрылғыларында орнатылған үшінші тарап бағдарламаларын жаңарту сценарийі ұсынылған. Үшінші тарап бағдарламалары Microsoft және басқа да бағдарламалық жасақтама өндірушілері ұсынған бағдарламаларды қамтиды. Microsoft бағдарламалары үшін жаңартуларды Windows Update қызметі ұсынады.

Алдын ала талаптар

Microsoft бағдарламаларынан басқа үшінші тарап бағдарламаларының жаңартуларын орнату үшін Басқару серверінде интернет байланысы болуы керек.

Әдепкі бойынша, Басқару сервері Microsoft бағдарламасының жаңартуларын басқарылатын құрылғыларға орнату үшін интернет байланысын қажет етпейді. Мысалы, басқарылатын құрылғылар Microsoft бағдарламасының жаңартуларын тікелей Microsoft жаңарту серверлерінен немесе ұйымыңыздың желісінде орналастырылған Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) қызметтері бар Windows Server серверінен жүктей алады. Басқару серверін WSUS сервері ретінде қолдансаңыз, Басқару сервері интернетке қосылуы керек.

Кезеңдер

Өндірушілердің жаңартуы келесі кезеңдерден тұрады:

 1. Қажетті жаңартуларды іздеу

  Басқарылатын құрылғыларға қажет үшінші тарап бағдарламасының жаңартуларын табу үшін Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасын іске қосыңыз. Бұл тапсырма аяқталғаннан кейін, Kaspersky Security Center бағдарламасы құрылғыларға орнатылған және тапсырма сипаттарында көрсетілген үшінші тарап бағдарламалары үшін қажетті жаңартулар мен табылған осалдықтар тізімдерін алады.

  Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасы Басқару серверінің Kaspersky Security Center бағдарламаны жылдам іске қосу шеберінде автоматты түрде жасалады. Егер сіз шеберді іске қоспаған болсаңыз, тапсырма жасаңыз немесе бағдарламаны жылдам іске қосу шеберін іске қосыңыз.

  Нұсқаулар:

 2. Табылған жаңартулар тізімін талдау

  Бағдарламалық жасақтама жаңартулары тізімін қарап, қандай жаңартуларды орнату керектігін шешіңіз. Әрбір жаңарту туралы толық ақпаратты көру үшін тізімдегі жаңарту атын түртіңіз. Тізімдегі әрбір жаңарту үшін клиент құрылғыларындағы жаңартуларды орнату статистикасын да көруге болады.

  Нұсқаулар:

 3. Жаңартулар орнатуды конфигурациялау

  Kaspersky Security Center бағдарламасы үшінші тарап бағдарламаларының жаңартулар тізімін алғаннан кейін, сіз оларды Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын немесе Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасын қолдану арқылы клиент құрылғыларына орната аласыз. Осы тапсырмалардың бірін жасаңыз. Осы тапсырмаларды Тапсырмалар қойындысында немесе Бағдарламалық жасақтама жаңартулары тізімі көмегімен жасай аласыз.

  Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасы Windows Update жаңартулары қызметі ұсынатын жаңартуларды және басқа өндірушілердің бағдарламаларын қоса алғанда, Microsoft бағдарламаларына арналған жаңартуларды орнату үшін қолданылады. Назар аударыңыз, Осалдықтар мен патчтарды басқаруға арналған лицензияңыз болса ғана осы тапсырманы жасауға болады.

  Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасы лицензияны қажет етпейді, бірақ оны Windows Update жаңартуларын орнату үшін ғана қолдануға болады.

  Бағдарламалық жасақтаманың кейбір жаңартуларын орнату үшін сіз бағдарламалық жасақтаманы орнатуға арналған Лицензиялық келісімді қабылдауыңыз керек. Лицензиялық келісімнен бас тартсаңыз, бағдарламалық жасақтама жаңартулары орнатылмайды.

  Жаңартуды орнату тапсырмасын кесте бойынша іске қосуға болады. Тапсырманың кестесін көрсету кезінде, жаңартуды орнату тапсырмасы Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасы аяқталғаннан кейін іске қосылатынына көз жеткізіңіз.

  Нұсқаулар:

 4. Тапсырманың кестесін белгілеу

  Жаңартулар тізімі әрқашан өзекті екеніне көз жеткізу мақсатында, Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасын мезгіл-мезгіл автоматты түрде іске қосылуы үшін, оны іске қосу кестесін белгілеңіз. Әдепкі бойынша Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасы сағат 18:00:00-де қолмен іске қосылады.

  Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын жасаған болсаңыз, сіз оны Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасын іске қосумен бірдей немесе одан сирек жиілікпен іске қосуды белгілей аласыз. Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасын жоспарлау кезінде, бұл тапсырма үшін, осы тапсырманы іске қосудың алдында әрбір рет жаңартулар тізімін анықтауыңыз керек екеніне назар аударыңыз.

  Тапсырмалар кестесін белгілеу кезінде, осалдықтарды түзету тапсырмасы Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу аяқталғаннан кейін іске қосылатынына көз жеткізіңіз.

 5. Бағдарламалық жасақтама жаңартуын мақұлдау және қабылдамау (қажет болса)

  Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын жасаған болсаңыз, сіз тапсырманың сипаттарында жаңартуларды орнату ережелерін көрсете аласыз. Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасын жасаған болсаңыз, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

  Әрбір ереже үшін, жаңарту күйіне байланысты орнату үшін жаңартуларды анықтай аласыз: Анықталмаған, Расталды немесе Қабылданбады. Мысалы, сіз серверлер үшін белгілі бір тапсырма жасай аласыз және тек Windows Update жаңартуларын ғана және тек Расталды күйі бар жаңартуларды ғана орнатуға рұқсат беру үшін осы тапсырмаға арналған ережені орната аласыз. Содан кейін, орнатқыңыз келетін жаңартулар үшін Расталды күйін қолмен белгілейсіз. Бұл жағдайда, Анықталмаған немесе Қабылданбады күйі бар Windows Update жаңартулары тапсырмада көрсетілген серверлерге орнатылмайды.

  Жаңартуларды орнатуды басқарған кезде, аздаған жаңартулар үшін Расталды күйін қолданған жөн. Бірнеше жаңарту орнату үшін, Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасында конфигурациялауға болатын ережелерді қолданыңыз. Расталды күйін, ережелерде көрсетілген өлшемшарттарға сай келмейтін жаңартулар үшін ғана белгілеу ұсынылады. Жаңартулардың көп санын қолмен растау кезінде, Басқару серверінің өнімділігі төмендеп, бұл Басқару серверінің артық жүктелуіне әкелуі мүмкін.

  Әдепкі бойынша, жүктелген бағдарламалық жасақтама жаңартулары Анықталмаған күйіне ие. Күйді Бағдарламалық жасақтама жаңартулары (ОперацияларПатчтарды басқаруБағдарламалық жасақтама жаңартулары) тізімінде Расталды немесе Қабылданбады деп өзгерте аласыз.

  Нұсқаулар:

 6. Басқару серверін Windows Server Жаңарту қызметтері (WSUS) ретінде жұмыс істеу үшін конфигурациялау (қажет болса)

  Әдепкі бойынша, Windows Update жаңартулары Microsoft серверлерінен басқарылатын құрылғыларға жүктеледі. Басқару серверін WSUS сервері ретінде пайдалану үшін осы параметрді өзгерте аласыз. Бұл жағдайда, Басқару сервері жаңарту деректерін белгіленген жиілікпен Windows Update қызметімен синхрондайды және жаңартуларды желілік құрылғылардағы Windows Update қызметтеріне орталықтандырылған түрде ұсынады.

  Басқару серверін WSUS сервері ретінде қолдану үшін, сіз Windows Update жаңартуларын синхрондау тапсырмасын жасап, Желілік агент саясатында Басқару серверін WSUS сервері ретінде пайдалану жалаушасын қойыңыз.

  Нұсқаулар:

 7. Жаңартуларды орнату тапсырмасын іске қосу

  Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын немесе Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасын іске қосыңыз. Осы тапсырмаларды орындағаннан кейін, жаңартулар жүктеледі және басқарылатын құрылғыларға орнатылады. Тапсырма аяқталғаннан кейін, оның тапсырмалар тізімінде Сәтті аяқталды күйі бар екеніне көз жеткізіңіз.

 8. Үшінші тарап бағдарламаларының жаңартуларын орнату нәтижелері туралы есепті құрастыру (қажет болса)

  Жаңартуды орнату статистикасын қарау үшін, Үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасы жаңартуларын орнату нәтижелерін хабарлау құрастырыңыз.

  Нұсқаулар:

Нәтижелер

Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын жасаған және конфигурациялаған болсаңыз, жаңартулар басқарылатын құрылғыларға автоматты түрде орындалатын болады. Жаңа жаңартуларды Басқару сервері қоймасына жүктеу кезінде, Kaspersky Security Center бағдарламасы жаңартулардың жаңарту ережелерінде көрсетілген критерийлерге сәйкес келетіндігін тексереді. Критерийлерге сәйкес келетін барлық жаңа жаңартулар келесі тапсырма басталған кезде автоматты түрде орнатылады.

Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасын жасаған болсаңыз, Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасының сипаттарында көрсетілетін жаңартулар ғана орнатылады. Кейінірек, Басқару сервері қоймасына жүктелген жаңа жаңартуларды орнатқыңыз келсе, қолданыстағы тапсырманың жаңарту тізіміне қажетті жаңартуларды қосу немесе Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасын жасау қажет болады.

Сондай-ақ, қараңыз:

Үшінші тарап бағдарламаларының жаңартулары туралы

Үшінші тарап бағдарламаларының жаңартуларын орнату

Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасын жасау

Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасы параметрлері

Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын жасау

Жаңартуларды орнату үшін ережелер қосу

Windows Update жаңартуларын орнату тапсырмасын жасау

Үшінші тарап бағдарламаларының қолжетімді жаңартулары туралы ақпаратты қарау

Қолжетімді жаңартулар тізімін файлға экспорттау

Үшінші тарап бағдарламаларының жаңартуларын мақұлдау және қабылдамау

Windows Update жаңартуларын синхрондау тапсырмасын жасау.

Үшінші тарап бағдарламаларын автоматты түрде жаңарту

Үшінші тарап бағдарламалары туралы

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.