Саясатты көшіру

2024 ж. 29 наурыз

ID 3759

Саясатты көшіру үшін:

  1. Өзіңізге қажетті топтың жұмыс аймағындағы Саясаттар қойыншасында саясатты таңдаңыз.
  2. Саясаттың мәнмәтіндік мәзірінде Көшіру тармағын таңдаңыз.
  3. Консоль ағашынан саясат қосуды қажет ететін топты таңдаңыз.

    Саясатты өзі көшірілген топқа қосуға болады.

  4. Таңдалған топқа арналған саясат тізімінің контекстік мәзірінде Саясаттар қойыншасында Кірістіру тармағын таңдаңыз.

Нәтижесінде, саясат барлық параметрлерді сақтай отырып көшіріледі және ол тасымалданатын топтың құрылғыларына қолданылады. Егер сіз саясатты өзі көшірілген топқа салып жатсаңыз, индекс (<келесі реттік сан>) саясаттың атауына қосылады, мысалы: (1), (2).

Көшіру кезінде белсенді саясат белсенді болмайды. Қажет болса, оны белсенді ете аласыз.

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.