Жүйелік тізімдемедегі ақпарат арқылы антивирустық қорғаныс күйін бақылау

2024 ж. 29 наурыз

ID 3644

Құрылғының операциялық жүйесіне байланысты жүйелік тізімдемеге Желілік агент жазған ақпаратты пайдаланып, клиент құрылғысындағы антивирустық қорғаныс күйін бақылау үшін:

 • Windows басқаратын құрылғыларда:
  1. Клиент құрылғысының жүйелік тізімдемесін (мысалы, жергілікті түрде БастауОрындау мәзіріндегі regedit пәрменінің көмегімен) ашыңыз.
  2. Келесі бөлімге өтіңіз:
   • 32 разрядты жүйе үшін:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\1103\1.0.0.0\Statistics\AVState

   • 64 разрядты жүйе үшін:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\1103\1.0.0.0\Statistics\AVState

   Нәтижесінде, жүйелік тізімдемеде клиент құрылғысының антивирустық қорғанысының күйі туралы ақпарат көрсетіледі.

 • Linux басқаратын құрылғыларда:
  • Ақпарат бөлек мәтіндік файлдарда, /var/opt/kaspersky/klnagent/1103/1.0.0.0/Statistics/AVState/ бойынша орналасқан әрбір деректер түрі үшін бір-бірден қамтылған.
 • macOS басқаратын құрылғыларда:
  • Ақпарат бөлек мәтіндік файлдарда, /Library/Application Support/Kaspersky Lab/klnagent/Data/1103/1.0.0.0/Statistics/AVState/ бойынша орналасқан әрбір деректер түрі үшін бір-бірден қамтылған.

Антивирустық қорғаныс күйі төмендегі кестеде сипатталған кілттердің мәндеріне сәйкес келеді.

Тізімдеме кілттері және олардың мүмкін мәндері

Кілт (деректер түрі)

Мән

Сипаттамасы

Protection_LastConnected (REG_SZ)

КК-АА-ЖЖЖЖ СС-ММ-СС

Басқару серверіне соңғы қосылу күні мен уақыты (UTC пішімінде).

Protection_AdmServer (REG_SZ)

IP, DNS атауы немесе NetBIOS атауы

Құрылғыны басқаратын Басқару серверінің атауы.

Protection_NagentVersion (REG_SZ)

a.b.c.d

Құрылғыда орнатылған Желілік агенттің жинақ нөмірі.

Protection_NagentFullVersion (REG_SZ)

a.b.c.d (патч1; патч2; ...; патчN)

Құрылғыда орнатылған Желілік агент нұсқасының нөмірі (патчтарымен).

Protection_HostId (REG_SZ)

Құрылғы идентификаторы

Құрылғы идентификаторы.

Protection_DynamicVM (REG_DWORD)

0 – жоқ

1 – иә

Желілік агент VDI үшін динамикалық режимге орнатылған.

Protection_AvInstalled (REG_DWORD)

0 – жоқ

1 – иә

Қауіпсіздік бағдарламасы құрылғыға орнатылған.

Protection_AvRunning (REG_DWORD)

0 – жоқ

1 – иә

Құрылғыда нақты уақыт режимінде қорғау қосулы.

Protection_HasRtp (REG_DWORD)

0 – жоқ

1 – иә

Нақты уақыт режимінде қорғау құрамдасы орнатылған.

Protection_RtpState (REG_DWORD)

Нақты уақыт режимінде қорғау күйі:

0

Белгісіз.

1

Өшірулі

2

Кідіртілді.

3

Іске қосылады.

4

Қосулы.

5

Жоғары қорғаныс деңгейімен қосылған (ең жоғары қорғаныс).

6

Төмен қорғаныс деңгейімен қосылған (ең жоғары жылдамдық).

7

Әдепкі бойынша параметрлермен қосылған (ұсынылған параметрлер).

8

Пайдаланушы параметрлерімен қосылған.

9

Жұмыстағы ақау.

Protection_LastFscan (REG_SZ)

КК-АА-ЖЖЖЖ СС-ММ-СС

Соңғы рет толық сканерлеу күні мен уақыты (UTC пішімінде).

Protection_BasesDate (REG_SZ)

КК-АА-ЖЖЖЖ СС-ММ-СС

Бағдарлама дерекқорларын шығару күні мен уақыты (UTC пішімінде).

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.