Желілік агентті желілік орналасу бойынша ауыстырып қосу ережесін жасау

2024 ж. 29 наурыз

ID 10807

Барлығын жаю | Барлығын жию

Желілік агентті ауыстырып қосу тек Windows және macOS операциялық жүйесі басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді.

Желінің сипаттамаларын өзгерту кезінде Желілік агентті бір Басқару серверінен басқасына ауыстырып қосуға арналған ережені жасау үшін:

 1. Консоль ағашында, Желілік агентті желілік орналасу сипаттамасы бойынша ауыстырып қосу ережесін жасауды қажет ететін құрылғылары бар басқару тобын таңдаңыз.
 2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  • Топтың барлық құрылғылары үшін ережені жасағыңыз келсе, Саясаттар қойыншасындағы топтың жұмыс аймағында Желілік агенттің саясатын таңдаңыз. Таңдалған саясат сипаттары терезесін ашыңыз.
  • Топтың таңдалған құрылғысы үшін ережені жасағыңыз келсе, Құрылғылар қойыншасындағы топтың жұмыс аймағында құрылғыны таңдап, келесі әрекеттерді орындаңыз:
   1. Таңдалған құрылғы сипаттары терезесін ашыңыз.
   2. Құрылғы сипаттары терезесінің Бағдарламалар бөлімінде Желілік агентті таңдаңыз.
   3. Желілік агент сипаттары терезесін ашыңыз.
 3. Қосылым мүмкіндігі бөлімінде ашылған Сипаттар терезесінде Байланыс профильдері салынған бөлімін таңдаңыз.
 4. Желілік орналасудың параметрлері бөлімінде Қосу түймесін басыңыз.
 5. Ашылған Жаңа сипаттама терезесінде желілік орналасудың сипаттамасы параметрлерін және ауыстырып қосу ережелерін конфигурациялаңыз. Желілік орналасудың сипаттамасының келесі параметрлерін конфигурациялаңыз:
  • Желілік орналасудың сипаттамасының атауы
  • Қосылу профилін пайдалану
 6. Желілік орналасудың сипаттамасы шарттарының тізімін құрастыру үшін Ауысу шарты блогында Қосу түймесін басыңыз.

  Ереженің шарттары AND логикалық операторын қолданумен бірге біріктіріледі. Желілік орналасудың сипаттамасы бойынша ауысу ережесі іске қосылуы үшін, ереженің барлық ауысу шарттары орындалуы тиіс.

 7. Ашылатын тізімнен клиент құрылғысы қосылған желінің сипаттамаларын өзгертуге сай келетін мәнді таңдаңыз:
  • Әдепкі қосылым шлюзінің мекенжайы – желінің негізгі шлюзін өзгерту.
  • DHCP серверінің мекенжайы – желідегі DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) серверінің IP мекенжайын өзгерту.
  • DNS домені – ішкі желінің DNS суффиксін өзгерту.
  • DNS серверінің мекенжайы – желідегі DNS серверінің IP мекенжайын өзгерту.
  • Windows доменінің қолжетімділігі (тек Windows) – клиент құрылғысы қосылып тұрған Windows доменінің күйін өзгерту. Бұл параметрді Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолданыңыз.
  • Ішкі желі – ішкі желі маскасы мен мекенжайын өзгерту.
  • WINS серверінің мекенжайы (тек Windows) – желінің WINS серверінің IP мекенжайын өзгерту. Бұл параметрді Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолданыңыз.
  • Атауларды анықтау мүмкіндігі – клиент құрылғысында NetBIOS атауы немесе DNS атауы өзгерді.
  • SSL қосылым мекенжайының қолжетімділігі – клиент құрылғысы Сервермен (атауы:порты) SSL қосылымын орната алады немесе орната алмайды (сіз таңдаған параметрге байланысты). Әрбір Сервер үшін сіз SSL сертификатын қосымша түрде көрсете аласыз. Бұл жағдайда, Желілік агент SSL қосылымының мүмкіндігін тексерумен қатар, Басқару серверінің сертификатын тексереді. Сертификаттар сай келмесе, қосылым орнатылмайды.
 8. Ашылған терезеде Желілік агентті басқа Басқару серверіне ауыстырып қосу шартының мәнін көрсетіңіз. Терезенің атауы алдыңғы қадамда мәнді таңдауға байланысты болады. Ауысу шартының келесі параметрлерін конфигурациялаңыз:
 9. Жаңа желілік орналасудың сипаттамасын қолдануды қосу үшін Жаңа сипаттама терезесінде Сипаттама белсенді параметрін таңдаңыз.

Нәтижесінде, желілік орналасудың сипаттамасы бойынша ауыстырып қосу ережесі жасалып, оның шарттарын орындау кезінде Желілік агент Басқару серверіне қосылу үшін сипаттамада көрсетілген қосылым профилін қолданатын болады.

Желілік орналасудың сипаттамалары, тізімде ұсынылған тәртіп бойынша желінің сипаттамаларына сәйкестік тұрғысынан тексеріледі. Желінің сипаттамалары бірнеше сипаттамаға сай келсе, олардың біріншісі қолданылады. Ережелердің тізімдегі орналасу тәртібін Жоғары () және Төмен () түймелерінің көмегімен өзгерте аласыз.

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.