Басқару серверіндегі клиент құрылғыларын сәйкестендіру

2024 ж. 29 наурыз

ID 3325

Клиент құрылғыларын сәйкестендіру олардың атаулары негізінде жүзеге асырылады. Құрылғы атауы Басқару серверіне қосылған барлық құрылғы атауларының арасында бірегей.

Құрылғының атауы Басқару серверіне Windows желісінде сауалнама жүргізіп, онда жаңа құрылғы табылған кезде немесе құрылғыға орнатылған Желілік агенттің Басқару серверіне алғаш рет қосылған кезде беріледі. Әдепкі бойынша, атау Windows желісіндегі құрылғының атауына сәйкес келеді (NetBIOS атауы). Басқару серверінде осындай атауы бар құрылғы тіркелген болса, онда жаңа құрылғының атына реттік нөмірі бар жалғау қосылады, мысалы: <Аты>-1, <Аты>-2. Осы атауы бар құрылғы басқару тобының құрамына кіреді.

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.