Есептік деректер және қатынасу диспетчері үшін авторизацияны күту уақыты және токендердің өміршеңдік уақыты

2024 ж. 29 наурыз

ID 221068

Есептік деректер және қатынасу диспетчері (бұдан әрі - IAM) құрамдасын конфигурациялау кезінде токеннің өміршеңдік уақыты мен авторизацияны күту уақыты параметрлерін көрсету қажет. Әдепкі бойынша параметрлер қауіпсіздік стандарттарын да, Серверге түсетін жүктемені де ескере отырып әзірленген. Сіз бұл параметрлерді ұйымыңыздың саясатына сәйкес өзгерте аласыз.

IAM диспетчері, мерзімі аяқталған токенді автоматты түрде қайта шығарады.

Төмендегі кестеде токеннің әдепкі бойынша өміршеңдік уақыты параметрлері келтірілген.

Токеннің өміршеңдік уақытының параметрлері

Токен

Әдепкі бойынша өміршеңдік уақыты (секундтарда)

Сипаттамасы

Сәйкестілік куәлігінің таңбалауышы (id_token)

86400

OAuth 2.0 клиенті пайдаланатын сәйкестендіру токені (яғни, Kaspersky Security Center Web Console немесе Kaspersky Industrial CyberSecurity веб-интерфейсі). IAM клиентке пайдаланушы туралы ақпаратты (яғни пайдаланушы профилін) қамтитын токен идентификаторын жібереді.

Қатынасу таңбалауышы (access_token)

86400

OAuth 2.0 клиенті IAM анықтаған ресурс иесінің атынан ресурстар серверіне қатынасу үшін пайдаланатын қатынасу токені.

Жаңарту таңбалауышы (refresh_token)

172800

OAuth 2.0 клиенті бұл таңбалауышты сәйкестендіру токенін және қатынасу токенін қайта беру үшін пайдаланады.

Төмендегі кестеде auth_code және login_consent_request үшін күту уақыты келтірілген.

Авторизацияны күту уақыты параметрлері

Параметр

Әдепкі бойынша күту уақыты (секунд түрінде)

Сипаттамасы

Авторизация коды (auth_code)

3600

Токен кодының айырбасталуын күту уақыты. OAuth 2.0 клиенті бұл кодты ресурстар серверіне жібереді және оның орнына қатынасу токенін алады.

Жүйеге кіру келісімін сұраудың күту уақыты (login_consent_request)

3600

OAuth 2.0 клиентіне пайдаланушы құқығын табыстау үшін күту уақыты.

Токендер туралы қосымша ақпарат алу үшін OAuth веб-сайтын қараңыз.

Сондай-ақ, қараңыз:

Есептік деректер және қатынасу диспетчерін қосу: сценарий

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.