Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

19 marca 2024

ID 183968_1

Ta sekcja oferuje scenariusz aktualizacji oprogramowania innej firmy, zainstalowanego na urządzeniach klienckich. Oprogramowanie firm trzecich obejmuje aplikacje firmy Microsoft oraz programy innych firm. Aktualizacje dla aplikacji firmy Microsoft są dostarczane przez usługę Windows Update.

Wymagania wstępne

Serwer administracyjny musi mieć połączenie z Internetem, aby zainstalować aktualizacje oprogramowania firm trzecich innego niż oprogramowanie firmy Microsoft.

Domyślnie połączenie internetowe w przypadku Serwera administracyjnego nie jest wymagane w celu instalowania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft na zarządzanych urządzeniach. Na przykład zarządzane urządzenia mogą pobierać aktualizacje oprogramowania firmy Microsoft bezpośrednio z serwerów Microsoft Update lub z systemu Windows Server z programem Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) wdrożonymi w sieci organizacji. Serwer administracyjny musi być połączony z Internetem, jeśli jest on używany jako serwer WSUS.

Etapy

Aktualizowanie oprogramowania firm trzecich odbywa się w etapach:

 1. Wyszukiwanie wymaganych aktualizacji

  Aby odnaleźć aktualizacje oprogramowania firm trzecich dla zarządzanych urządzeń, uruchom zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji. Jeśli to zadanie zostanie zakończone, Kaspersky Security Center pobierze listy wykrytych luk i żądanych aktualizacji dla oprogramowania firm trzecich zainstalowanego na urządzeniach, które określiłeś we właściwościach zadania.

  Zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji jest tworzone automatycznie przez Kreator wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego. Jeśli nie uruchomiono kreatora, utwórz zadanie lub uruchom Kreator wstępnej konfiguracji teraz.

  Dostępne instrukcje:

 2. Analizowanie listy wykrytych aktualizacji

  Przejrzyj listę Aktualizacje oprogramowania i zdecyduj, które aktualizacje chcesz zainstalować. Aby przejrzeć szczegółowe informacje o każdej aktualizacji, kliknij nazwę aktualizacji na liście. Dla każdej aktualizacji na liście możesz także przejrzeć statystyki dotyczące instalacji aktualizacji na urządzeniach klienckich.

  Dostępne instrukcje:

 3. Konfigurowanie instalacji aktualizacji

  Jeśli Kaspersky Security Center odebrał listę aktualizacji oprogramowania firm trzecich, możesz zainstalować je na urządzeniach klienckich przy użyciu zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki lub zadania Zainstaluj aktualizacje Windows Update. Utwórz jedno z tych zadań. Możesz utworzyć te zadania na zakładce Zadania lub korzystając z listy Aktualizacje oprogramowania.

  Zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki jest używane do zainstalowania aktualizacji dla aplikacji firmy Microsoft, w tym aktualizacji dostarczonych przez usługę Windows Update, a także aktualizacji produktów innych producentów. Pamiętaj, że to zadanie może zostać utworzone tylko wtedy, gdy masz licencję dla funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami.

  Zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows Update nie wymaga licencji, ale może zostać użyte tylko do zainstalowania aktualizacji Windows Update.

  Aby zainstalować niektóre aktualizacje oprogramowania, należy zaakceptować Umowę licencyjną do zainstalowania oprogramowania. Jeśli odrzucisz Umowę licencyjną, aktualizacja oprogramowania nie zostanie zainstalowana.

  Możesz uruchomić zadanie instalacji aktualizacji zgodnie z terminarzem. Podczas określania terminarza zadania upewnij się, że zadanie instalacji aktualizacji jest uruchamiane po zakończeniu zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji.

  Dostępne instrukcje:

 4. Konfigurowanie terminarza zadań

  Aby upewnić się, że lista aktualizacji jest zawsze aktualna, skonfiguruj terminarz zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji tak, aby było uruchamiane automatycznie od czasu do czasu. Domyślnie, zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji jest ustawione na uruchamianie ręczne.

  Jeśli utworzyłeś zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki, możesz skonfigurować terminarz tak, aby zadanie było uruchamiane z tą samą częstotliwością co zadanie Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji lub rzadziej. Podczas konfigurowania terminarza zadania Zainstaluj aktualizacje Windows Update należy pamiętać, że dla tego zadania konieczne jest zdefiniowanie listy aktualizacji za każdym razem przed uruchomieniem tego zadania.

  Jeśli konfigurujesz terminarz uruchamiania zadań, upewnij się, że zadanie instalacji aktualizacji zostanie uruchomione po zakończeniu zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji.

 5. Zatwierdzanie i odrzucanie aktualizacji oprogramowania (opcjonalne)

  Jeśli utworzyłeś zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki, możesz określić reguły instalacji aktualizacji we właściwościach zadania. Jeśli utworzyłeś zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows Update, pomiń ten krok.

  Dla każdej reguły możesz zdefiniować aktualizacje do zainstalowania w zależności od stanu aktualizacji: Nie zdefiniowano, Zatwierdzono lub Odrzucono. Na przykład, możesz utworzyć określone zadanie dla serwerów i ustawić regułę dla tego zadania, aby zezwolić na instalację tylko aktualizacji Windows Update i tylko tych, które posiadają stan Zatwierdzono. Po ręcznym ustawieniu stanu Zatwierdzono dla tych aktualizacji, które chcesz zainstalować. W tym przypadku aktualizacje Windows Update, które posiadają stan Nie zdefiniowano lub Odrzucono, nie będą zainstalowane na serwerach, które określiłeś w zadaniu.

  Używanie stanu Zatwierdzone do zarządzania instalacją aktualizacji jest wystarczające dla małej ilości uaktualnień. Aby zainstalować kilka aktualizacji, użyj reguł, które możesz skonfigurować w zadaniu Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. Zalecane jest ustawienie stanu Zatwierdzone tylko dla tych określonych aktualizacji, które nie spełniają kryteriów określonych w regułach. Jeśli ręcznie zatwierdzisz dużą liczbę aktualizacji, wydajność Serwera administracyjnego ulegnie zmniejszeniu i może doprowadzić do przeciążenia Serwera administracyjnego.

  Domyślnie pobrane uaktualnienia oprogramowania posiadają stan Niezdefiniowane. Możesz zmienić stan na Zatwierdzono lub Odrzucono na liście Aktualizacje oprogramowania list (OperacjeZarządzanie poprawkamiAktualizacje oprogramowania).

  Dostępne instrukcje:

 6. Konfigurowanie Serwera administracyjnego do pracy jako serwer Windows Server Update Services (WSUS) (opcjonalne)

  Domyślnie, aktualizacje Windows Update są pobierane na zarządzane urządzenia z serwerów Microsoft. Możesz zmienić to ustawienie, żeby używać Serwera administracyjnego jako serwera WSUS. W tym przypadku Serwer administracyjny synchronizuje dane aktualizacji z Windows Update w określonej częstotliwości i dostarcza aktualizacje w trybie scentralizowanym do Windows Update na urządzeniach w sieci.

  Aby użyć Serwera administracyjnego jako serwera WSUS, utwórz zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update i zaznacz pole Użyj Serwera administracyjnego jako serwera WSUS w zasadzie Agenta sieciowego.

  Dostępne instrukcje:

 7. Uruchamianie zadania instalacji aktualizacji

  Uruchom zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki lub zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows Update. Jeśli uruchamiasz te zadania, aktualizacje są pobierane i instalowane na zarządzanych urządzeniach. Po zakończeniu zadania, upewnij się, że na liście zadań posiada stan Zakończone pomyślnie.

 8. Utwórz raport dotyczący wyników instalacji aktualizacji oprogramowania firm trzecich (opcjonalne)

  Aby wyświetlić szczegółowe statystyki dotyczące instalacji aktualizacji, utwórz Raport z wynikami instalacji aktualizacji oprogramowania firm trzecich.

  Dostępne instrukcje:

Wyniki

Jeśli utworzyłeś i skonfigurowałeś zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki, aktualizacje są automatycznie instalowane na zarządzanych urządzeniach. Jeśli nowe aktualizacje zostaną pobrane do repozytorium Serwera administracyjnego, Kaspersky Security Center sprawdzi, czy spełniają kryteria określone w regułach aktualizacji. Wszystkie nowe aktualizacje, które spełniają kryteria, zostaną zainstalowane automatycznie przy kolejnym uruchomieniu zadania.

Jeśli utworzyłeś zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows Update, instalowane są tylko te aktualizacje określone we właściwościach zadania Zainstaluj aktualizacje Windows Update. W przyszłości, jeśli będziesz chciał zainstalować nowe aktualizacje pobrane do repozytorium Serwera administracyjnego, będziesz musiał dodać wymagane aktualizacje do listy aktualizacji w istniejącym zadaniu lub utworzyć nowe zadanie Zainstaluj aktualizacje Windows Update.

Zobacz również

Informacje o aktualizacjach oprogramowania firm trzecich

Instalowanie aktualizacji oprogramowania firm trzecich

Tworzenie zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji

Ustawienia zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji

Tworzenie zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki

Dodawanie reguł dla instalacji aktualizacji

Tworzenie zadania Zainstaluj aktualizacje Windows Update

Przeglądanie informacji o dostępnych aktualizacjach oprogramowania firm trzecich

Eksportowanie listy dostępnych aktualizacji oprogramowania do pliku

Zatwierdzanie oraz odrzucanie aktualizacji oprogramowania firm trzecich

Tworzenie zadania Wykonaj synchronizację Windows Update

Automatyczne aktualizowanie aplikacji innych firm

Informacje o aplikacjach innych firm

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.