Instalowanie aplikacji przy pomocy kreatora zdalnej instalacji

19 marca 2024

ID 6390

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Do zainstalowania aplikacji firmy Kaspersky można użyć kreatora zdalnej instalacji. Kreator zdalnej instalacji umożliwia przeprowadzenie zdalnej instalacji aplikacji przy pomocy specjalnie utworzonych pakietów instalacyjnych lub bezpośrednio z pakietu dystrybucyjnego.

Aby zadanie Zdalnej instalacji zostało poprawnie wykonane na urządzeniu klienckim, na którym nie został zainstalowany Agent sieciowy, muszą być otwarte następujące porty: TCP 139 i 445; UDP 137 i 138. Domyślnie porty te są otwarte dla wszystkich urządzeń z domeny. Porty te są otwierane automatycznie przy użyciu narzędzia do przygotowania zdalnej instalacji.

W celu zainstalowania aplikacji na wybranych urządzeniach przy użyciu kreatora zdalnej instalacji:

 1. W drzewie konsoli zlokalizuj folder Zdalna instalacja, z którego wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.
 2. W obszarze roboczym folderu wybierz pakiet instalacyjny aplikacji, którą chcesz zainstalować.
 3. Z menu kontekstowego pakietu instalacyjnego wybierz Zainstaluj aplikację.

  Zostanie uruchomiony Kreator zdalnej instalacji.

 4. W oknie Wybierz urządzenia do instalacji możesz utworzyć listę urządzeń, na których zostanie zainstalowana aplikacja:
  • Zainstaluj w grupie zarządzanych urządzeń
  • Wybierz urządzenia do instalacji
 5. W oknie Określanie ustawień zadania zdalnej instalacji określ ustawienia zdalnej instalacji aplikacji.

  W grupie ustawień Wymuś pobranie pakietu instalacyjnego określ sposób rozsyłania na urządzenia klienckie plików, które są niezbędne do zainstalowania aplikacji:

  • Przy użyciu Agenta sieciowego
  • Przy użyciu zasobów systemu operacyjnego przez Serwer administracyjny
  • Przy użyciu zasobów systemu operacyjnego poprzez punkty dystrybucji
  • Liczba prób instalacji

  Określ, co należy robić z urządzeniami klienckimi, zarządzanymi przez inny Serwer administracyjny:

  Określ ustawienia dodatkowe:

  • Nie instaluj aplikacji ponownie, jeżeli jest już zainstalowana
  • Przypisz pakiet instalacyjny do zasad grupy Active Directory
 6. W oknie Wybierz klucz licencyjny wybierz klucz licencyjny i metodę jego dystrybucji:

  Okno Wybierz klucz licencyjny jest wyświetlane, jeśli pakiet instalacyjny nie zawiera klucza licencyjnego.

  Jeśli pakiet instalacyjny zawiera klucz licencyjny, zostanie wyświetlone okno Właściwości klucza licencyjnego zawierające szczegóły dotyczące klucza licencyjnego.

 7. W oknie Wybieranie sposobu ponownego uruchomienia systemu operacyjnego określ, czy urządzenia muszą być uruchamiane ponownie, jeśli podczas instalacji aplikacji wymagane jest ponowne uruchomienie systemu operacyjnego:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
  • Wymuś zamknięcie aplikacji dla zablokowanych sesji
 8. W oknie Wybierz konta w celu uzyskania dostępu do urządzeń możesz dodać konta, które będą używane do uruchamiania zadania Zdalnej instalacji:
  • Konto nie jest wymagane (Agent sieciowy jest zainstalowany)
  • Konto wymagane (Agent sieciowy nie jest używany)
 9. W oknie Uruchamianie instalacji kliknij przycisk Dalej, aby utworzyć i uruchomić zadanie Zdalnej instalacji na wybranych urządzeniach.

  Jeśli w oknie Uruchamianie instalacji wybrano opcję Nie uruchamiaj zadania niezwłocznie po zakończeniu działania kreatora zdalnej instalacji, zadanie zdalnej instalacji nie zostanie uruchomione. Możesz później uruchomić to zadanie ręcznie. Nazwa zadania odpowiada nazwie pakietu instalacyjnego dla aplikacji: Instalacja <Nazwa pakietu instalacyjnego>.

W celu zainstalowania aplikacji na urządzeniach w grupie administracyjnej przy użyciu kreatora zdalnej instalacji:

 1. Nawiąż połączenie z Serwerem administracyjnym kontrolującym odpowiednią grupę administracyjną.
 2. Z drzewa konsoli wybierz grupę administracyjną.
 3. W obszarze roboczym grupy kliknij przycisk Wykonaj akcję i z listy rozwijalnej wybierz Zainstaluj aplikację.

  Zostanie uruchomiony Kreator zdalnej instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 4. W ostatnim kroku kreatora kliknij Dalej, aby utworzyć i uruchomić Zadanie zdalnej instalacji na wybranych urządzeniach.

Po zakończeniu działania kreatora zdalnej instalacji, Kaspersky Security Center wykona następujące czynności:

 • Tworzenie pakietu instalacyjnego potrzebnego do zainstalowania aplikacji (jeśli nie został utworzony wcześniej). Pakiet instalacyjny znajduje się w folderze Zdalna instalacja, w podfolderze Pakiety instalacyjne i nosi nazwę odpowiadającą nazwie i wersji aplikacji. Możesz użyć tego pakietu instalacyjnego do przyszłej instalacji aplikacji.
 • Tworzy i uruchamia zadanie zdalnej instalacji dla określonych urządzeń lub grupy administracyjnej. Utworzone zadanie zdalnej instalacji jest przechowywane w folderze Zadania lub jest dodawane do zadań grupy administracyjnej, dla której zostało utworzone. Możesz później uruchomić to zadanie ręcznie. Nazwa zadania odpowiada nazwie pakietu instalacyjnego dla aplikacji: Instalacja <Nazwa pakietu instalacyjnego>.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.