Identyfikowanie urządzeń klienckich na Serwerze administracyjnym

19 marca 2024

ID 3325

Urządzenia klienckie są identyfikowane w oparciu o ich nazwy. Nazwa urządzenia musi być unikatowa w obrębie wszystkich urządzeń połączonych z Serwerem administracyjnym.

Nazwa urządzenia jest przesyłana do Serwera administracyjnego podczas przeszukiwania sieci Windows i po wykryciu w niej nowego urządzenia lub przy pierwszym połączeniu Agenta sieciowego, zainstalowanego na urządzeniu, z Serwerem administracyjnym. Domyślnie nazwa odpowiada nazwie urządzenia w sieci Windows (nazwa NetBIOS). Jeśli na Serwerze administracyjnym jest już zarejestrowane urządzenie o tej nazwie, do nazwy nowego urządzenia zostanie dodany przyrostek z liczbą, na przykład: <Nazwa>-1, <Nazwa>-2. Pod tą nazwą urządzenie jest dodawane do grupy administracyjnej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.