Kopiowanie zasady

19 marca 2024

ID 3759

W celu skopiowania profilu:

  1. W obszarze roboczym żądanej grupy, na zakładce Zasady wybierz profil.
  2. Z otwartego menu kontekstowego zasady wybierz Kopiuj.
  3. W drzewie konsoli wybierz grupę, do której chcesz dodać profil.

    Możesz dodać profil do grupy, z której został skopiowany.

  4. Z menu kontekstowego listy profili dla wybranej grupy, na zakładce Zasady wybierz Wklej.

Profil zostanie skopiowany ze wszystkimi swoimi ustawieniami i zastosowany na urządzeniach w obrębie grupy, do której został skopiowany. Jeżeli wkleisz profil do tej samej grupy, z której został skopiowany, do jego nazwy zostanie automatycznie dodany przyrostek (<kolejny numer>), na przykład: (1), (2).

Podczas kopiowania aktywny profil staje się nieaktywny. W razie konieczności będzie można aktywować ten profil.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.