Ręczne łączenie urządzenia klienckiego z Serwerem administracyjnym. Narzędzie klmover

19 marca 2024

ID 3911

Jeżeli chcesz ręcznie połączyć urządzenie klienckie z Serwerem administracyjnym, możesz użyć na urządzeniu klienckim narzędzia klmover.

Podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniach klienckich narzędzie jest automatycznie kopiowane do folderu instalacyjnego Agenta sieciowego.

W celu ręcznego połączenia urządzenia klienckiego z Serwerem administracyjnym, korzystając z narzędzia klmover:

Na urządzeniu uruchom narzędzie klmover z poziomu wiersza poleceń.

Po uruchomieniu narzędzia klmover z poziomu wiersza poleceń, będzie ono mogło wykonać następujące akcje (w zależności od używanych parametrów):

 • Nawiązać połączenie między Agentem sieciowym a Serwerem administracyjnym, używając określonych ustawień;
 • Zapisać wyniki działania w dzienniku zdarzeń lub wyświetlić je na ekranie.

Składnia wiersza poleceń narzędzia:

klmover [-logfile <file name>] [-address <server address>] [-pn <port number>] [-ps <SSL port number>] [-nossl] [-cert <ścieżka do pliku certyfikatu>] [-silent] [-dupfix] [-virtserv] [-cloningmode]

Do uruchomienia narzędzia wymagane są uprawnienia administratora.

Opisy przełączników:

 • -logfile <nazwa pliku>—zapisuje wyniki działania narzędzia do pliku raportu.

  Domyślnie informacje są zapisywane w standardowym strumieniu wyjścia (stdout). Jeżeli parametr ten nie zostanie użyty, na ekranie zostaną wyświetlane wiadomości: o błędzie oraz z wynikami.

 • -address <adres serwera>—adres Serwera administracyjnego, z którym nawiązywane jest połączenie.

  Jako adres można określić adres IP, nazwę NetBIOS lub nazwę DNS urządzenia.

 • -pn <numer portu>—numer portu użytego do nawiązania nieszyfrowanego połączenia z Serwerem administracyjnym.

  Domyślny numer portu to 14000.

 • -ps <numer portu SSL>—numer portu SSL, przez który nawiązywane jest połączenie szyfrowane z Serwerem administracyjnym (przy użyciu protokołu SSL).

  Domyślny numer portu to 13000.

 • -nossl—użycie nieszyfrowanego połączenia z Serwerem administracyjnym.

  Jeżeli parametr ten nie zostanie użyty, Agent sieciowy nawiąże z Serwerem administracyjnym połączenie szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

 • -cert <ścieżka dostępu do pliku certyfikatu>—użycie określonego pliku certyfikatu do autoryzacji podczas uzyskiwania dostępu do Serwera administracyjnego.

  Jeżeli parametr ten nie zostanie użyty, Agent sieciowy pobierze certyfikat podczas pierwszego połączenia z Serwerem administracyjnym.

 • -silent— uruchamia narzędzie w trybie cichym.

  Użycie tego parametru może być przydatne, gdy, na przykład, narzędzie jest uruchamiane ze skryptu logowania podczas rejestracji użytkownika.

 • -dupfix—ten parametr jest używany, gdy Agent sieciowy został zainstalowany w sposób inny niż tradycyjny (z pakietu dystrybucyjnego), na przykład poprzez przywrócenie go z obrazu dysku ISO.
 • -virtserv— Nazwa wirtualnego Serwera administracyjnego.
 • -cloningmode— tryb klonowania dysku Agenta sieciowego.

  Użyj jednego z następujących parametrów, aby skonfigurować tryb klonowania dysku:

  • -cloningmode — Zażądaj stanu trybu klonowania dysku.
  • -cloningmode 1 — Włącz tryb klonowania dysku.
  • -cloningmode 0 — Wyłącz tryb klonowania dysku.

Na przykład, aby połączyć Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym, uruchom następującą komendę:

klmover -address kscserver.mycompany.com -logfile klmover.log

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.