Dodawanie urządzeń do listy Zaufane w oparciu o maskę numeru ID urządzenia

19 grudnia 2022

ID 123285

Domyślnie podczas dodawania urządzenia do listy zaufanych urządzeń dostęp do niego jest dozwolony dla wszystkich użytkowników (grupa użytkowników Wszyscy).

Urządzenia mogą zostać dodane do listy Zaufane w oparciu o maskę ich numeru ID tylko w Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center.

W celu dodania urządzeń do listy Zaufane w oparciu o maskę ich numeru ID:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz utworzyć listę zaufanych urządzeń.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola urządzeń.
 7. W prawej części okna wybierz zakładkę Zaufane urządzenia.
 8. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte menu kontekstowe przycisku.

 9. Z menu kontekstowego przycisku Dodaj wybierz element Urządzenia według maski ID.

  Zostanie otwarte okno Dodaj zaufane urządzenia według maski ID.

 10. W oknie Dodaj zaufane urządzenia według maski ID, w polu Maska wprowadź maskę numerów ID urządzenia.
 11. Kliknij przycisk Wybierz.

  Zostanie otwarte okno Wybierz Użytkowników lub Grupy z Microsoft Windows.

 12. W oknie Wybierz Użytkowników lub Grupy określ użytkowników i / lub grupy użytkowników, dla których Kaspersky Endpoint Security rozpoznaje jako zaufane te urządzenia, których modele lub numery ID odpowiadają określonej masce.

  Nazwy użytkowników i / lub grup użytkowników, określone w oknie Wybierz użytkowników i / lub grupy użytkowników, są wyświetlane w polu Zezwól użytkownikom i / lub grupom użytkowników.

 13. Kliknij OK.

  W tabeli na zakładce Zaufane urządzenia okna ustawień komponentu Kontrola urządzeń pojawi się wiersz z ustawieniami reguły dodawania urządzeń do listy zaufanych urządzeń według maski ich numerów.

 14. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.