Dodawanie urządzeń do listy Zaufane na podstawie modelu lub numeru ID urządzenia

19 grudnia 2022

ID 123284

Domyślnie podczas dodawania urządzenia do listy zaufanych urządzeń dostęp do niego jest dozwolony dla wszystkich użytkowników (grupa użytkowników Wszyscy).

W celu dodania urządzeń do listy Zaufane na podstawie modelu lub numeru ID urządzenia:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz utworzyć listę zaufanych urządzeń.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola urządzeń.
 7. W prawej części okna wybierz zakładkę Zaufane urządzenia.
 8. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte menu kontekstowe przycisku.

 9. W otwartym menu kontekstowym przycisku Dodaj wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Urządzenia według ID, jeśli chcesz wybrać urządzenia ze znanymi unikatowymi numerami ID, które zostaną dodane do listy zaufanych urządzeń.
  • Wybierz element Urządzenia według modelu, aby dodać do listy te zaufane urządzenia, których numery VID (ID producenta) i PID (ID produktu) chcesz znać.
 10. W otwartym oknie, z listy rozwijalnej Rodzaj urządzenia wybierz typ urządzeń, jakie mają być wyświetlane w tabeli poniżej.
 11. Kliknij przycisk Odśwież.

  Tabela wyświetla listę urządzeń, dla których znane są numery ID i / lub modele oraz które należą do typu wybranego na liście rozwijalnej Rodzaj urządzenia.

 12. Zaznacz pola obok nazw urządzeń, które chcesz dodać do listy zaufanych urządzeń.
 13. Kliknij przycisk Wybierz.

  Zostanie otwarte okno Wybierz Użytkowników lub Grupy z Microsoft Windows.

 14. W oknie Wybierz Użytkowników lub Grupy określ użytkowników i / lub grupy użytkowników, dla których Kaspersky Endpoint Security rozpoznaje wybrane urządzenia jako zaufane.

  Nazwy użytkowników i / lub grup użytkowników, określone w oknie Wybierz użytkowników i / lub grupy użytkowników, są wyświetlane w polu Zezwól użytkownikom i / lub grupom użytkowników.

 15. Kliknij OK.

  W tabeli, na zakładce Zaufane urządzenia pojawią się wiersze z parametrami dodanych zaufanych urządzeń.

 16. W celu zapisania zmian kliknij OK lub Zastosuj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.