Włączanie i wyłączanie automatycznego uruchamiania aplikacji

19 grudnia 2022

ID 128004

Automatyczne uruchamianie oznacza, że Kaspersky Endpoint Security uruchamia się przy starcie systemu operacyjnego, bez udziału użytkownika. Ta opcja uruchamiania aplikacji jest włączona domyślnie.

Po instalacji Kaspersky Endpoint Security uruchamia się automatycznie po raz pierwszy. Kolejne uruchomienia aplikacji odbywają się automatycznie podczas ładowania systemu operacyjnego.

Pobieranie antywirusowych baz danych Kaspersky Endpoint Security po uruchomieniu systemu operacyjnego może zająć do dwóch minut w zależności od możliwości komputera. W tym czasie poziom ochrony zostanie zredukowany. Pobieranie antywirusowych baz danych, gdy Kaspersky Endpoint Security jest uruchomiony na już załadowanym systemie operacyjnym, nie spowoduje zredukowania poziomu ochrony komputera.

W celu włączenia lub wyłączenia automatycznego uruchamiania aplikacji:

  1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
  2. Wybierz sekcję Ochrona antywirusowa znajdującą się po lewej stronie.

    W prawej części okna wyświetlone są ustawienia ochrony antywirusowej.

  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Jeśli chcesz włączyć automatyczne uruchamianie aplikacji, zaznacz pole Uruchom Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows podczas ładowania systemu.
    • Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne uruchamianie aplikacji, odznacz pole Uruchom Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows podczas ładowania systemu.
  4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.