Zmienianie reguł kontroli aplikacji dla grup zaufania i grup aplikacji

19 grudnia 2022

ID 133777

Optymalne reguły kontroli aplikacji dla różnych grup zaufania są tworzone domyślnie. Ustawienia reguł dla kontroli grupy aplikacji dziedziczą wartości z ustawień reguł kontroli grupy zaufania. Możesz zmodyfikować predefiniowane reguły kontroli grupy zaufania i reguły dla kontroli grupy aplikacji.

W celu zmodyfikowania reguł kontroli grupy zaufania lub reguł kontroli grupy aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uprawnień aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uprawnień aplikacji.

 3. Kliknij przycisk Aplikacje.

  Zostanie otwarte okno Kontrola uprawnień aplikacji na zakładce Reguły kontroli aplikacji.

 4. Wybierz żądaną grupę zaufania lub grupę aplikacji.
 5. Z menu kontekstowe grupy zaufania lub grupy aplikacji wybierz Reguły grupy.

  Zostanie otwarte okno Reguły kontroli aplikacji.

 6. W oknie Reguły kontroli aplikacji wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zmodyfikować reguły kontroli grupy zaufania lub reguły kontroli grupy aplikacji zarządzające uprawnieniami dostępu grupy zaufania lub grupy aplikacji do rejestru systemu operacyjnego, plików użytkownika i ustawień aplikacji, wybierz zakładkę Pliki i rejestr systemu.
  • Aby zmodyfikować reguły kontroli grupy zaufania lub reguły kontroli grupy aplikacji zarządzające uprawnieniami dostępu grupy zaufania lub grupy aplikacji do procesów i obiektów systemu operacyjnego, wybierz zakładkę Uprawnienia.
 7. Dla wymaganego zasobu kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiadającą kolumnę akcji, aby otworzyć menu kontekstowe.
 8. Z otwartego menu wybierz żądany element.
  • Dziedzicz
  • Zezwól
  • Zablokuj
  • Zapisuj zdarzenia

  Jeżeli modyfikujesz reguły kontroli grupy zaufania, element Dziedzicz nie jest dostępny.

 9. Kliknij OK.
 10. W oknie Aplikacje kliknij OK.
 11. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.