Zbieranie informacji dla pomocy technicznej

19 grudnia 2022

ID 128165

Po poinformowaniu o swoim problemie specjalistów z działu pomocy technicznej Kaspersky, mogą oni poprosić o utworzenie pliku śledzenia. Plik śledzenia umożliwia śledzenie procesu wykonywania poleceń aplikacji krok po kroku, a także określenie etapu działania aplikacji, w którym pojawił się błąd.

Specjaliści pomocy technicznej mogą również potrzebować dodatkowych informacji o systemie operacyjnym, uruchomionych na komputerze procesach, szczegółowego raportu z działania modułów aplikacji i plików zrzutu pamięci z awarii aplikacji.

Możesz zebrać wymagane informacje z pomocą Kaspersky Endpoint Security. Zebrane informacje można zapisać na dysku twardym w celu późniejszego ich przesłania w dogodnym dla użytkownika momencie.

Podczas wykonywania diagnostyki specjaliści z działu pomocy technicznej mogą poprosić o zmianę ustawień aplikacji poprzez:

  • Aktywowanie funkcji gromadzenia rozszerzonych informacji diagnostycznych.
  • Dostosowanie ustawień pojedynczych komponentów aplikacji, które nie są dostępne poprzez elementy standardowego interfejsu użytkownika.
  • Zmianę ustawień przechowywania i przesyłania zbieranych informacji diagnostycznych.
  • Konfigurację przechwytywania i rejestrowania ruchu sieciowego.

Eksperci z pomocy technicznej dostarczą wszystkie informacje potrzebne do wykonania tych działań (opis sekwencji kroków, ustawienia, które mają zostać zmodyfikowane, pliki konfiguracyjne, skrypty, dodatkowe funkcje wiersza polecenia, moduły diagnostyczne, narzędzia do zadań specjalnych itd.) oraz poinformują o zakresie danych zbieranych do celów diagnostycznych. Zebrane rozszerzone informacje diagnostyczne są zapisywane na komputerze użytkownika. Dane, które zostały zebrane, nie są automatycznie przesyłane do Kaspersky.

Ustawienia użyte do określenia adresu serwera zrzutu dla wysłania plików zrzutów do Kaspersky są przechowywane na komputerze użytkownika. Jeśli jest to konieczne, wartości tych ustawień można zmodyfikować w kluczu rejestru systemu operacyjnego "DumpServerConfigUrl"="https://dmpcfg.kaspersky-labs.com/dumpserver/config.xml".

Powyższe działania powinny być wykonywane tylko pod nadzorem specjalistów z pomocy technicznej i zgodnie z ich poleceniami. Wykonywanie nienadzorowanych zmian w ustawieniach aplikacji w sposób inny niż ten opisany w Podręczniku administratora lub przez specjalistów z pomocy technicznej może spowolnić lub zawiesić system operacyjny, wpłynąć na ochronę komputera lub zaburzyć dostępność i integralność przetwarzanych danych.

W tej sekcji:

Tworzenie pliku śledzenia

Zawartość i przechowywanie plików śledzenia

Włączanie i wyłączanie wysłania plików zrzutu pamięci i plików śledzenia do Kaspersky

Przesyłanie plików na serwer pomocy technicznej

Włączanie i wyłączanie ochrony plików zrzutu i plików śledzenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.