Wyświetl raporty

19 grudnia 2022

ID 128116

W celu wyświetlenia raportów:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. W górnej części okna głównego aplikacji kliknij odnośnik Raporty, aby otworzyć okno Raporty.
  3. Aby wygenerować raport Wszystkie składniki ochrony, w lewej części okna Raporty, na liście modułów i zadań wybierz Wszystkie składniki ochrony.

    Raport Wszystkie składniki ochrony wyświetlany jest w prawej części okna i zawiera listę zdarzeń dotyczących działań wszystkich modułów ochrony Kaspersky Endpoint Security.

  4. W celu wygenerowania raportu z działania modułu lub zadania, na liście modułów i zadań, dostępnej w lewej części okna Raporty, wybierz moduł lub zadanie.

    Raport jest wyświetlany w prawej części okna i zawiera listę zdarzeń dotyczących działania wybranego modułu lub zadania Kaspersky Endpoint Security.

Domyślnie zdarzenia z raportu są sortowane rosnąco według wartości w kolumnie Data zdarzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.