Wyłączanie dziedziczenia ograniczeń procesu nadrzędnego

19 grudnia 2022

ID 133779

Uruchomienie aplikacji może zostać zainicjowane przez użytkownika lub inną działającą w danym momencie aplikację. W przypadku uruchomienia aplikacji przez inną aplikację, zostaje utworzona procedura startowa zawierająca procesy nadrzędne i potomne.

Kiedy aplikacja próbuje uzyskać dostęp do chronionego zasobu, Kontrola uprawnień aplikacji analizuje wszystkie procesy nadrzędne aplikacji, aby określić, czy procesy te mają uprawnienia dostępu do chronionego zasobu. W procesie tym stosowana będzie reguła o minimalnym priorytecie: podczas porównywania uprawnień dostępu danej aplikacji z uprawnieniami procesu nadrzędnego, do aktywności aplikacji zastosowane będą uprawnienia dostępu o najniższym priorytecie.

Priorytet uprawnień dostępu może być następujący:

 1. Zezwól To uprawnienie dostępu ma najwyższy priorytet.
 2. Zablokuj To uprawnienie dostępu ma najniższy priorytet.

Mechanizm ten eliminuje wykorzystywanie zaufanych aplikacji przez niezaufane programy lub te z ograniczonymi uprawnieniami w celu wykonania działań wymagających określonych uprawnień.

Jeśli aktywność aplikacji została zablokowana w wyniku braku uprawnień nadawanych procesom nadrzędnym, możesz zmodyfikować te uprawnienia lub wyłączyć dziedziczenie ograniczeń od procesu nadrzędnego.

W celu wyłączenia dziedziczenia ograniczeń od procesów nadrzędnych:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uprawnień aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uprawnień aplikacji.

 3. Kliknij przycisk Aplikacje.

  Zostanie otwarte okno Kontrola uprawnień aplikacji na zakładce Reguły kontroli aplikacji.

 4. Wybierz żądaną aplikację.
 5. Z menu kontekstowego aplikacji wybierz Reguły aplikacji.

  Zostanie otwarte okno Reguły kontroli aplikacji.

 6. W oknie Reguły kontroli aplikacji wybierz zakładkę Wykluczenia.
 7. Zaznacz pole Nie dziedzicz ograniczeń nadrzędnego procesu (aplikacji).
 8. Kliknij OK.
 9. W oknie Aplikacje kliknij OK.
 10. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.