Zbieranie informacji o aplikacjach zainstalowanych na komputerach użytkowników

19 grudnia 2022

ID 130536

Aby utworzyć optymalne reguły Kontroli uruchamiania aplikacji, najpierw należy zastanowić się, które aplikacje są używane na komputerach w sieci lokalnej. W tym celu można wykorzystać następujące informacje o:

  • Producentach, wersjach i lokalizacjach aplikacji używanych w firmowej sieci LAN.
  • Częstotliwości aktualizacji aplikacji.
  • Zasadach korzystania z aplikacji (mogą to być zasady zabezpieczeń lub zasady administracyjne).
  • Lokalizacji magazynu pakietów dystrybucyjnych aplikacji.

Informacje o aplikacjach używanych na komputerach na komputerach w firmowej sieci LAN są dostępne w folderze Rejestr aplikacji oraz w folderze Pliki wykonywalne. Foldery Rejestr aplikacji i Pliki wykonywalne znajdują się w folderze Zarządzanie aplikacją, dostępnym w drzewie Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center.

Folder Rejestr aplikacji zawiera listę aplikacji wykrytych przez Agenta sieciowego, zainstalowanego na komputerze klienckim.

Folder Pliki wykonywalne zawiera listę wszystkich plików wykonywalnych, które kiedykolwiek były uruchomione na komputerach klienckich lub zostały wykryte podczas wykonywania zadania inwentaryzacji programu Kaspersky Endpoint Security.

Aby przejrzeć ogólne informacje o aplikacji i jej plikach wykonywalnych oraz listę komputerów, na których jest zainstalowana aplikacja, otwórz okno właściwości aplikacji wybranej w folderze Rejestr aplikacji lub Pliki wykonywalne.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.