Wybieranie poziomu śledzenia Agenta autoryzacji

19 grudnia 2022

ID 128771

Aplikacja zapisuje w pliku śledzenia informacje serwisowe o działaniu Agenta autoryzacji oraz informacje o działaniach użytkownika dotyczących Agenta autoryzacji. Plik śledzenia Agenta autoryzacji może być pomocny podczas przywracania danych na zaszyfrowanych dyskach twardych.

W celu wybrania poziomu śledzenia Agenta autoryzacji:

 1. Jak tylko uruchomi się komputer z zaszyfrowanymi dyskami twardymi, wciśnij klawisz F3, aby wywołać okno konfiguracji ustawień Agenta autoryzacji.
 2. W oknie ustawień Agenta autoryzacji wybierz poziom śledzenia:
  • Wyłącz rejestrowanie debugowania (domyślny). Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja nie rejestruje informacji o zdarzeniach Agenta autoryzacji w pliku śledzenia.
  • Włącz rejestrowanie debugowania. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja rejestruje w pliku śledzenia informacje dotyczące działania Agenta autoryzacji oraz działań użytkownika wykonywanych na Agencie autoryzacji.
  • Włącz rejestrowanie w trybie informacji pełnej. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja rejestruje w pliku śledzenia szczegółowe informacje dotyczące działania Agenta autoryzacji oraz działań użytkownika wykonywanych na Agencie autoryzacji.

   Poziom szczegółowości wpisów w tej opcji jest wyższy niż w opcji Włącz rejestrowanie debugowania. Wysoki poziom szczegółowości wpisów może spowalniać uruchamianie Agenta autoryzacji i systemu operacyjnego.

  • Włącz rejestrowanie debugowania i wybierz port szeregowy. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja rejestruje w pliku śledzenia informacje dotyczące działania Agenta autoryzacji oraz działań użytkownika wykonywanych na Agencie autoryzacji i przesyła je poprzez port COM.

   Jeśli komputer z zaszyfrowanymi dyskami twardymi jest podłączony do innego komputera poprzez port COM, zdarzenia Agenta autoryzacji mogą zostać sprawdzone z tego innego komputera.

  • Włącz rejestrowanie debugowania w trybie informacji pełnej i wybierz port szeregowy. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja rejestruje w pliku śledzenia szczegółowe informacje dotyczące działania Agenta autoryzacji oraz działań użytkownika wykonywanych na Agencie autoryzacji i przesyła je poprzez port COM.

   Poziom szczegółowości wpisów w tej opcji jest wyższy niż w opcji Włącz rejestrowanie debugowania i wybierz port szeregowy. Wysoki poziom szczegółowości wpisów może spowalniać uruchamianie Agenta autoryzacji i systemu operacyjnego.

Dane są zapisywane w pliku śledzenia Agenta autoryzacji, jeśli na komputerze znajdują się zaszyfrowane dyski twarde lub podczas szyfrowania dysków twardych.

W przeciwieństwie do innych plików śledzenia aplikacji, plik śledzenia Agenta autoryzacji nie jest wysyłany na serwer Kaspersky. Jeśli jest to konieczne, administrator systemu może ręcznie wysłać plik śledzenia Agenta autoryzacji do Kaspersky w celu przeprowadzenia jego analizy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.