Zarządzanie regułami dla pakietów sieciowych

19 grudnia 2022

ID 44428

Podczas zarządzania regułami dla pakietów sieciowych możesz wykonać następujące czynności:

 • Utworzyć nową regułę dla pakietu sieciowego.

  Możesz utworzyć nową regułę dla pakietu sieciowego, tworząc zestaw warunków i akcji stosowany do pakietów sieciowych i strumieni danych.

 • Włączyć lub wyłączyć regułę dla pakietu sieciowego.

  Wszystkie reguły pakietów sieciowych utworzone przez Zaporę sieciową domyślnie posiadają stan Włączona. Jeżeli reguła dla pakietu sieciowego jest włączona, Zapora sieciowa stosuje tę regułę.

  Możesz wyłączyć dowolną regułę dla pakietu sieciowego, która została wybrana z listy reguł dla pakietów sieciowych. Jeżeli reguła dla pakietu sieciowego jest wyłączona, Zapora sieciowa tymczasowo nie stosuje tej reguły.

  Nowa niestandardowa reguła dla pakietu sieciowego jest dodawana do listy reguł dla pakietów sieciowych z domyślnym stanem Włączona.

 • Zmodyfikować ustawienia już istniejącej reguły dla pakietu sieciowego.

  Po utworzeniu nowej reguły dla pakietu sieciowego, można zawsze powrócić do edycji jej ustawień i w razie potrzeby zmodyfikować je.

 • Zmienić akcję Zapory sieciowej dla reguły dla pakietu sieciowego.

  Na liście reguł dla pakietów sieciowych możesz zmodyfikować akcję podejmowaną przez Zaporę sieciową po wykryciu aktywności sieciowej odpowiadającej określonej regule dla pakietu sieciowego. 

 • Zmienić priorytet reguły dla pakietu sieciowego.

  Możesz zwiększyć lub zmniejszyć priorytet wybranej reguły dla pakietu sieciowego.

 • Usunąć regułę dla pakietu sieciowego.

  Możesz usunąć regułę dla pakietu sieciowego, aby Zapora sieciowa przestała stosować ją po wykryciu aktywności sieciowej, a także aby reguła ta nie była wyświetlana na liście reguł dla pakietów sieciowych ze stanem Wyłączona.

   

W tej sekcji:

Tworzenie i modyfikowanie reguły dla pakietu sieciowego

Włączanie i wyłączanie reguły dla pakietu sieciowego

Zmienianie akcji Zapory sieciowej dla reguły dla pakietu sieciowego

Zmienianie priorytetu reguły dla pakietu sieciowego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.