Uzyskiwanie dostępu do zablokowanego urządzenia

19 grudnia 2022

ID 130920

Instrukcje te są przeznaczone dla użytkowników komputerów klienckich z zainstalowanym Kaspersky Endpoint Security.

Funkcja z Kaspersky Endpoint Security nadająca tymczasowy dostęp do urządzenia jest dostępna jedynie, gdy Kaspersky Endpoint Security działa w ramach profilu Kaspersky Security Center, a funkcja ta jest włączona w ustawieniach profilu (patrz Podręcznik administratora Kaspersky Security Center).

W celu uzyskania dostępu do zablokowanego urządzenia z poziomu okna ustawień modułu Kontrola urządzeń:

 1. W oknie głównym aplikacji wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 2. Kliknij sekcję Kontrola węzła końcowego.

  Zostanie otwarta sekcja Kontrola węzła końcowego.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Kontrola urządzeń.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 4. Kliknij przycisk Dostęp do urządzenia.

  Zostanie otwarte okno Żądanie dostępu do urządzenia.

 5. Z listy podłączonych urządzeń wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp.
 6. Kliknij przycisk Uzyskaj plik żądania dostępu.

  Zostanie otwarte okno Tworzenie pliku żądania dostępu.

 7. W polu Czas dostępu określ przedział czasu, podczas którego chcesz mieć dostęp do urządzenia.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie otwarte standardowe okno Zapisz plik żądania dostępu z Microsoft Windows.

 9. W oknie Zapisz plik żądania dostępu wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik żądania dostępu do urządzenia, i kliknij przycisk Zapisz.
 10. Wyślij plik żądania dostępu do urządzenia administratorowi sieci LAN.
 11. Odbierz plik klucza dostępu do urządzenia od administratora sieci LAN.
 12. W oknie Żądanie dostępu do urządzenia kliknij przycisk Aktywuj klucz dostępu.

  Zostanie otwarte standardowe okno Otwórz klucz dostępu z Microsoft Windows.

 13. W oknie Otwórz klucz dostępu wybierz plik klucza dostępu do urządzenia, który uzyskałeś od administratora sieci LAN, i kliknij Otwórz.

  Zostanie otwarte okno Aktywacja klucza dostępu do urządzenia wyświetlające informacje o uzyskanym dostępie.

 14. Kliknij OK w oknie Aktywacja klucza dostępu do urządzenia.

W celu uzyskania dostępu do zablokowanego urządzenia poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości informującej o zablokowaniu urządzenia:

 1. W oknie z wiadomością informującą o zablokowaniu urządzenia lub magistrali połączenia kliknij odnośnik Poproś o dostęp.

  Zostanie otwarte okno Tworzenie pliku żądania dostępu.

 2. W polu Czas dostępu określ przedział czasu, podczas którego chcesz mieć dostęp do urządzenia.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie otwarte standardowe okno Zapisz plik żądania dostępu z Microsoft Windows.

 4. W oknie Zapisz plik żądania dostępu wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik żądania dostępu do urządzenia, i kliknij przycisk Zapisz.
 5. Wyślij plik żądania dostępu do urządzenia administratorowi sieci LAN.
 6. Odbierz plik klucza dostępu do urządzenia od administratora sieci LAN.
 7. W oknie Żądanie dostępu do urządzenia kliknij przycisk Aktywuj klucz dostępu.

  Zostanie otwarte standardowe okno Otwórz klucz dostępu z Microsoft Windows.

 8. W oknie Otwórz klucz dostępu wybierz plik klucza dostępu do urządzenia, który uzyskałeś od administratora sieci LAN, i kliknij Otwórz.

  Zostanie otwarte okno Aktywacja klucza dostępu do urządzenia wyświetlające informacje o uzyskanym dostępie.

 9. Kliknij OK w oknie Aktywacja klucza dostępu do urządzenia.

Przedział czasu, dla którego nadano uprawnienia dostępu do urządzenia, może różnić się od przedziału czasu, o który prosiłeś. Dostęp do urządzenia jest nadawany na czas określony przez administratora sieci lokalnej w trakcie generowania klucza dostępu do urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.