Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola uprawnień aplikacji

19 grudnia 2022

ID 128217

Domyślnie moduł Kontrola uprawnień aplikacji jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky. W razie konieczności możesz wyłączyć Kontrolę uprawnień aplikacji.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola uprawnień aplikacji w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Kontrola węzła końcowego.

  Zostanie otwarta sekcja Kontrola węzła końcowego.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Kontrola uprawnień aplikacji.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Kontrola uprawnień aplikacji, wybierz z menu opcję Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola uprawnień aplikacji, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Kontrola uprawnień aplikacji, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola uprawnień aplikacji, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola uprawnień aplikacji z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola węzła końcowego wybierz podsekcję Kontrola uprawnień aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola uprawnień aplikacji.

 3. W prawej części okna wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć Kontrolę uprawnień aplikacji, zaznacz pole Włącz moduł Kontrola uprawnień aplikacji.
  • Aby wyłączyć Kontrolę uprawnień aplikacji, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Kontrola uprawnień aplikacji.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.