Wybieranie trybu uruchamiania zadania Sprawdzanie integralności

19 grudnia 2022

ID 134131

W celu wybrania trybu uruchamiania zadania Sprawdzanie integralności:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Zadania zaplanowane wybierz Sprawdzanie integralności.

  W prawej części okna wyświetlane są ustawienia zadania sprawdzania integralności.

 3. W sekcji Tryb uruchamiania wybierz jedną z następujących opcji:
  • Jeżeli chcesz ręcznie uruchomić zadanie Sprawdzanie integralności, wybierz Ręcznie.
  • Jeśli chcesz skonfigurować terminarz uruchamiania zadania Sprawdzanie integralności, wybierz Zgodnie z terminarzem.
 4. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję Zgodnie z terminarzem, określ ustawienia terminarza uruchamiania zadania. W tym celu:
  1. Z listy rozwijalnej Częstotliwość wybierz czas uruchamiania zadania. Wybierz jedną z następujących opcji: Minuty, Godziny, Dni, Co tydzień, O określonym czasie, Co miesiąc lub Po uruchomieniu aplikacji.
  2. W zależności od opcji wybranej na liście Częstotliwość określ wartości dla ustawień, które definiują czas uruchamiania zadania.
  3. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security uruchamiał pominięte zadania Sprawdzanie integralności, zaznacz pole Uruchom pominięte zadania.

   Jeżeli z listy rozwijalnej Częstotliwość wybrano opcję Po uruchomieniu aplikacji, Minuty lub Godziny, pole Uruchom pominięte zadania nie będzie dostępne.

  4. Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security zawieszał wykonywanie zadania, gdy ograniczone są zasoby komputera, zaznacz opcję Uruchamiaj tylko, jeśli komputer jest w stanie bezczynności.

   Ta opcja terminarza pozwala zaoszczędzić zasoby komputera.

 5. Kliknij OK.
 6. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.