Działania podejmowane na regułach dostępu do zasobów sieciowych

19 grudnia 2022

ID 124709

Możesz wykonać następujące działania na regułach dostępu do zasobów sieciowych:

 • Dodać nową regułę
 • Zmodyfikować regułę
 • Przypisać priorytet do reguły

  Priorytet reguły jest określany przez pozycję wiersza zawierającego krótki opis tej reguły w tabeli reguł dostępu, w oknie ustawień komponentu Kontrola sieci. Oznacza to, że reguła znajdująca się wyżej w tabeli reguł dostępu posiada wyższy priorytet, niż reguła znajdująca się pod nią.

  Jeżeli zasób sieciowy, do którego użytkownik próbuje uzyskać dostęp, odpowiada parametrom kilku reguł, Kaspersky Endpoint Security wykonuje akcję zgodnie z regułą o najwyższym priorytecie.

 • Przetestować regułę.

  Możesz sprawdzić logikę zachowania reguł, korzystając z funkcji Diagnostyka reguł.

 • Włączyć i wyłączyć regułę.

  Reguła dostępu do zasobu sieciowego może być włączona (stan działania: Włączona) lub wyłączona (Stan działania: Wyłączona). Domyślnie, po utworzeniu reguła jest włączona (stan działania: Włączona). Możesz wyłączyć regułę.

 • Usunąć regułę

W tej sekcji:

Dodawanie i modyfikowanie reguły dostępu do zasobu sieciowego

Przydzielanie priorytetów do reguł dostępu do zasobów sieciowych

Testowanie reguł dostępu do zasobów sieciowych

Włączanie i wyłączanie reguły dostępu do zasobu sieciowego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.